Corpus of Electronic Texts Edition
Regimen na Sláinte (Author: [unknown])

chapter 13

An treas caibidil dég: Do na luibib & do na praiseachuib

infra 244-5
De herbis & oleribus que sunt in usu ponende sunt primo regule herbarum generales .i. do na
5440] luibib & do na praiseachaib atá a ngnáthugad; & is inchuir ar tús riaglacha generálta na luibead ann so: an chéid-riagail díb .i. gurab olc gach aen-luib co haenda, dá ngabur mur biad iat, chum oileamna in chuirp; óir claenuid gach aen-luib
5445] do réir a nádúire do geineamain leannann melangcolica nó flegmatica. Et do-nít siat sin óna substaint co huilidi a n-égmuis bugulusa & borráitsi; & is iat in dá luib sin is fearr mur biad do na luibib & is luga urchóidigius.


5450] Et geinit na luibi fuara, mur atá, atriplex & spinargia & bleta, fuil uisgeamail neim-díleagtha fhlegmatica atá ullam chum morgaid & chum fiuchtha ar son a flichideachta, & ar son foámuigthi a substainti & tearcacht a teasa nádúrda; óir is
5455] luath gabuid so teas eachtrannach chucu.

Na luibe teasaidi, immorra, mur atá sáitsi & minntus & persille & a cusmaile, geinit siat fuil {MS P page 387} gér lasamain gontach theasaidi thirim, & ní himchubaid mur biad iat do na corpaibh measurda.
5460] Gid eadh, fédtur a caithim mur leigeas chum rém-choiméda & chum claechluigthi, mur atáit,


p.103

infra 245-6
an drong agá fuilid coimplexa teasaidi ó linn ruad nó ó fhuil deirg, agá claechlód ó gnáthugad luibead fuar annsa tsamrad. Et gnáthuigid in drong
5465] agá fuilid complexa fuara luibi teasaidi dá séimiugad & dá claechlód, & co háirigthi annsa geimrid.

An dara riagail .i. nach dleagur na luibi do chaithim om, ach lactuca & portulaca maille ré haicéid, do cheartugad teasa fola deirgi & ainnteasa
5470] in gaili & na n-ae, & a caithim a tosach na coda a cainndiacht bic.

An treas riagail .i. na luibi teasaidi do gnáthugad annsna haimsearaib fuara & na luibi fuara annsna haimsearaibh teasaidi; & na luibi measurda, mur
5475] atá, borráitsi & bugulosa, an gach aen-aimsir; & curthar annsa tsamrad spinargia & lactuca & bleta farú, & annsa géimread beacán do duilleabar minntuis & persille.

An ceathramad riagail: nach dleagur na luibi
5480] do chaithim in uair bís a síl abuid, & mur an cédna ní dleagur a caithim nó co ticid chum méide fuirfe.

An cúigead riagail .i. co ndleagur a n-ullmugad maille ré bainne almont, nó ré huisgi feóla inmolta, nó lé holaid na holiua.


5485] An sémad riagail .i. gurab a tosach na coda dleagur an phraiseach d'ól, óir laguid sí an brú co coitchinn. Et teagmaid a chontrárda so do shubstaint in chobláin: acht gé tá eanbruithi in chobláin laccthach, & co háirigthi in uair beirbthear


p.104

infra 246-7

5490] co beac é, gid eadh, an uair caitear substaint in chobláin fostaigid in brú; ar an adbur sin fédtur substaint in chobláin do chaithim a ndeireadh in mís27 & a eanbruithi ana thosach. Agus ní healadnach an coblán & a eanbruithi do chaithim ar
5495] aen-shligid, óir do chúiseóchdais gluasacht suinneánach annsa gaili ar son co lagann cuid díb & co fostaiginn cuid eile; gid eadh, an uair beantur in t-uisgi ana céid-beirbthear é de, ní fhuil guasacht ana shubstaint do chaithim leisin dara heanbruithi
5500] nó leisin treas eanbruithi. Agus ní hanimchubaid an céd-uisgi ana mbeirbthear na luibi fliucha lagus an brú do buain díb, & a mbearbad ainnséin & a caithim, óir is mur sin is mó oilid & is luga lagaid.

