Corpus of Electronic Texts Edition
The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (Author: Tadhg Dall Ó Huiginn)

section 32

CORMAC Ó HEAGHRA

 1. An áil libh seanchus síol gCéin
  go mbearthar iad go héinfréimh ?
  ar ghlainchineadh Éibhir Finn
  caithfidhear déinimh díchill.
 2. Nó an áil libh go léigthi as,
  an tobar feasa fuaras,
  ar choibhneas mhíleadh Mumhan
  fírsreabh d'foilgheas ealadhan ?
 3. Geall na druinge as dó tugadh,
  an tÉibhear ór fásadar;
  samhail lóchrainn bhrogha Bhreagh
  ní robha ar mhórChloinn Mhileadh.
 4. Ní tháinig luach Éibhir Finn
  idir Easbáin is Éirinn,
  d'fuil ríogh na fine dá bhfuil,
  do síol Bhile ná Bhreóghuin.

 5. p.230

 6. Leis tángadar go Fiadh Fáil
  na meicsin Mhíleadh Easbáin;
  Clár Té do lingsean tar lear—
  a sinsear dob é Éibhear.
 7. Ceathrar mac ag Éibhear Fionn
  do ghabh airdcheannas Éirionn;
  díol san cheathrarsoin níor chin
  do síol mhearchobhsoidh Mhílidh.
 8. Do-chuadar as dá éis sin,
  acht Conmhaol mór mhac Éibhir,
  gan chloinn d'fágbháil 'na n-áitibh
  don droing ágnáir iomráitigh.
 9. Conmhaol mhac Éibhir na n-each,
  an céidrí don chath Mhuimhneach
  dár téagradh teagh i dTeamhraigh,
  fear fár éadmhar ingheanraidh.
 10. Triocha ríogh d'éis aroile
  atá san réim ríoghroidhe,
  ó Chonmhaol go Brian na mbeann,
  dá chomhghaol ar fiadh nÉireann.
 11. Dias d'easbhaidh dá fichead fear
  do sliocht Éibhir mheic Míleadh
  fa Ráith gcloidhfinn dtaidhbhsigh dTruim
  go haimsir Oilill Óluim.
 12. Ó Oilioll mhac Eóghain Mhóir
  go hÉibhear na n-arm ndeargóir —
  sluagh Breagh na saoirchridheadh séimh —
  aoinchineadh dob eadh iaidséin.

 13. p.231

 14. Sliocht comhramhach Éibhir Finn
  sgaoilid ainnséin ag Oilill —
  ní do mhéadaigh a meadhair —
  i dtrí géagaibh geinealaigh.
 15. Naoi meic dhéag áirimhthear ann
  do chloinn ag Oilill Ólam;
  'sní fuil díbh, dá leanta libh,
  acht sleachta trír ré a dtuirimh.
 16. Mo chean tárraidh an triar mac,
  Eóghan is Cian is Cormac;
  trí haithreacha fear nEamhna,
  glainchleatha feadh bhfíneamhna.
 17. Sliocht Eóghain nár éimdhidh troid
  Clann Charthaigh 'sgach gné i ngabhoid,
  mór ann nách inleanta air,
  is minsleachta chlann gCarthaigh.
 18. Sinsear síol mBriain theas is tuaidh
  Cormac mhac Oilill armruaidh;
  clann an éanathar crú Cais,
  dan dú féarachadh Forghais.
 19. Cian mhac Oilill an fuilt slim,
  aonmhac dob óige ag Oilill;
  geall cháigh is dósan dleaghair,
  sósar dar cháir creideamhain.

 20. p.232

 21. Ní chuala a gcomhmaith do chloinn —
  clann Chéin mheic Oilill Óloim;
  laoich bhoschorra da bhfiar fiodh,
  orsanna gliadh na nGaoidhiol.
 22. Seacht meic dhéag ag Cian chalma,
  'sníor áitigh a athardha
  dá chloinn acht aonmhac uile,
  'saorslat do choill chumhruidhe.
 23. Tadhg mhac Céin nár choigil crodh,
  ar sliocht Taidhg atá an ríoghradh
  fa Chlár bhféardhomhain na bhFionn,
  'sa lán d'éarlomhaibh Éirionn.
 24. Is é Tadhg féin fuair i gcath
  na trí Luighne ó flaith Teamhrach;
  's ní ar ór 'ná ar chomha gcruidh,
  acht lógh a fola d'fearthuin.
 25. Dá mhac Thaidhg na mbárc mbeannach
  Connla is Cormac Gaileangach;
  dias ór síoladar clann Chéin,
  dá ríomhogal chrann gceinéil.
 26. Is iad clann Chonnla mheic Taidhg
  Síol gCearbhuill an chláir mhíonaird —
  fiodh tromthoraidh chrann gcorcra —
  'sClann Chonchobhair Chianachta.
 27. Sluagh Luighne, nár loc iomuidh,
  clanna Cormaic Gaileanguigh;
  fir chéimleasga do chóir reann,
  éinfleasga óir na hÉireann.

