Corpus of Electronic Texts Edition
Measgra Dánta (Author: [unknown])

poem 14

Muiris (mac Dháiví Dhuibh) Mac Gearailt
1]
 • Do bronnadh damh cara cuilg,
  ollamh glan tana nách teilg;
  slán don ghríbh bhaisleithin bhuirb,
  glaisbheithir chuilg mhín gan mheirg.

 • 5]
 • Lann fhíorfhuilteach fhaobhrach lonn
  thaobhghlan chíorrbhaightheach nách cam,
  colg dár ndáigh ro fríoth ag Fionn;
  ní díoth liom im láimh an lann.
 • Do sgar méidhe is bas re bonn
  10] mo chéile is glas glan fám chom,
  an ghlasfhaobhrach ghéar nár fheall,
  beann bhrasbhaoghlach thréan nách trom.
 • Colg gan fuireach i n-am áigh,
  lann bhorb dá nách buidheach liaigh,
  15] do sgar re Bolcán go mbuaidh,
  cruaidh re car corpán i gcriaidh.
 • Glaislíneach fhíorolcach fhuar
  bhaisdíreach dhíoghaltach dhaor;
  adhnadh fala a buille buan,
  20] buinne fuar is tana taobh.
 • D'fhuil nathrach fuair folcadh dlúith
  an chruaidh dhathghlan olcach áigh,
  gríobh fá chléir chathlann nách tréith,
  ag béin fá chléith chathbharr cháigh.

 • p.24


  25]
 • Áith éachtach comhlainn nár chaill,
  do ghéabhadh re gormlainn Ghuill,
  an lann shaor nár sheachna sinn
  nár aomh re linn deabhtha a druim.
 • Ag Heachtor ba líomhtha a lorg,
  30] is ag Hearcul fhíochmhar ard;
  mian mo chridhe an bhaismhín bhorb;
  is colg nimhe an ghlaismhír gharg.
 • An lann áithmhín ghlan nách garbh
  ag mac Dáivídh Dhuibh 'na dhorn;,
  35] fuair buaidh i n-oileamhain arm,
  an bhadhbh chruaidh ghoimheamhail ghorm.
 • Mar chomthach rem thaoibh-se a-tá
  an gormghas is caoimhe cló;
  tuar meanma dhamh mar is dú,
  40] gar clú is buadh ndealbha dhó.
 • Fóm thaobh-sa ní héidir nách feárrde sinn
  Seóid éadrom shéimhchuilg shásta shing;
  Cóip créachtach ó a béal tana is gnáth i gcill,
  'S is mó baochas an éin duibh ná an leá ar an luinn.