An tseachtmad riagail .i. dá caitear na luibi
5505] fuara fliucha mur biad dleagur a n-ullmugad mar so .i. a flichideacht do measrugad; ar an adbur sin is maith a mbearbad a n-uisgi & a priáil ainnséin a n-oluid milis, nó a mbearbad lé chéile arna cumusc a ní éigin gá fuil bríg contrárda dóib;
5510] verbi gratia .i. atá in cucurbita fuar fliuch, ar an adbur sin as maith a bearbad ar tús a n-uisgi, & a phriáil lé holaid ainnséin, nó a chumusc lé neithib éigin teasaidi, mar atáit, uinneamain & finél & persille.


5515] An t-ochtmad riagail .i. gurab imchubaid na praiseacha chum oileamna, & co háirigthi an uair


p.105

infra 247-9
nach rannchuidigid na luibi dá ndéntur iat ré cáilib aduathmura; & is iat so na luibe sin .i. na luibe ar nach bí blas aduathmur & is mó bís a
5520] ngaire do millseacht. Et bíth a fhis agad gurab iat so na luibi is gnáthaige dá ndéntur praiseacha .i. lactuca & bleta, atriplex, portulaca, coblán, cucurbita, borráitsi, bugulosa & persille, meirsi , uinneamain, lus & gáirleóg. Et adéram neithe
5525] athchumaire díb so.

Agus ar tús don lactuca. Agus is beac oilius sé, gid eadh, ní fhuil idir na huile luib, luib is mó ó ngeintear fuil maith ná é, acht co claenann sé chum fuaraideachta & chum flichideachta; ar an
5530] adbur sin is maith é do na complexaib teasaidi & a n-aimsearaib teasaidi & roim biad. Et fédaidh neach a chaithim om nó beirbthi; gid eadh, is mo chlaechluigius sé om & is luga oilius, & a chontrárda sin an uair beirbthear é. Et ní dleagur a nigi, óir an uair nigthear é geintear gaethmuireacht
5535] & deathaige ann, & ardaigthear a fhuaraideacht & a fhlichideacht & do réir chonsiquens is deacair a díleagad.

{MS P page 388}An lactuca, immorra, is luath díleagthur é dá
5540] nádúir féin; & múchaid an tart, & mínigid ainnteas leanna ruaid & fola deirgi, & measraigid fiuchad na leannann, & imdaigid bainne a cígib na mbanaltrann, & dúisgid tochlugad an bíd, & ní lagann & ní fhostaiginn an brú, & ní thogairminn in fual. Et


p.106

infra 349-50

5545] an uair caitear ar céd-longad é roim fhín, toirmisgid in meisgi; & togairmid in codlad; gid eadh, dorchaigid in radarc. Et is mór is imchubaid é do thogairm in chodalta do na sean-daínib, gid ead, is maith a fhuaraideacht & a fhlichideacht do
5550] measrugad lé neithib teasaidi tirma deadh-balaid. Agus ceannsaigid an drúis & in choimriachtain. Agus fédtur a chaithim a ndiaid biad ele, & co háirigthi i ndiaid biad teasaidi ngér, óir is annsin is mó fhédtur do chaithim de do chosg a mailísi.


5555] Bleta, immorra, atá sé fuar fliuch. Agus ní dleagur a chaithim om ar aen-mod acht beirbthi. Agus is luga oilius sé ná an lactuca & is measa in fhuil geinius. Et anfhainnigid an gaili & na hinne. Agus cúisigid a gnáthugad teinneas gontach
5560] annsa broinn, & cúisigid cuirrineach & gaethmuireacht , acht muna caitear neithe thoirmiscius a mailís ar aen-shligid ris; & dá caitear mur sin é leigisid teinneas na bronn agá lagad & ag osgailt
5565] na cuisleann. Et bíth a fhis agad gurab flichi bleta ná lactuca innus gurab beac nach fuil in lactuca inmeadónach idir in coblán & bleta.

Atriplex: is beac deichfrigius sí ó bleta ana hoibriugad & ana coimplex, acht gurab flichi
5570] atriplex; & ar an adbur sin lagaid sí an bru & is beac oilius & mínigid loisgnigi leanna ruaid & togairmid an sgeathrach, & a síl co háirigthi, & is


p.107

infra 250-2
mór fhurtachtaigius do lucht icterisia . Agus ná caitear ar aen-mod om hí. Agus dleagur atriplex
5575] do chaithim maille ré holaid & ré salann & ré haigéid, óir an uair caitear co haenda leó féin iat gortaigid an gaili.

Spinairgia, immorra, is cusmail ré hatriplex í, acht gurab fearr don gaili hí náatriplex. Agus
5580] fliuchaid sí an brú, & geinid leanna fuara fliucha uisgeamla, & ceartaigthear a mailís mur do-níthear mailís atriplex. Agus is maith don sgórnaig & don sgamán í.

