Corpus of Electronic Texts Edition
Measgra Dánta (Author: [unknown])

poem 54

Fearflatha Ó Gnímh.
 1. 1] Mo thruaighe mar táid Gaoidhil!
  annamh intinn fhorbhaoilidh
  ar an uair-se ag duine dhíobh,
  a n-uaisle uile ar n-imshníomh.

 2. 5]
 3. Baramhail do-bearar dóibh—
  fuidheall áir d'éis a ndíobhdhóidh,
  'gá sníomh ó chróluighe a gcneadh,
  nó is líon tóraimhe ar dtilleadh.
 4. Nó is lucht báirce fár bhrúcht muir,
  10] nó is drong fuair fios a saoghail,
  nó is géill i ngéibheannaibh Gall
  Éireannaigh fá fhéin eachtrann.
 5. Tugsad a dtréine ar thaise,
  tugsad maise ar mhíomhaise,
  15] tugsad meanma ar mhaoith mheirtnigh,
  laoich fheardha nách aithintir.

 6. p.145

 7. Atá brat ciach ós a gcionn
  mhúchas glóir Ghaoidheal Éireann,
  mar néall gceath ghrianbháitheas goil
  20] do leath d'iarghnáicheas orthaibh.
 8. Tarla ó Bhóinn go bruach Lighean
  dligheadh is fhiú aindligheadh,
  gur bhreath shaor le fianaibh Fáil
  an riaghail chlaon do chongbháil.

 9. 25]
 10. Ní bhí ag mac ríogh ón riaghail
  aire ar lúth eich óirshrianaigh,
  nó ar sheilg oighe fá chíogh cnuic,
  nó ar ghníomh soidhe nó seabhaic.
 11. D'fhearaibh Fódla is fáth orchra,—
  30] do threabhsad daimh dhanartha,
  i n-áit graifne a ngroigheadh seang,
  gach faithche um oirear Éireann.
 12. Treóid Ghall i gcluaintibh a gcean,
  túir aolta i n-áit a bhfoirgneadh,
  35] margaidh uatha in gach oirear,
  cruacha ar ardaibh aonaigheadh.
 13. Ní aithneann inis Logha
  ni dá faithchibh fonnmhara,
  cnuic dhlaoiréidhe i ndiaidh a n-air;
  40] biaidh saoirÉire 'na Saxain.
 14. Ní aithneann aicme Ghaoidheal
  Banbha, buime a macdhaoineadh,
  's ní aithneann Éire iad soin;
  tiad re chéile as a gcrothaibh.

 15. p.146


  45]
 16. Is í an drong dhligheas d'aithne
  d'inis Chuinn is comhaithghe;
  ní Goill is aoighidh aca,
  Gaoidhil 'na ndroing dheórata.
 17. Do léig Éire an tonn tríthe
  50] d'iomchar fhoirne coigcríche;
  arthrach Dhá Thí do tolladh,
  sí i n-anchruth do fheadamar.
 18. Mar thimcheallas tonn anfaidh
  le stoirm laoi lucht caolarthraigh,
  55] saithe Gall ar tí a dtiomchail,
  muna dtí ann dÉireannchaibh.
 19. Bruid Bhalair go n-a bhráithribh
  Tuatha Dé do dhíoláithrigh;
  dar lat is neimhthreise a-niogh
  60] na beithre-se Mac Míleadh.
 20. Mar lucht na Traoi ar n-a toghail
  dá ndíchleith i ndíothrabhaibh,
  fian Teamhra a-táid ó Thailtin;
  a bhfáid sealbha seachaintir.

 21. 65]
 22. Cosmhail re Cloinn Isra-hél
  thoir san Éighipt ar éidréan,
  Mic Mhíleadh um Bhóinn a-bhus
  ag síneadh dhóibh ó a ndúthchas.
 23. Mar do bhí Magh Tuireadh Thuaidh
  70] i ngeall mhic Céin an chéaduair,
  lá a sgarthana re teidhm dtinn,
  feidhm an athLogha ar Éirinn.

 24. p.147

 25. Ag sluagh Éireann an fheóir ghloin
  truagh gan ionamhail Eachtoir
  75] mic Prímh re pobal Saxan,
  cogadh dhíbh go ndiongbhatsan.
 26. Truagh, a Rí rátha nimhe,
  do theacht dúinn ór ndaoirse-ne,
  an t-athMhaoise nár fhéag ruinn,
  80] tréad an chathchraoi-se Criomhthainn.
 27. A Thríonnóid 'gá dtá an chumhacht,
  an mbia an dream-sa ar deóradhacht
  níos sia ó chathaoirlios Cuinn,
  nó an mbia an t-athaoibhneas againn?

 28. 85]
 29. Nó an dtiocfa is-teach ar thairngir
  do shluagh Danar ndúraingidh
  naomh fíréanghlan, fáidh Ó gCuinn,
  an prímhéarlamh cáidh Coluim?
 30. Má thug an Deónaghadh dhi,
  90] Saxa nua dan hainm Éire,
  bheith re a linn-se i láimh bhiodhbhadh,
  don innse is cáir ceileabhradh.
 31. Muna gcuirid dóigh i nDia
  síol Éibhir Sguit ón Sgithia,
  95] a gclár foirne—gá dám dhó?—
  ní clár doighre ná diarmhó.

 32. p.148