Corpus of Electronic Texts Edition
An Irish Version of Gualterus de Dosibus (Author: Walter de Agilon/Galterius Agilinus)

paragraph 55

Uiola, .i. blath na saili cuach, fuar fliuch sa cead ceim agus folmuigidh linn ruadh on gaile agus o na h-aeibh agus o na h-innibh oir ata bri fliuchaide agus t-shleamnaighti agus fuarta agus lagta and agus uime sin as mor fognus a n-aigidh ainntesa na n-ae, da nderrntir siroip di, agus as imcubaid fos a siroip a n-aigidh na cosachtaighi troma agus slemnaighidh an t-ucht agus ceannsaighidh teinnus agus lasadh an cuirp a coitcinne agus an cenn co h-airighti agus is uime sin as imcubaid he a n-aigidh teinnis an cinn do-niter o linn ruadh, no o fuil derg.

Dosis: as leor mar dosis as mo de go ceithre unsa agus mar dosis as luga co da unsa. Et nod let go n-exaimailtir a dosis do reir meide no do reir loighid linta leanna ruaidh agus do reir brigi an othair agus do reir lacaidhi no fostuigi an inmeadhain. Et nod let na neithe folmuiges linn ruadh gu nglanaid fuil derg do reir Avicenna agus as imcubaid sirop na uiola an aigidh gac uile eslinne do-niter o linn ruadh.