Portulaca, immorra, is beac oilius sé an corp, &
5585] is dimolta óir is fuar fliuch é, & cúisigid tart & sdupáilid an brú & cúisigid sdupur na fiacal. Et is maith don tsheilg é, & co háirithi a shíl. Agus teimligid sé in radarc & toirmiscid in tochlugad & an drúis.


5590] Cucurbita: geinid sé leanna uisgeamla & is beac oilius. Agus atá ullam do gabáil truailligthe ar son tsochlaechluigthi a shubstainti; ar an adbur sin, in uair truailltear é arna díleagad , geinid sé droch-leanna; ar an adbur sin an drong gá mbít
5595] gailidi neam-glana, ní dligid a caithim acht muna hullmuigthear co maith iat, óir is luath gabaid siat morgad chucu annsa gaili ar an dá mod sin, & inntaigthear chum droch-leannann iat. Más ead, is maith a cumusc ré huineaman geal & ré finél & ré


p.108

infra 252-3

5600] horiganum & ré cailimint. Agus is maith a mbearbad ar tús & a priáil ainnséin.

An coblán, immorra, is fuar tirim é do réir droingi, & is teasaidi tirim é do réir droingi ele. Et adearmaidne, ar tuicsin a shubstainti & arna
5605] thuicsin mur biad, gurab fuar tirim é & co ngeineann linn dub; gid eadh, an uair caitear mur leigeas é maille risna neithib atá 'na thimcheall, is teasaidi tirim é. Agus do-ní urchóid don ghaili & is beac oilius sé & is olc na leanna geinius & dorchaigid in
5610] radarc & togairmid in codlad; & fostaigid a shubstaint an brú d'éis a beirbthi fá dó, óir laguid {MS P page 389} in brú óna chéid-bearbad; & togairmid in fual.

Agus dleagur a bearbad & a ullmugad maille ré feólannaibh inmolta, & do-níthear oileamain maith
5615] toltanach de, mur sin, is éidir do chaithim. Et is mór chomfhurtachtaidius in coblán na hailt co fuirimeallach & co hinmeadónach; ar an adbur sin do oildis na sean-mná a meic lé coblán innus comad luaithidi do-déndais siubal.


5620] An borráitse, immorra, atáit dá gné air .i. gné muinntearda & gné choillidi. Agus ní fhuil do na praiseachaib praiseach is imchubaidi don choimplex daena ná hé. Agus atá sé teasaidi fliuchaidi co measurda; & ní fhuil do na praiseachaib teasaidi
5625] praiseach is mó geinius fuil maith ná é. Et atá gné gairbthin ann, & is lugaidi is toltanach é réna chaithim sin, & is maith ní éigin do chumusc ris


p.109

infra 253-4
do thoirmeasc na mailísi adubrumar, mur atá, spinairgia & bleta. An borráitse, immorra, comfhurtaigid
5630] in craidi & na baill spiradálta co huilidi, & mínigid sé in t-ucht & in sgamán, & togairmid in furbaílteachus. Agus moluim a chaithim arna bearbad ar feóil cabún, & beacán persille do chur 'na cheann do cheartugad a fhlichideachta, &
5635] spinairgia & bleta do míniugad a gairbthin.

Agus na luibi eile teasaidi gnáthuigid na daíne as iat so iat .i. finél & persille & cerfolium28, meirsi & pibur cas, sáitsi & minntus. Agus ní déntur praiseacha díb so amáin, óir is beac oilid siat &
5640] geinit fuil gér & loisgid in fhuil atá arna geineamain; ar an adbur sin ní himchubaid a caithim leó féin ar aen-mod mur biad, acht mur leigeas amáin. Agus ar an adbur sin gnáthuigid na daíne slána na luibi so do cheartugad mailísi na mbiad fuar
5645] & na praiseach fuar. Agus curthar a sabsaib iat co minic ar son na tarba speitsialta óna cusmail duine do choiméd ó easláinti dóib.

Ar [gap: extent: roinnt fhocal]29 an adbur sin is luib theasaidi an sabrae. Agus atá seirbe & stipeacdacht ann co follus, ar
5650] an adbur sin ní mór is imchubaid mur biad é. Agus is maith don gaile é dá caitir om nó beirbthi é. Et is beac an bearbad rig sé a leas. Agus fédtur a thabairt maille ré holaid & ré haigéid & ré


p.110

infra 254-5
salann do chomfhurtacht an gaili & do leigeas
5655] fhasdidium & do thogairm in tochluigthi. Agus dá n-innaltur in t-inad goinius an nathair neimi ré n-abur sgorpio nó uiper a huisgi ar a mbeirbthear sabrae mínigid in teinneas.

