Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 69

Et da mbid leanna loisgi sa seilg dileagtir iad leisin leigheas so .i. gabh sug sgabiosa, agus sug fumitir, agus sug borrage, da punt da gac ní scabiosa, agus fumiter, agus afodillus agus tím ur, agus corrcopog, agus buglosa, agus linga canis, agus cicoria, agus scolapendria, agus endiuia, agus scariola, lan duirn do gac ní; frema caparis, agus da gne an sticados ros18, agus sil endiuia, agus sil lactuca, leth unsa do gac ní; uiola, agus blath borrage, tri unsa do gac ní; siucra, da punt; fin na n-uball ngranach leth punt. Agus dentir siroip dib.