Corpus of Electronic Texts Edition
Measgra Dánta (Author: [unknown])

poem 51

Brian (mac Toirdhealbhaigh) Mac Giollapádraig.
 1. 1] Truagh t'fhágbháil, a inis Chuinn,
  a adhbha na n-eas n-álainn,
  a thrillseach iasgach éanach
  riasgach innseach oiléanach!

 2. p.137


  5]
 3. Fúigfe mise, 's is leasg liom,
  th'amharc-sa, a iath Éireann;
  guais dúinn gurab adhaint uilc
  do mhalairt, a úir ordhairc.
 4. Ní hannsa dh'éinchrích oile,
  10] ní d'fhuath ort acht d'ionmhaine,
  tug ar mh'óidh triall ód thuinn-se,
  a fhial an tshlóigh shéaghainn-se.
 5. Ní fhúigfinn tú, a Threabh na Niall,
  d'fhonn aoibhneasa nó ainmian,
  15] a chríoch ghargumhal Ghabhra,
  acht dardughadh mh'ealadhna.
 6. Ar Dhia uile agus ort féin
  fhágbhaim sibh, a Ráth ríNéill,
  's i ndóigh thfhaisgeana fá ádh,
  20] a róimh taisgeadha tromdhámh
 7. Saoth leamsa (lór do dhoghra)
  fágbháil tfhuinn is t'athardha
  do ghrádh ceard gcaomhnuaidhe ngeal,
  a learg thaobhuaine Thailltean.

 8. 25]
 9. Cá truaighe, cá truime ceas,
  dá meastaoi a mhéad do dhoilgheas,
  a chríoch eóil na n-amharc sean,
  gan radharc th'fheóir ná h'inbhear?
 10. Truagh fós gan faicsin t'fhiodhbhadh
  30] liom ar los mo cheileabhradh,
  a threabh na nduas roinntear rum,
  ná cnuas do choillteadh gcnódhonn.

 11. p.138

 12. Giodh é fós, is fáth maoithe
  gan clos fhoinn na hardghaoithe,
  35] théid siar tar chéidibh do chnoc,
  a fhiadh nách éidigh iomlat.
 13. Bheith dá n-éis is damhna deóir,—
  binneas t'éan, aoibhneas t'aeóir,
  gáir do shealg, congháir do chon,
  40] is comhdháil do learg líonmhar.
 14. A thír Bhreagh 'nar buan finnfhéar,
  gan graifne ar ngreagh n-inginghéar,
  ná súil oraibhse i n-am áigh,
  is barr doghailse is diombáigh.

 15. 45]
 16. Dá n-áirmhinn t'áineas uile,
  créad é acht adhbhar eólchaire?
  do b'fhearr dhúinn gan iomrádh ort,
  a úir dánb iomlán mhannsacht.
 17. Acht so a-mháin maoidhfe mise,—
  50] mo ghrádh dhod dhroing dhílis-se;
  a threabh tholach do chleacht coim,
  mo shearc d'fholach ní fhéadaim.
 18. Ní tú, a chríoch, chaoinim uile
  acht do mhná 's do mhacraidhe,
  55] dream fá haoibhne aigneadh ruinn,
  caoimhdhe a gcaidreabh 's a gcumainn.
 19. A inis Bhreagh na mbeann mbog,
  mór gcompán fhágbhaim ionnad,
  drong nách fallsa cló ná coir,
  60] 'gá r mó mh'annsa iná agaibh.

 20. p.139

 21. Ag so chugad, a chríoch Bhreagh,
  tós ós dual díbh is deireadh,
  a ráith neammbocht ler dhial druadh,
  beannacht ó Bhrian go biotruagh.