Corpus of Electronic Texts Edition
The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (Author: Tadhg Dall Ó Huiginn)

section 20

MAC UILLIAM BÚRC

 1. Mór iongabháil anma ríogh,
  idir dhásacht is dimbríogh,
  sé d'anacal níorbh fuláir,
  rodhocar é d'iongabháil.
 2. Caithfidh bheith creachach cogthach,
  dá raibh duine dásachtach,
  tuillfidh dréim fan ríghe ris,
  go léim a thíre thairis.
 3. Gidh eadh, trá, ná toghadh neach
  bheith dó go humhal áiseach;
  curthar i ndimbríogh é as,
  ni hinríogh an té thoghas.
 4. Idir mhéid meanma is mhíne
  bhíos aicill na hairdríghe;
  is é an rí is measardha modh
  do-ní an easumhla d'iomchor.
 5. Ní hiomdha dhínn dár dholta
  dá réir so i seilbh ríoghochta;
  buain dí ní horusa d'fior,
  'sna modhasa dhí dhlighthior.

 6. p.142

 7. Acht so amháin, nár mhaoidhte anois
  do Risdeard mhac Oilbhéarois —
  bas bhairrsleamhain mar bhláth subh —
  cách dá airdheanaibh d'adhradh ?
 8. Ní sir ní ar neach eile,
  'sní léig aon fa oirbhire;
  tar an méid chaitheas dá chrodh;
  'na mhaitheas ní théid trághadh.
 9. Lór dhó bheith mar do bhí riamh
  'na Risdeard mhac Mheic Uilliam,
  ar gcor gach tíre ar a thoil,
  ar son ríghe do rochtoin.
 10. Do bhreith eólach Inse Fáil
  ar Risdeard mhac mheic Seaáin,
  is é is fearr ós é is sine,
  dá mbé a gheall re a ghuaillidhe.
 11. Deacair dhóibh dul tar a thoil,
  mac na ríoghna ó Ráith Mhurbhaigh;
  is é is fearr ceart dá chineadh,
  do neart 'na cheann cuirfidhear.
 12. Is é is measardha meanma,
  é is fearr tréidhe tighearna;
  rí Muaidhe, ceann gach conáigh,
  uaidhe is fearr a hiongabháil.
 13. Ní fríoth riamh ó rígh Cunga
  lá umhla ná urruma —
  gé tá a lán d'foisdine ann —
  lámh nách coisgfidhe i gcomhlann.

 14. p.143

 15. Ní mó is guais d'féinnidh Eacla,
  giodh lór airde a aigeanta,
  sé d'foghail dá mhéad meanma,
  an ghéag thoraidh thighearna.
 16. Fuair mílidh a mhac samhla
  luach a mhéine measardha,
  oighre ríogh gasraidhe Gréag,
  gníomh is casmhaile ar coimhéad.
 17. Don mhac soin is eadh dob ainm
  Déadsolus mór mhac Sádairn;
  éinmhílidh na nGréag ar ghoil
  an ghéag mhéirdhíllidh mhiochoir.
 18. Inghean impir na cruinne
  meallais — gár mhó ionmhuine ? —
  ar athadh ó mhoir go moir,
  gan toil a hathar d'iarraidh.
 19. Re a chois féin feadh a thurais
  dias dearbhráthar Déadsolais
  rug an foighéag abhla ós fiodh,
  do choimhéad anma an féinniodh.
 20. Seóltar é i n- oiléan diamhair,
  d'éis na gcríoch do choimhiarraidh,
  nách raibhe duine ar domhan
  don uile dá átughadh.
 21. Ar mbeith seal ann dá n-aimsir
  don chuideachtain cheathrairsin,
  téid an inghean uaidhe féin
  go hinbhear uaine an oiléin.

