Corpus of Electronic Texts Edition
Annalium Hiberniae Chronicon ad annum MCCCXLIX (Author: Friar John Clyn)

annal 38

38.0

Anno 38.

38.1

Matheus scripsit ewangelium.


p.3