Corpus of Electronic Texts Edition
Machtnadh an Duine Dhoilghiosaich (Author: Seághan Ó Coileáin)

p.234

Seághan Ó Coileáin ró chan.
 1. 1] Oídhche dhamh go doilg, dúbhach,
  2] chois fhairge na dtonn dtréun,
  3] ag léursmuaíneadh a's ag luadh,
  4] air chorraibh chruadha an tsaoghail,
 2. 5] Bhídh an ré 's na réulta suas,
  6] níor chlos fuaim toinne ná tráigh.
  7] 's ní raibh gal ann de'n ngaoith
  8] do chroithfeadh bárr craínn ná bláith.
 3. 9] Do ghluaiseas ag machtnamh a 'm aon,
  10] gan aire agam air raon mo shiúbháil,
  11] dorus cille gur dhearc mé,
  12] 's an gconair réidh ar mo chionn.

 4. p.236

 5. 13] Do stad mé 's an dorus tsean,
  14] 'nar ghnáith almsanna a's aoídheacht,
  15] d'á ndáil don lobhair agus do'n lag,
  16] an tráth mhair luchd an tíghe.
 6. 17] Bhídh forradh fiar air a thaobh,
  18] is cian ó cuireadh a chlódh,
  19] air a suigheadh saoíthe a's cliar,
  20] a's taistiollaich thriallta an róid.
 7. 21] Shuidh mé síos le machtnamh lán,
  22] do léigeas mo lámh faoí m' ghruadh,
  23] gur thuit frasa diana déur,
  24] ó'm dhearcaibh air an bhféur anuas.
 8. 25] A dúbhairt mé ann sin fá dhíth,
  26] a's mé ag caoídh go cúmhach,
  27] Do bhídh aímsir ann 'n a raibh,
  28] an teach-so go soilbh, súbhach.
 9. 29] Is ann do bhíodh cloig a's cliar,
  30] dréuchda a's díadhachd d'á léughadh,
  31] córaídhe, ceatal agus ceól,
  32] ag moladh mórdhachda Dé.

 10. p.238

 11. 33] Fotharach fholamh, gan áird,
  34] agus so is aésda túr,
  35] is iomdha easgal agus gaoth,
  36] do bhuail fá mhaol do mhúr.
 12. 37] Is iomdha fearthainn is fuacht,
  38] agus stoirm cuain do chuiris dhíot,
  39] ó tíodhlaiceadh thú air dtúis,
  40] do rígh na ndúl mar thígheas.
 13. 41] A Mhuir naomhtha na mbeann nglas,
  42] do b'órnáid do'n tír-so tráth,
  43] is diombáidh dian liom do scrios,
  44] agus cur do naoímh air fán!
 14. 45] Is uaigneach ataoír anois!
  46] Ní fhuil ionnat córaídhe ná ceól,
  47] acht sgréuchadh na gceann-cat
  48] ann ionad na psailm sógh ail!
 15. 49] Eídheann ag eascar ós do stuaigh,
  50] neanntóg ruadh a'd úrlár úr,
  51] tabhthann caol na seannach seang,
  52] a's crónán na n-eas a'd chlúid.

 16. p.240

 17. 53] Mar a nglaodhadh an fhuiseóg mhoch,
  54] do chleir ag canadh na dtráth,
  55] ní fhuil teangadh ag corruídhe anois,
  56] acht teangadh ghliogair na gcág.
 18. 57] Tá do phroínnteach gan bhiadh,
  58] do shuan-lios gan leaba bhláith,
  59] do thearmoinn gan íodhbairt cliar,
  60] ná aithfrionn do Dhia 'g á rádh,
 19. 61] D'imthigh do luaim a's do riaghail,
  62] a's do chualacht fá chian cháidh,
  63] och! ní fhionnaim anois fá'd iadhadh
  64] acht cárnán criadhta cnámh.
 20. 65] Och! anfhorlann a's an-uaill,
  66] anbhroid, an-uais agus aindlíghe,
  67] fóirneart namhad a's creachadh cruadh,
  68] d' f[h]úig uaigneach tú mar taoír!
 21. 69] Do bhídh-sa féin sona seal!
  70] faraoíor do chlaochloidh mo chlódh!
  71] tháinigh tóir an t-saoghail a'm aghaidh,
  72] ní'l féidhm orm acht brón!

 22. p.242

 23. 73] D'imthigh mo luadhaill a's mo lúth,
  74] radharc mo shúl agus mo threóir,—
  75] táid mo cháirde agus mo chlann,
  76] 's an gcíll-si go fann ag dreóghadh!
 24. 77] Tá duairceas ar mo dhreach!
  78] tá mo chroídhe 'n a chrotal cnódh!
  79] dá bhfóirfeadh orm an bás,
  80] budh dhearbh m'f[h]áilte fá na chómhair!