Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 76

Et is uime aderar benedicta ar son co mbendaightir hi o gac nech caithis hi agus is imcubaid hi a n-aigidh guta agus artetica, agus podraga do-nitir o linn finn, agus glanaidh na h-airne, [agus an les,] agus an lamannan.

Hiara pigra, iomorro, is uime aderar hi oir as inann hιαρα agus sacra: .i. coisrica; agus is inann πιγρα agus amara .i. searb. Agus imcubaid hi a n-anaigh eislinnibh examala an cinn, agus na cluas, agus na sul, agus glanaidh an gaile agus na sule agus agus leigeasidh cruas na seilgi go ro-maith, agus easlainni an macluic mar an ceadna.