 28. p.233

 29. Cormac Gaileangach do gheabh
  ó Mhaigh Mharr go Magh dTuireadh;
  ó Sliabh Muire go Magh Marr,
  do ghabh an uile fearann.
 30. An Cormac céadna do gheabh
  ó Loch Laoigh go Loch nOirbsean;
  ó Loch Oirbsean don taoibh thoir
  níor thoirnsean go Baoill mbraonaigh.
 31. Aonmhac do chloinn ag Cormac
  darbh ainm Laoi na leabharghlac;
  an mac dá oirbheart níor an
  gur ghlac oighreacht a athar.
 32. Dá mhac ag Laoi na lann ngéar,
  Nia Corb saorchlannda is Seisgnéan;
  géaga síodhamhla ón Mháigh mhir,
  dá ríodhamhna chláir Chaisil.
 33. Aonmhac ag Nia Corb na gcath
  darbh ainm Art airsidh Teamhrach;
  fiche bliadhain fuair an fear
  d'uain ar giallaibh na nGaoidheal.
 34. Naoi mbliadhna déag 'na dhiaidh sin
  dá mhac ós cionn a chinidh;
  rí mar Art Fiodhchuire fionn,
  fár iothmhuire gart Gailiong.

 35. p.234

 36. Bliadhain ar fichid oile
  fuair Figheann mhac Fiodhchoire;
  do gheabh an tír i dtarla
  seal 'na rígh gan freasabhra.
 37. Ar chrích Luighne ó bhinn go binn
  leanais Nad Fraoich mhac Fighinn;
  dá bhliadhain déag, mar dearair,
  riaghail a ghéag ngeinealaigh.
 38. Bréanuinn mhac Nad Fraoich na bhfleadh,
  'na rígh dar chosmhail creideamh,
  lá is bliadhain gan bhéim dá bhrath,
  do réir fiadhain na n-eólach.
 39. Fionnbharr mhac Bréanuinn — do bhí
  an t-airdeasbog, an t-airdrí —
  lór na críocha d'fiadhain air —
  tríocha bliadhain do bhliadhnaibh.
 40. Fuair Diarmuid mór mhac Fionnbhairr
  críoch Luighne an fóid oiriordhoinn —
  sgoth gach riaghla ré an churadh —
  sé bliadhna gan bhaoghlughadh.
 41. Fiche bliadhain thuaidh is teas
  fuair Ceann Faoladh an flaitheas;
  slat seilbhe an fíonfuinn aga,
  eighre díoghuinn Diarmada.

 42. p.235

 43. Tailteach mhac Cinn Faoladh uair
  ríoghacht Luighne an fóid fionnfuair —
  ré a theasda i gcianaibh dá chor —
  seasga bliadhain gan bhearnodh.
 44. Fuair Flaithgheas tréanmhac Tailtigh
  seal do Luighne lubhghairtigh
  níor chumhgaigh níor aidhbhsigh air —
  urdail d'aimsir ré a athair.
 45. Níor dúnadh dorus leasa
  fa Bhéac fialmhac Flaithgheasa;
  céad bliadhain ag comhgha cheall
  ós fiadhaibh gorma Gaileang.
 46. Saorghus mhac Béic na mbeann n-óir
  ríoghthar le cách i gcéadóir;
  bliadhain go leith ós Luighne
  do chleith mhiadhaigh Mhodhuirne.
 47. Do Luighne — is leis dob usa—
  uair Eaghra mhac Saorghusa
  deich mbliadhna don chlár chorcra,
  fá lán riaghla is ríoghochta.
 48. Tionnsgnais Maghnus mhac Eaghra —
  mairg talamh dár thighearna —
  sealbha ar na críochaibh do chor
  do mhíothoil Eaghra a athor.