 22. p.144

 23. I gcionn tréimhse tig 'na ceann
  óglách dob iongnadh inneall,
  seal dá féaghadh do bhí an bhean,
  'sí 'na héanar 'gun inbhear.
 24. Níor cruthaigheadh riamh roimhe
  dona dúilibh daonnaidhe —
  gnúis mar ré, bráighe mar bhláth—
  cré budh áille 'ná an t-óglách.
 25. Beannaighis don mhnaoi mhálla
  an t-óglách óg iondána,
  nách tug sí freagra ar an bhfear,
  do bhí d'eagla 'na haigneadh.
 26. Fiarfaighis 'na dheaghaidh dí
  Cia hé an fearannso i bhfuiltí,
  nó cia is dual d'aitreabhadh air,
  a sduagh glaicleabhar gheanmnaidh?
 27. Clann ríogh Gréag nár ghrádhaigh crodh,
  Déadsolus 'sa dhias bhráthar,
  Aca, ar sí, tarla an talamh,
  na trí habhla a haontamhan.
 28. Béaradsa tusa ón triúr laoch,
  a inghean, ar an t-óglaoch;
  glór truagh do bhriathra, ar an bhean,
  budh tuar cliachdha dá gcluintear.
 29. Dá ndearnta sin, ar sise,
  riom tar ceann mo chéilise,
  budh snaidhm don domhan do dhíon,
  ar omhan airm an airdríogh.

 30. p.145

 31. Béaradsa liom long na bhfear,
  beid san chríchse i gceas naoidhean
  na trí deighfir atá astoigh,
  go lá deiridh an domhain.
 32. Beiris an bhean san loing leis,
  fágbhais iaramh an inis,
  ar Dhéadsolus mar fuair faill
  an sduaigh dheadsolus díoghainn.
 33. Guiltear léisi ag triall ón tráigh,
  lingidsean chuice i gcéadáir,
  dá fios créad budh damhna dhí,
  nó créad ma dtarla a tuirsi.
 34. Do-chí laoidheang fa lán seóil,
  feadh radhairc ón iath aineóil,
  ag téarnamh san mhuir amach;
  do-chluin éanghul san arthrach.
 35. Seacht lá, mar aithrisdear air,
  do Dhéadsolus 'na dheaghaidh,
  'san bhuidheansoin do bhí astoigh,
  gan mhnaoi, i n-uireasbhaidh arthraigh.
 36. A bhráithre, is droichmheisneach dhún,
  do ráidh Déadsolus dreachúr,
  gan dul slán re heitibh éan,
  tar sál d'eitil ón oiléan.
 37. Sgiathán eóin d'uillinn gach fir
  greamaighid le gliú ndaingin;
  tógbhaid ortha ó bhonaibh beann
  tar dromchla ndomhain ndíleann.

 38. p.146

 39. Éirghis le hairde meanma
  sósar na laoch loinneardha;
  téid ón fairrge i ngar don ghréin,
  gur ghabh i n-airde an aiéir.
 40. Leaghais an ghrian an ghliú mbáin,
  do sgaoileadar na sgiatháin;
  torchuir gan choimhdhe ar a chionn
  fa tholchuibh doimhne dílionn.
 41. Láimh re muinchibh na mórsrith
  gabhais an mac meadhónach,
  go buain a dheighceangail de
  d'eiteallaigh fuair an uisge.
 42. Ar sgothadh na sgiathán dtrom
  d'imlibh garbha na nglastonn,
  tig bás an féinnidh oile;
  cás fár éirigh eólchoire.
 43. Sinsear na mac bhfaoilidh bhfionn,
  idir bheith ard is ísioll,
  do-chuaidh gan orchra d'faghbháil
  tar dromchla an chuain chubharbháin.
 44. An uair fá dtáinig i dtír
  gabhthar ainnséin don airdrígh
  colg is bánomhna 'na bhais,
  lorg na lánamhna leanais.
 45. Iarrais an uile dhomhan
  ag leanmhain na lánamhan;
  mar rug orra as a haithle
  tug a gcolla ciorrbhaighthe.

