Corpus of Electronic Texts Edition
Measgra Dánta (Author: [unknown])

poem 15

Muiris (mac Dháiví Dhuibh) Mac Gearailt
1]
 • Fuaras each nách duaibhseach doirbh,
  each uaibhreach bhuacach san spairn,
  doinnghreagh ait 's a hionmhain oirn,
  draic nách doirbh i n-iorghail airm.

 • p.25


  5]
 • Láineach mhór bhorbaistreach bhuan
  do bhronn an donnmhailgheach dún,
  searrach lonn coirpreamhar caomh,
  mo dhonn tsaor fhoiltleabhar úr.
 • Each chruthghlan nách gealtach garg,
  10] don chubhar nách beanfadh balg,
  san chorrach is luaimneach lorg,
  an mhongach bhorb uaibhreach ard.
 • Geall leam ar luas as a los
  an bheann is fearr cluas is cos,
  15] stéad mhárbhas an míol go deas,
  gríobh na gcleas fhágbhas an t-os.
 • Tar gach árd dá shléimhne slios,
  tar fán is tar céimibh clas,
  gan chruas go coimhréidh do ros
  20] do luas cos gan oilbhéim as.
 • Dá mhire i ló gréine gal,
  dá tréidhibh i dtós na sgor
  gan bheith fann aillseach fá fhear
  acht bann mear taidhbhseach tar tor.

 • 25]
 • Sgairt i bhfalach ná gráin ghliaidh,
  gáir bhratach ná dath ar dhúil,
  omhan as uirre níor léir,
  mo bhuinne bras, mo léim lúith.
 • Dá crobh dheas tiomchal ar dtocht
  30] tug an ghreagh is sliomghlan slacht
  go meanmnach ó chridhe i gcorp
  sidhe docht greadhnách san ngart.

 • p.26

 • Fear fuilt bháirrshlím is bas gcorr
  do mhac Dáivídh Dhuibh do bhronn,
  35] dreagan súgach síleach seang,
  mo bheann lúbach dhíreach dhonn.
 • M'onchú bheódha, ar seabhac saor,
  leómhan re leadradh na sluagh;
  cuid dá cheird, re hur ná n-ágh
  40] go cur a n-ár d'fheirg níor fhuar.
 • Do bronnadh dam each, i bhfad is feárrde sinn,
  Is fonnamhar tapa ag teacht i bhfáinne chruinn,
  An cuilgneach cleasach cneasta ceáfrach caoin,
  Gan tolg, gan stailc, gan stad, gan sgáth, gan sgim.