Et bíth a fhis agad gurab mór fhurtachtaidius
5660] in feinél an radarc arna chaithim co hinmeadónach nó arna chur risna súilib co fuirimeallach; & ar an adbur sin caithid na hainminti neimneacha é & coimlid siat féin dá súilib é innus comad feirrde a radarc, mur adearar don lochaid ré
5665] n-abur talpa bís a fuathachaib talman a comursanacht in fenéil .

Agus is mall díleagthur é & is olc & is beac oilius & ní himchubaid mur biad é. Agus is maith a n-aigid gaethmuireachta an gaili é. Et dá n-ibthear
5670] maille ré huisgi fhuar é, coisgid an sgeathreach. Agus dá mbristear maille ré salann é & a chur ar greim na con confuid, leigisid é. Agus is mó as imchubaid é mar leigeas ná mur biad; ar an adbur sin ní himchubaid é a regimen na sláinti
5675] acht do cheartugad mailísi na mbiad ele mur adubramar romainn.

Don phersille

Agus adeirim co ngeineann sé fuil gér, & co ndúisginn neach chum feirgi, óir atá sé osgailteach


p.111

infra 255-6
co mór, & ní himchubaid mur biad é acht do
5680] cheartugad na mbiad ele. Et comfhurtaigid an luib so arna cur a mbiaduib in díleagad, & innarbaid an gaethmuireacht & is imchubaid a sabsaib í. Et as imchubaid a gnáthugad a n-aimsir fhuair & {MS P page 390} a n-aís arsaid & a réigión fhuar. Et do-níthear ceirín
5685] de & do shalann a n-aigid greama na con confaid.

An meirsi, immorra, is cusmail risin persilli é do réir choimplexa & dísleachta; gid eadh, is neam-tholtanaighi an blas bís air ná ar an persilli; ar an adbur sin is beac gnáthuigid na daíne é
5690] mur biad. Agus ní com-thirim é risin persille & ní com-mór in dísleacht atá aigi ag oslugad póiread na n-ae & na seilgi. Gid eadh, do-ní sé urchóid do na haeib & dúisgid gluasacht lucht na hepilepsia, & an uair cogantur é do-ní an bél
5695] deadh-balaid.

Don phibur chas

Bíth a fhis agad co téiginn sé an gaile & na hae & co loisginn an fhuil & gurab beac oilius; glanuid an sgamán & dúisgid an choimriachtain; ar an adbur sin is beac dleagur do chaithim de a tosach in mís30; & caitear é maille ré salann & re holaid
5700] do thogairm in tochluigthi; & is olc ar aen-mod


p.112

infra 256-7
ele don gaile é, óir do-ní gontach ann; agus fostaigid in finnfad arna ól nó arna choimilt faí.

Sáitsi, immorra, atá sé teasaidi tirim; ar an
5705] adbur sin ní himchubaid maille ris féin é mur biad. Agus is mór chomfhurtachtaidius na féithe. Agus gnáthuigid na daíne in sáitsi ar dá modaibh: an céd-mod díb, agá chumusc ré fín, óir comfhurtachtaigid in fín sin arna ól na daíne & co háirithi
5710] i tosach na mís. Agus as imchubaid an fín sin do lucht na pairilisi & na hepilepsia arna ól co measurda, ar folmugad an adbuir rém-thosgaithi. Tuillead, gnáthuigmid an sáitsi mur shabsa óir dúisgid sé in tochlugad an uair bís an gaili línta
5715] do droch-leannuib oma neim-díleagtha. Et bíth a fhis agad nach innil in sáitsi do chaithim, óir trialluid na hainminti neimneacha chugi & sailigid é; ar an adbur sin is maith a phlanndugad a n-aici na ruibi, óir ní thrialluid na hainminti
5720] neimneacha chugi an tan sin.

An minntus, immorra, atá sé teasaidi tirim & is beac is imchubaid é mur biad. Agus is fírinneach a rád co comfhurtachtaidinn sé an gaile & co coisginn singultus. Et toirmiscid sé an sgeathrach
5725] fhlegmaticach & an sgeathrach fhola, & dúisgid in choimriachtain, & toirmiscid an seile fola. Agus is imchubaid é a n-aigid greama na con confuid, óir atá dísleacht aigi chucu.


p.113