Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Astronomical Tract (Author: [unknown])

Caibidil 35

Ad hec indiganda geomitrica sunt.

.i. Da lorgaireacht an adbuir so is egin arrmainnte geomitric d'fagail da creidfeam co neamhcunntaburtach. Dagenum ma sedh fidair na talman & cuirfed E 'na seantrom & tarrongad cercall ele o na tuaiscert conuice a deiscert & tarrongad line direach o Pol Airtic co Pol Antairtic trit an talmain & tri cercall na talman & cuirfead A a mullach na firmaminnti & B a pol tuaiscirt an cercaill & C fai tis & D na pol deiscertach .

to face p. 134

Ma sedh gibe nec da beth a n-inad E & dagebadh an astrolaib 'na laimh, oir is le sin dagebtar fis lan deimhin an raeda so, & da cuirfed a edan ar line medonac na h-astralaibh & da coinnemad hi ar snaithi o na ordoig sis & do fecfed Pol Airtic tri dha poll a da clar, dagiaba se an pol sin comtrom risin talmain. Agus da siblaidh o E se mili & tri fichit mile & da trian mili co B & an astrolaib da cur ar comuir Poil Airtic annsin & a fiachain triti mar do rinne roimhe, dagiabtha se ceim ar airdi


p.134

ann os cinn na talman & en ceim amhain do na tri fichit & do na tri ced ceim na hastrolaibh foillsiges a beith mar sin.

Et da ngluasir aris as sin d'innsaighe B, se mili & tri fiichit mile ele & da trian mili & an astrolaib da cur ar comair in poil cedna & a fecain mar dorinne roimhe dagiabad se da ceim ann ar airdi os a cinn & mar sin co brach o E d'innsaighi B dagiabadh a cinn gach se mili & tri fichit mili & da trian mili no co soitedh B, ceim ag fas ar airdi ar in Pol cedna. Agus med na milted sin uili ar en slighi, as edh donit siat da rer cainndigachta na tri fichit & na tri ced ceim ata a dimcill speire na talman, ceithre mili fichit da miltib; as e sin tomus timcill o cercall an uisce & na talman. Et as ed, ata an alcoterra .i. a tighi cercailli na talman ocht mili do miltibh & is mar sin is a ceithre mili do miltib ata co sentrom na talman & is tri mili & seachtadh is coir da gach mili acu sin da beth ann.