 46. p.147

 47. Gonais an mnaoi ndéidghil nduinn,
  marbhais fós a fear cumuinn;
  tug a luagh d'aithmhéile air—
  a bhainchéile uadh d'iarraidh.
 48. Slat na ríghe an inghean óg,
  duitse ar tús tarla an bheanód;
  ná bí id chadal, a ghruaidh gheal,
  do gadadh uaibh an inghean.
 49. Is í an long bhós, a bharr tais,
  puirt aireachais síl Séarlais,
  do beanadh díot, mar deirthir,
  dleaghar íoc sna haindlighthibh.
 50. Is é an t-oiléan 'nar an sibh,
  ar n-imtheacht uaibh don inghin,
  a lámh gan locadh n-ágha,
  clár socar na síothchána.
 51. Is iad eiteadha na n-éan,
  noch léar fágbhais an t-oiléan,
  lucht tuillmhe Banbha na mbeann
  'sna buidhne tarla id thimcheall.
 52. Is í an ghliú chéadna cheanglas
  riotsa an ógbhaidh éideadhghlas,
  a cheann slóigh bhuanasdraigh Bhreagh,
  na tuarasdail dóibh dáiltear.
 53. Is é an bráthair óg eile,
  do bháidh méad a mheisnighe,
  na daoine is lucht righe ribh,
  'san fine as t'ucht do éirigh.

 54. p.148

 55. Is é fós an dara fear,
  do bháidh an t-aigneadh íseal,
  an chuid díobh adéaradh ruibh
  síodh do dhéanamh fad dhúthaigh.
 56. Tú táinig, a thuir Chonga,
  san inmheadhón eatorra,
  tú an sinsear do-ghéabha geall,
  a réalla inseadh nÉireann.
 57. Do bhean ghrádha, a ghnúis chrithreach,
  rugadh uait go haindlightheach,
  dá mbeith sí 'ga hathchor ort
  ná gabhthar í le humhlacht.
 58. Gluais romhad, a rí Ceara,
  daingnigh ort na heiteadha
  do bhuain na hinghine ar ais,
  a finnbhile bhruaigh Bhearnais.
 59. Atá an mgheanso ó aois leinb
  ag suirghe ribh, a Risdeird,
  an chríoch mhín treabharsaidh tais,
  an fearannsoin síl Séarlais.
 60. Tú féin díol is fearr uirthe,
  mór n-adhbhar fárbh aontuighthe,
  a sduagh cathardha chnuic Bhreagh,
  t'athardha dhuit do dhligheadh.
 61. Tú is líonmhaire lucht toighe,
  tú is lia airsidh iorghoile;
  deacair d'aoinfear cora id cheann,
  a thogha aoigheadh nÉireann.

 62. p.149

 63. Líontar um chomhól ndeoch ndearg
  do suidhe ríogh, a Risdeard,
  líon caomhanta bhruaigh Bhanbha,
  sluaigh saoghalta síodhamhla.
 64. Líontar an slios tuaidh don toigh
  fa Síle inghean Eóghain
  do thréad finngheanmnaidh ghlac ngeal,
  nách d'ingheanraidh Mhac Míleadh.
 65. Roighne ban Ghaoidheal is Ghall
  líonaid an teagh 'na tiomchall;
  bró ghruaidhgheal nách cogail crodh,
  buaidhreadh codail na gcuradh.
 66. Budh iomdha fán ól re a hais —
  inghean ríogh rátha Durlais —
  sduagh bhéaltana go ngruaidh ghil,
  mar réaltana i n-uair oighridh.
 67. Sgaoith dháileamhan gcuach gcorcra,
  go dtéid tar tráth codolta,
  ag dáil fíneamhna as a hucht
  ar ríghealbha chláir Chonnacht.
 68. A hoirfidigh, a haos fuinn,
  teagaid chuice i gcionn tamaill;
  fiodhbhaidh chrann dtéidbhinn dtuirseach,
  fa a barr ngéigslim ngruadhluisneach.
 69. Teaghlach ríoghna chláir Chonga,—
  gairid aimsior eatorra;
  drong nár dár neimhiongnadh tol,
  lán do cheiliobhradh chiallmhor.

  MÓR


 70. p.150