 49. p.236

 50. Tug a mhallacht do Mhaghnas
  Eaghra na n-arm bhfaobharghlas;
  níor chaith d'uain acht éanlá ann,
  téarná suil fuair an fearann.
 51. Céad bliadhain dóibh 'na dheaghaidh,
  ar feadh trí nglún ngeinealaigh,
  gan ainm ríodhamhna, gan rígh,
  ó mhaidhm fíorfaghla is eissídh.
 52. Gur ghabh Aodh an fuilt chleachtaigh,
  mhac Tailtigh mheic Muircheartaigh,
  ceannas slóigh an ghormfuinn ghlais
  mheic Domhnuill mhóir mheic Maghnais.
 53. Dá bhliadhain ar fichid d'Aodh
  ós Luighnibh na learg bhfionnchaomh;
  'na rígh ciallghlan dár cháir geall,
  ag riaghladh cháigh go coitcheann.
 54. Conchobhar mhac Aodha arís
  ní raibhe a dhreach mar dhoinnghrís —
  rí ba neamhthláithe fa nimh —
  acht trí leathráithe ar Luighnibh.
 55. Más fíor, ní raibhe a riaghail
  ar chrích Luighne acht leithbhliadhain —
  Aodhmhac Conchobhair na gcath,
  saorslat tromthoraidh Teamhrach.
 56. Trí fichid bliadhain do bhí
  Diarmaid mhac Aodha, an t-airdrí,
  rí gan mhaothchroidhe ar chionn chreach,
  ós cionn laochroidhe Luighneach.

 57. p.237

 58. Mac Diarmmada na nduas dtrom,
  rí darbh ainm Art na gCapoll —
  ceithre ríbhliadhna clann Chéin
  'ga bharr sírniamhdha soiléir.
 59. Fiche bliadhain, druim ar dhruim,
  fágbhais Art, athair Dhomhnuill,
  ríghe an chláir thaobhghormdhuinn tigh
  ar láimh chaomhDhomhnuill Chléirigh.
 60. Seaán Mór, an dara mac,
  fuair oighreacht Airt gan iomlat —
  lór a mhéad do riaghail ríogh —
  dhá bhliadhain déag gan dimbríogh.
 61. Ocht mbliadhna ar thríochaid tárraidh,
  mac Domhnuill saoir soghrádhaigh,
  rún neamhfallsa do thuair tol,
  an fearannsa fuair Fearghol.
 62. Tadhg mhac Fearghail, flaith na sgol,
  ar feadh dá fichead bliadhon —
  fonn sámh na seanaibhneadh dte —
  ós chlár leabhairgheal Luighne.
 63. Fuair seision Seaán Buidhe,
  mhac Taidhg, triath na ríoghruidhe —
  lór a loighead dá ghruaidh ghloin —
  oiread a n-uair an t-athair.

 64. p.238

 65. Fiche bliadhan ós cionn cháigh,
  Tomaltach saormhac Seaáin,
  'snaoi mbliadhna fa dhó adearar,
  cló a riaghla arna réidheaghadh.
 66. Muircheartach, an mac eile,
  cóig bhliadhna uair d'áiridhe
  ag díon Luighne na learg nglan,
  ceard budh duilghe do dhéanamh.
 67. Síol gCéin do Chormac do chroid
  bliadhain teasda do thríochoid,
  an tslat oirbheartach fortail,
  mac toirbheartach Tomaltaigh.
 68. Níor goireadh do Ruaidhrí rí,
  ná do Mhaghnus mhac Ruaidhrí,
  gér leó freagra fear Mumhan,
  d'eagla a sean do sárughadh.
 69. Ocht mbliadhna 'sa cúig ré a chois
  gabhais Oilioll mhac Maghnois —
  rí fíre gan fíoch gan feall —
  ríghe na gcríoch go coitcheann.
 70. Aoinbhliadhain déag thoir is tiar
  ar seilbh Seaáin mheic Uilliam,
  do sluagh Luighne an chláir chorcra,
  buidhne nár dháigh dánochta.
 71. Cian mhac Oilill, nár éar dáimh,
  níor an re hinnmhe d'fagháil;
  a dtighearna an tann do thuit
  níor infeadhma clann Chormuic.

