Corpus of Electronic Texts Edition
The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (Author: Tadhg Dall Ó Huiginn)

section 24

SOMHAIRLE MHAC DOMHNUILL

 1. Fada cóir Fódla ar Albain,
  anois am a hiomardaidh,
  a cóir féine acht go bhfagha
  ní dóigh Éire i n-aontamha.
 2. Atá re hathaigh d'aimsir
  cóir ag an chrích Albainsin
  ó Ráth chneasaolta Chobhthaigh,
  fáth easaonta d'Albanchaibh.
 3. Tugtha d'Albain na sreabh seang
  a cóir féin d'inis Éireann,
  críoch aimhréidh na n-eas mbanna,
  suil bheas aimhréidh eatarra.
 4. Créad an chóir nuaidhese aniodh
  atá ag críoch cloinne Míliodh,
  má tá aguibh innis damh,
  fa n-aguir inis Alban?
 5. An cháin trom do bhí ag Balor
  ar Éirinn dá hátaghadh —
  dúsgadh faghla dí a dhéanamh —
  Banbha an í do aigéaradh ?

  p.174

 6. Nó an iad na hoiléinse thoir
  atá idir Fódla is Alboin,
  'sgach eang bha fionnmhagh Íle,
  nó Ceann sriobhghlan seinTíre ?
 7. Ní héinní dá saoileann sibh
  atá ar cuimhne ag crích Éibhir,
  acht ní is truime re a thabhach,
  sí uime dob easbhadhach.
 8. Na trí Colla, críoch a sgéal,
  clann Eochaidh díomsoigh Dhoimléan,
  déanamh dóibh ar fiadh nAlban,
  triar ris nár chóir comhardadh.
 9. Dias don triúr do theacht i lle
  go crích Bhreagh na mbeann sídhe;
  rogha an tsluaigh i Moigh Mhonaidh
  ó soin uainn ar n-anamhain.
 10. Iongna do fuilngeadar féin,
  fir mhaordha na n-arm n-aighmhéil,
  Colla 'sa seinsliocht ó soin,
  a n-eighriocht orra d'easbhoidh.
 11. Créad fa dtiobhradh clann Cholla,
  ar son ar fás eatorra,
  tar magh mbarrúrchas mBanbha
  tal d'andúthchas allmhardha?
 12. Cia an rí ar a bhfuil Banbha ag brath
  d'fuil Cholla na gcolg bhfaobhrach?
  má rug rogha d'fóir Alban,
  cóir a cora ó chomhardadh.

 13. p.175

 14. Rogha leannáin Leasa Cuinn,
  Somhairle mhac Meic Domhnuill;
  brath céile do Mhoigh Mhonaidh
  's re bhfoil Éire ag anamhain.
 15. Géag thoraidh Teamhrach na bhFionn,
  grian gheal i ndeaghaidh dílionn;
  craobh séanta d'abhlaibh Íle,
  réalta samhraidh soisíne.
 16. Éinghein sochair síl gColla,
  lámh ionnarbas eachtronna;
  toradh abhallphóir fóid Bhreagh,
  cabharthóir na gcóig gcóigeadh.

 17. [...]
  cúis doilghe,
  gur aguir sí Samhairle,
  críoch Bhanbha fa bhróin Danar
  tarla a gcóir gan chríochnaghadh.
 18. Deileóchaidh Éire is é a suim
  roighne curadh chlann nDomhnuill
  re síothmhagh n-arsaidh nAlban
  gasraidh fíochmhar fionnardghlan.
 19. Sgéal bheanas le crú Cholla
  do léigh sinn i seanrolla,
  budh naoidhe um' dheóidh fa dheireadh
  an t-aoighe sgeóil sgaoilfidhear.
 20. Urra an sgeóil sgaoilfidhear duit —
  Sésar an t-airdrí ordhruic,
  re líon gliadh d'ágaibh áille
  do fágaibh fiadh Eadáille.

