Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Astronomical Tract (Author: [unknown])

Caibidil 17

Dexamlacht ergi & dul fai na greine a moran da cricaib .

Sol prius Babilone quam Egifto etcetera.

As tusca eirghes an grian don Uaibileoin na don Eghift & don Egift na don v-Frainc. Et mar sin as tusca teit si fai don Babileoin na don Eigift & is tusca don Eighift na don v-Frainc. Et da cur so a ceill co follus, cuirfad na tri cricha so mar eisimplair ar eirgi & dol fai na greine da cricaib ele an domain a fidair iomitrice, acht as ed is ail lium beth sbas se n-uaire d'aimsir idir an m-Baibileoin & in Eigift & atorra sin aris & in Frainc & mar sin idir na cricaib eli & da


p.82

gen da eisi sin cercall cruinn a n-imdenam na talman & cercall as mo na sin dan taib amuith de amail cercall na greine & cuirfed a n-inadh na Bauileoine A litir & a n-inadh na h-Eighifti B & a n-inad na h-Afraici C & scribocad a n-eirghi greine na Baibileoine D & 'na medon lae E & a n-dul fai na greine F & mar sin a n-eirghi greini na h-Eigifti B & 'na medon lae F & a n-dul fai na greine G & mar sin aris a n-eirghe greine na h-Afraice F & 'na medon lae G & a n-dul fai na greine D.

Et mar sin aderim an trat eirghes grian a ponc D foillsigter da lucht na Baibileoine i & folaiter ar luct na h-Eigifti no co tic si co ponc E noc ata 'na medon lae sa Baibileoin & 'na eirgi greine ac an Eighift & 'na medon aithi ac an Afric , oir as annsin eirges an grian do na h-Egiftecaib & gidedh ni follus da lucht na h-Africi i no co soitinn si ponc F noc ata 'na deredh lae annsa Baibileoin & 'na medon lae ag an Eigift & 'na eirgi greine ac an Afric, oir is annsin tinnscnus la do h-Africeacaib & 'na deredh lae ac na h-Eigifticaibh & 'na medon aithi ac an Baibileoncaib. Dacit na h-Africid hi no co soitinn si ponc D noc ata 'na deredh lae acu & 'na medon aiti ag an Eighift & 'na tosac lae ac an Baibileoin, & is mar sin is a n-en ponc ata tosac lae na Baibileoine & medon aithi na h-Eighifti & dered lae na h-Africe. Et a n-en ponc eli ata tosac lae na h-Eighifti & medon lae na Baibileoine & medon aiti na h-Africi. Et mar sin as a n-en ponc ata tosach lae na h-Afraici & medon lae na h-Eigifti & deredh lae na Baibileoine. Et mar sin aris as a n-en ponc ata medon lae na h-Afraici & deredh lae na Eighifti & medon aithi na Baibileoine.

Et mar sin da rer ordaithe De, an trat eirgis grian da cric egin isin doman, teit fa da cric eli & is e


p.84

cruinne na talman doni an examlacht sin da dhul fai & d'eirghi na greine annsa doman.

Et as i so this an fidair da geallamar thuas da denamh.

to face p. 84 (1)