 72. p.239

 73. Reimheas Taidhg mheic Céin chródha,
  ceithre bliadhna bláthmhóra;
  ré lán fár thairthighe tráigh,
  an flaithbhile ó chlár Cholláin.
 74. Ocht mbliadhna déag bhós do bhí
  ar chumus Chuinn mheic Ruaidhrí,
  'san tír 'na aonar 'gon fior,
  acht baoghal díbh 'gá dhéiniomh.
 75. Ríoghthar le cách i gcionn trill
  Cormac mhac Céin mheic Oilill;
  téid ann i n-áitibh a sean
  do ráitibh Gall is Gaoidheal.
 76. Áitighthear críoch Luighne lais,
  idir thuaith uile is eaglais;
  tír mhilis na bhfonnbhrat bhfionn
  tilis Cormac go coitchionn.
 77. Cuiris gach aon 'na áit féin
  d'oireachtaibh sleachta saoirChéin;
  fógairthear tar ais na huilc,
  tógaibhthear lais a longphuirt.
 78. Taibhéochaidh cóir a chinidh,
  ar chairdibh ar choillidhibh;
  oirbheart caithleómhain chrú Céin
  do aithbheódhaigh clú a chinéil.

 79. p.240

 80. Tionóiltear leis a leabhair
  do súr a ghéag ngeinealaigh;
  gach diamhair dá fréimh roimhe
  iarraidh san réim ríoghroidhe.
 81. Seanchairt chíosa chláir Luighne
  ar ndul uatha ar éagcuimhne —
  go mbí 'na glanchartaigh gil
  athglantair í dá oighribh.
 82. Iomdha ceart ar a chrích féin
  ag codhnach cloinne ríChéin;
  cóir dá ghruaidh nathardha náir
  uain na hathardha d'fagháil.
 83. Beag nár rudhraidh sé mar soin —
  naoi gcéad ar cheithre bliadhnaibh
  atá Luighne fa chloinn Chéin,
  na buidhne nár thoill toibhéim.
 84. A los catha agus chogaidh
  fríoth an fearann fuarodair —
  beag nách fairbríogh cor 'na gceann—
  is do thol airdríogh Éireann.
 85. Níor bheag do Chormac do chóir,
  dá bhféachdaois cách i gcéadóir,
  gach anbhuain dá n-uair impe,
  'na sduaigh armruaidh innillte.

 86. p.241

 87. Maith an chairt ar chrích a sean
  a bhfuair d'ulc ó aois naoidhean,
  ag dortadh a chrú fa a ceann,
  gur nochtadh clú a chéimeann.
 88. Críoch Luighne na learg ngairthe
  fa bhréid sladach sáraighthe —
  tar ceann gach cogaidh dár chuir —
  gur thogaibh ceann dá cabhair.
 89. Atá sí ó sin i le
  'na héanchlár suaimhneach síthe;
  gan ghoimh, gan folaidh, gan fíoch,
  gan toil d'folaidh ná d'eisíoth.
 90. Do leasaigh an lámh do luit
  críoch Luighne re linn Chormuic;
  tír í dá dtéarnó a teimheal,
  sí i n-éanló do háitigheadh.
 91. Ní tháinig ó Thadhg mhac Céin
  go mac Úna dá fírfréimh —
  clú a sean ón ghasraidh do ghlac —
  fear budh casmhail re Cormac.
 92. Do bhádar i gceas cumhadh
  síol gCéin, mar do í chualubhar,
  gur fás an bile ó Thigh Tháil,
  do-bhir dá fine a n-anáil.

  AN ÁIL


 93. p.242

 94. Is dá tochmharc tús ratha,
  mac Céin d'adhbhar ardflatha,
  fuair an chéidchéile do char
  i n-uair éidtréine d'iomchar.
 95. Máire inghean Mhaoil Mhuire
  gnúis ríoghdha, rún gheanmnuidhe;
  bean ós mhnáibh braonbhrogha Breagh,
  aonrogha cháigh dá chineadh.
 96. Tarla do Chormac mhac Céin,
  dá measdar í in gach aoinchéim —
  ar dtogha na fréimhe ó bhfoil —
  rogha chéile do charthoin.
 97. A bhfuil roimpe suas dá sliocht,
  atá an chlú aca i n-eighriocht,
  sealbh na heighriochta is dáigh dhi
  tar mnáibh seinsleachta Suibhni.

  IN ÁIL LIBH


 98. p.243