 21. p.176

 22. Gluaisid reompa ón Róimh anoir
  go hEasbáin an fóid iobhraigh;
  líon eachtra dob fearr obar,
  ní ar cheann teachta tángadar.
 23. Grádhaighis iarthar Eórpa
  Séasar na sluagh ndíleónta;
  ón Róimh do aontaigh anadh,
  'sníor aontoil dóibh dealaghadh.
 24. I gcionn aimsire ar n-anmhain,
  lá éigin d'éis tionnabhraidh —
  dáil chabhra an rí dhá rochtain —
  do-chí amhra n-iongontaigh.
 25. Dar leis féin fuair 'na fochair,
  'na mnaoi áluinn iolchrothaigh,
  an Róimh ag ríomh a dochar,
  gníomh budh cóir do chronochadh.
 26. Frais do dhéaraibh re a dreich ngil,
  fuilt sgaoilte go sgéimh thuirsigh
  'gun Róimh ag éagcaoine a huilc,
  cóir éagcaoine fá n-éabhuirt.
 27. Níor chubhaidh riot, ar an Róimh
  mo bheith mar bhím i gcéadóir;
  id dheaghaidh gan dál gcabhra
  fám lán d'fearaibh allmhardha.
 28. Caomhna longphuirt nách libh féin,
  iongna dhuit, a óig airmghéir,
  'sdo thír féin arna faghuil,
  dá béim dhíbh ag danaruibh.

 29. p.177

 30. Dob iad orfuighle Séasair;
  a Róimh an mhúir mhínghréasaigh,
  fár mbreith soir nó ar mbeith i bhus,
  bheith ar do thoil do thriallus.
 31. Adéaruinn riot, ar an Róimh,
  tabhair leat líon do thionóil,
  tiomsuighidh bhur n-óig áille,
  d'ionnsuighidh fóid Eadáille.
 32. Ná bí ní as faide ag anmhain,
  nár dhuit do theagh tionnabhraidh —
  giodh eagail aighthe orthuibh —
  d'aithle a eagair d'allmhorchuibh.
 33. Laochradh Ghréag, gasradh Eórpa
  rug leis, fa tráth taisbeónta,
  do dhíon na síothRómha soir,
  gníomh dob fíorchóra ar féachoin.
 34. Do saor Séasar, is sé a suim,
  d'éis na n-ainbhreath do fuluing,
  ó neart saobhchath slóigh dhanar
  Róimh na n-aolchloch n-éagsamhal.
 35. Do-bhéara Banbha, bean Chuinn,
  do bhreith na Rómha romhuinn,
  a fear féin ó Mhoigh Mhonaidh,
  ag soin céill a gcualabhair.
 36. Ar aghaidh mheic Mheic Domhnuill,
  feadh éagcaoine a hanforluinn,
  do-chí an Bhanbha bhfairsing bhfinn
  d'aisling suil tarla i dtoirchim.

 37. p.178

 38. Mac Alastoir d'furtacht cháigh
  tiocfa, mar tháinig Séasáir,
  don dulasa fa Bhóinn Bhreagh,
  slóigh nách urusa d'áireamh.
 39. Sluagh Séasair mar rug fan Róimh —
  tre Ghort Luirc, líon a dtionóil,
  tiocfa Séasair clann Cholla,
  barr do dhéasaibh díoghloma.
 40. Fásfaidh coill a ciomhsaibh trácht
  do chrannaibh seólta síothbhárc,
  ó Mhuaidh séadoirdhreic bhinn bhaoith
  go Binn Éadoirmheic Éadghaoith.
 41. Díolfaid a gcóir re crích Bhreagh,
  géabhthar leis lorg a sinsear
  thort soir go seanráith dTeamhrach
  don mhoigh eangbhláith ildionnach.
 42. Don Cholla Uais ór fás sibh
  má tá nár chreid Críoch Éibhir,
  do bhí sí ag seinsliocht Cholla,
  eighriocht í nách ionronna.
 43. Cia an t-éinrí áirimhthear lionn
  nár ghabh airdcheannas Éirionn,
  ó Cholla go Gaoidheal nGlas,
  más laoidheadh orra an t-eólas ?
 44. Na trí Cholla, gan chead dúin,
  tugsad Éirinn tre iomthnúidh —
  curaidh glanchuain bhréidghil Bhaoi —
  ar chathbhuaidh éignigh éanlaoi.

 45. p.179

 46. Cuirfidh Samhoirle 'sé a am,
  ní choimheóla um chrích bhFréamhann,
  crois orra go horlamh uaidh,
  connradh na gColla an chéaduair.
 47. Fa Chaisiol, fa Chruachain Aoi,
  fa Almhain an fuinn ghéagnaoi;
  'sfa ráith n-eachradhghlan nOiligh
  seanchonnradh cháich crosfoidhir.
 48. Críoch Bhanbha i mbun na suirghe
  don chrois chuirfeas Samhoirle,
  fuair anois tóir dá tabhach,
  Bóinn don chrois budh céadfadhach.
 49. FADA


  p.180