Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 61

Et examailtir an leigheas dileagtach fo examhlacht an leanna agus an boill oir mad ta an linn reamer dlegar a dileagadh le leigheas seimighteach mar as follus co ndleagar linn fuar nadura do dileagadh le h-oximel simplex agus da mbia reamar no righin talmaidi dleagar a dileagadh le leigheas geirigheas e. Et mad é linn dub nadura bias ann dileagir le h-oiximel scilliticum. Et mad linn te e dleagar a dileagadh le leigheas innfuarta mar ata linn ruadh ga dileagadh le h-oxisacra. Et mad fuar na leanna dleagar a ndileagadh le leigheas teigheas iad, mar ata linn fuar do dileagadh le h-oximel aenda. Et nod let da mbid na leanna bus ailt do dileagadh comsuigigthi co ndlegir an dileagadh do beith comsuigigthi agus mad cudruma comsuigiugadh na leannann dlegar na leighis dileagaca do comsuigiugadh go cudruma innus nac bia ni as mo do ni dib ann, na a mbia do ni ele, mar is follus a linn fuar aigeddithi agus a linn fuar saillti.