Corpus of Electronic Texts Edition
Créd fá seachnaim síol Aodha? (Author: Domhnall Ó Maoilchonaire)

p.24

 1. Créd fá seachnaim síol Aodha?
  síol frisarbh f[h]err iontaobha
  siol fíneamhna is trom tora[i]dh
  ríghealbha a fonn f(h)ionnAdhair.
 2. Síol sin is uaisle ná an t-ór
  síol Aodha is truime tionól
  siol na ríogh ó Cheann Choradh
  síol na cceall do chothúghadh.
 3. Filleadh orra ní leasg leam
  d'éis mo chuarta air f[h]edh Éireann
  cóir toighiocht 'na ccoinne céim
  ó oighreacht chloinne Choiléin.
 4. A ndearmad ní dhlíghim féin
  do-gheibhim ó chloinn Choiléin
  a n-ám cómhóla is caithmhe
  barr onóra is órduighthe.
 5. A-tá m'fherann fós fúthaibh
  mé aca ní handúth(ch)aigh
  seanadhba(dh) nách cóir do choill
  róimh na healadhna an Árdchoill.
 6. Don Mhumhain [do] ghabh[s]a(i)d greim
  deighshliocht Luighdhioch Menn mhéirsheing
  ar ccur cúil ré mín Mumhan
  do thnúth ré tír Tuadhmhumhan.
 7. Leo Port Láirge is Luimneach Luirc
  is Caisiol na ccraobh n-orrdairc
  sealbh an fhuinn ag clannaibh Cais
  a-nallainn do dhruim dúthchais.
 8. Fá leó múr Cliach is Cláire
  is Dún Eochair fhionnMháighe
  fa fonn mhín im linn Luimnigh
  gur fhill don tír Tuaidhmhuimhnigh.
 9. Ceithre mic maithe ag Mac Con
  Síoda Cam, Séa[a]n séaghmhar,
  Cú (í) Mheadha, Donnchadh dealbhdha
  torcha(i)r feadha fíneamhna.
 10. Sliocht Shíoda Chaim ón Ros Ruaidh
  sliocht airir la mná is marcshluagh
  laoich neamhchumhga ar tháille in tuir
  c(h)eathramhna áille in Iobhair.
 11. Sliocht Cho(i)n Méadha mór a mbrígh
  ríoghraidh réidh Rátha Laithín
  is laochradh bhenn Bhaile an tSléibhe
  dream gan aire air aimhréidhe.
 12. Sliocht Donnchaidh an ghu(i)rm(á)gha ghéir
  laochraidh Bhéil Átha hOighnéin
  ní clú a n-aisgidh fuair soin
  buaidh ngaisgidh ar in laochraidh.

 13. p.25

 14. Sliocht tSeaáin mhóir mhic Mic Con
  san lorg díreach linn leantur
  coil chnuasaigh gan chéim ccoire
  suas san réim ríoghraidhe.
 15. Tús is deireadh a n-am áigh
  a-tá ag síol Aodha d'urláimh
  caor shluagh budh buaine brígh
  is guaille eoil gach áirdrigh.
 16. Cas mac Conaill na ccolg síth
  do-níd[h] fál do chloinn Chaisín
  beag 'gá ttéid im chlaon aicme
  dá ghéig chumhra chlannmhaicne.
 17. Fine Bhloid go teacht dá ttír
  athair Bhloid chródha is Chaisín
  bheith fá ccoim dóibh is daingne
  slógh nár choill a ccómhairge.
 18. Beith riú go héadmar ní háil
  sliocht Bhloid is seintsliocht tSeaáin
  do-dhén féin d'uaim ré ar-oile
  dá dhuain don réim ríoghraighe.
 19. Mac Con Mara nár mhuigh mhionn
  a shlán fá uaislibh Éirionn
  aonúmhla d'aon acht d'úa Bhriain
  ríogha is flaitheamhla a finnChlia[i]ch.
 20. D'éis buadha do bhreith a ttroid
  a mbreith féin is ann iarraid
  go ttriallaid a cceann chosgair
  ní iarraid teann tuarusdail.
 21. An ghasradh ghreadach ghrádhach
  chupach chórnach chupánach
  tromdhámhach torthach [leg. tairtheach?] as-tigh
  cómhdhalach caithfeach coibhsigh.
 22. Tiaghaid uime a-niar 's a-noir
  síol Aodha an aigne uasail
  fiú an fhocail d'iomrádh ní háil
  acht binnghlór socair Sheaáin.
 23. Críoch iona lia mil is meas
  críoch ionar mó gach maitheas
  críoch (io)'nar lia do bhuaibh bleachta
  is (io)'na lia cruacha [leg. cruaigh?] cruithneachta.
 24. Críoch easach innseach [fh]éarach
  críoch chruithgheal chaomh chaisleánach
  críoch shéadach fholtach fhuilteach
  torthach trédach thiodhlaictheach.
 25. Ó Thadhg mhac Mic Con na ccreach
  sliocht mhic Taidhg na ttres neimhneach
  sluagh trealmhach bruthmhar buadhach
  cruthghlan mheanmnach mharshluaghach.

 26. p.26

 27. Fríth lé sliocht Flannchadha finn
  meic Néill meic Aodha d'uirrim
  lucht deaghgharma nách gann geall
  barr ealadhna na hÉireann.
 28. Ag sin síol an tora[i]dh thruim
  deighshíol Donchadha meic Domhnaill
  síol lámhghlan nách síol singil
  síol ádhbhor an oirchinnigh.
 29. Ceithre tréithe thuilleas ann
  gaisge is fírinne is fulang
  gan díth féile ar fhlaith Leamhna
  maith na tréithe tí(a)ghearna.
 30. Ó Rinn Eanach na n-eathar
  críoch chómhfhada chóimhleathan
  gus an ccaladh fá Chluain Ruis
  nár hanadh uaibh 'na n-éagmais.
 31. Ó Luchad na learg ndomhain
  ceart búr ccríche an ccualamhair
  bhúr ttarrang1 ar ttriall uime
  go sliabh álainn Fhéilime.