Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 104

Tyriacla .i. in triacla33 da cumusgtir hí re fin ar a mbeirbtir saitsi agus a tabairt da ol coiscid neim do tollad cum cridhi, agus as uime sin as imcubaid hi a n-aigidh na neime.

Atanasia:34 da cumusgtir hi re sugh cruaichi Padraig agus a tabairt da h-ol agus coisgidh in fuil agus taithighidh in cuisle agus as uime sin as imcubaid í annsa flux fola. Et is i dosis na n-opiata so co dragma, no co da dragma. Na h-opiata, iomorro, do-berar d'aithle na leigheas lagtach mar ata aurea alexandrine.35 Tabair i ar na cumusg maille re h-uisci te, agus dentar gairgreisim36 di. Agus is imcubaid hí an aigidh easlinn in cinn co h-uiligi agus a n-aigidh fluxa an rema cum na sul agus cum na cluas agus cum feola na fiaclac. Gidhed mas d'eis leigheas do-berar hi, tabair ar fagbail fotraici hi. Agus is imcubaid mar sin a coddidiana rigin hi.