Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Astronomical Tract (Author: [unknown])

Caibidil 1

Firmamentum est etcetera.

.i. Ata an firmamint co cruinn ar na tuismead & deradh aici, ca sir follamnugad ag a tuismigteoir fein . Ocus atait airdreannaid a secht speir na firmaminnti mar tairngibh daingne a clar gan gluasacht dilis acu acht gluasacht na cercaille an a fuilid. Ocus as uime sin nach faicear ag gluasacht tar a ceili iat na a n-eagaidh a ceile ach en ordugad siraigh suthain co comfogus da ceili & comfada o ceili ag a chonnmail acu caithe. Da derbad co fuil an follamhnugad sin ag a connmail ag tuismighteoir an domhain, & co m-bia co brat ar a oibrechaibh fein, an cursa da orduigh se doibh a tus an domuin, atait gan meallad ca connmail sin co neimheasbadhach.

Da derbadh sin bidh fis gach neich nadurtha ag na h-eolchaibh sul tigid siad ann, oir ata a fis acu co neimheasbatach sibhal na n-airdrinnach & na plained gacha bliadna & gacha mis & gacha sechtmaine & an gach la & in gach momint. Et 'na egmais bid fis na n-aimsir fein acu sul tigid siad ann .i. fis t-samraigh & fogmuir & geimrid & earraidh & fis gach neich is nadurtha da teacht inntu sin; ocus as ardomaint deimhin sin da derbadh co fuil an te da tuismidh an domhan fos 'ga follamnugad, oir muna beith, da clechleofadais na neiche adubrumar


p.8

costrasta an t-oibriugad d'innsemar do beith acu. Et as mar sin da beidis na h-airdrinnaigh & na plaineid uair budh luaithi uair budh maille iat na ceili & uair ele na comhnaighi gan en cor do chur dibh. Et as ar in nos cedna da ticfadais na h-aimsera a n-inadh a ceile & da bedis laeite nadurtha budh sia na ceili ann. Agus da rer sin da beidis tortha na talman uair and ar techt & uair ele gan en raed da techt dibh. Et as mar sin da beith gach uile ni idir nemh & talmain buaidhertha measgaithi gan iul ag feallsamain na ag eolach cad aderadh ru. Et da ticfadh as sin aris co scrisfaide na h-ealadhna saera da rinneadh , & ar sibal & ar comnaidhi ar n-uimhir & ar suigiugad & ar ordugad oibrigtedh De.

Ma sedh o dachiamaid co fuilid na h-ealadhna saera ann & co fuil gach uile ni ele co nembuaigertha nemmeascaithi da rer en ordaithi ac tiacht co deimhin an a n-aimseraibh fein, as as so tuicter co fuil an te do crutaidh an doman fos aca ordugad & ag a follamnugad .