Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 62

Do reir examailachta na mball, iomorro, examailtir an leigheas dileagtach, oir da n-imaighid (i.e. imdaighid) leanna fuara sa ceann agus is na ballaibh fethaca mar as follus sa parilis agus a n-epilepsia agus a n-apoplexia agus a n-emighrania14, and dlegar a ndileagadh le


p.88

leigheas as mo disleacht don n-incinn agus don droch linn tiageirnes innti. Maseadh, an linn fuar do-ni parilis dleagar a dileagadh leisin oximel so .i. gab acorus, agus maratrum, agus lauendola, agus isoip, agus policaria mor, agus gac gne do nasturcium, agus edira teirestris, agus bitone, agus origanum, agus pulegiam, agus sabhrae, agus macall, agus magiorana, agus pione, agus ruib garrda, agus buafallan agus scuilla, leth lan duirn do gac ni; sauina, agus saibairgin, tri lan duirn do gac ni; mil da punt. Dentar oximel dib.