Corpus of Electronic Texts Edition
The bardic poems of Tadhg Dall Ó Huiginn (Author: Tadhg Dall Ó Huiginn)

section 15

MÓR INGHEAN BHRIAIN BHALLAIGH

 1. A Mhór, cuimhnigh an comann,
  gá dtám dhó, a dhearc fochondonn ?
  ní budh cás réidhiughadh roinn
  ór fás d'éiliughadh eadroinn.
 2. Ós dá chasaoid red chéibh mbuig,
  tarla dhamh — dia do neamhchuid —
  bíodh nách foilcheas an fissin,
  gníomh nách oircheas d'innisin.
 3. Fa ríor, do-rinne mise
  rem thighearna tairise,
  a shubh chraobh ó chathraigh Bhreagh,
  taom asar athraigh aigneadh.
 4. Do-roinneas damhna diomdha
  ar tosach rem thighearna,
  's rem lucht oileamhna, a ghruadh gheal,
  fa tuar doimheanma a dhéineamh.

 5. p.99

 6. Do dhearbhsad dó — gá dám ris — ?
  drong líonmhar do lucht aimhlis
  ar sduaigh n-úir mbionnfoclaigh mBreagh
  iomarcaidh dúinn do dhéineamh.
 7. Atáid daoine dá rádh ruinn
  gur chum mé i ndán d'Ó Dhomhnuill
  leattrom, más fíor, 'na n-aghaidh
  ar síol gceanntrom gConchobhair.
 8. Mór do-rinne rí Sligigh
  riom fan amsoin d'foidhidin,
  rí an tsluaigh ón chlaidhliossoin Chuinn,
  'sa bhfuair d'aimhliosoibh oruinn.
 9. Atá sinn ó sin i le
  dá seachna ón chrích go 'chéile,
  tre feirg bhfrithir chloinne Cuinn,
  's do bhithin doirre Domhnuill.
 10. Ar son nár fógradh mé, a Mhór,
  do dhruim a feirge d'fadódh,
  mar tám do hionnarbadh inn
  tre Chlár bhfionnardghlan bhFéilim.
 11. Ré bliadhna agus beagán lais
  dúinn gan teacht dár dtír dhúthchais —
  céad bliadhain ní buaine liom —
  uaidhe idir fiadhaibh Éirionn.

 12. p.100

 13. Atá ar gcion bhós re bliadhain
  idir chloinn Néill Naoighiallaigh,
  idir síol gConuill ag clódh,
  an tsíon oruinn ag iompódh.
 14. Drong ó bhfuighinn riamh reimhe
  sgoth mhuirne ar feadh m'aimsire —
  caithid saorflaithe fear bhFáil
  ar feadh n-aonlaithe mh'anáir.
 15. Ní bhí oruinn 'nar n-áit féin,
  an treimhse atámaoid aimhréidh
  le rígh mhuighe saoir Suca,
  acht aoibh dhuine dheórata.
 16. Muna thí do Dhia agus díod
  mo dhíonsa, a chiabh na gcaimdhíog,
  neart m'anacail ní fuil ann
  lér luigh d'anacair oram.
 17. Dá saora tú, a thaobh gealtais,
  meise i n-aimsir m'éigeantais —
  breath sin do dhearbh gach duine —
  libh ar sealbh go síorruidhe.
 18. Cóir dhúinn bheith do bhreith dlighidh,
  dá dtí dhíot inn d'fóiridhin,
  a bhas sliom bhanamhail bhog,
  do chionn mh'anaghail agod.

 19. p.101

 20. An gcuala tú na trí heóin
  d'éanlaith iongantaigh aineóil,
  a ghéag abhla ó finnTigh Fáil,
  tarla d'impir san Eadáil.
 21. Do bhídís tre bhiotha síor
  gach laoi ar aghaidh an airdríogh,
  ós a chionn ag teachta asteagh,
  's ós cionn na leabtha i luigheadh.
 22. Seacht mbliadhna do bhádar soin
  do ló is d'oidhche 'na fochoir,
  gan teacht na héanlaithe ar ais
  feacht éanlaithe 'na éagmais.
 23. Mar sin dóibh — dia do phudhar —
  gan chodladh gan chomhsanadh;
  ní lór ceólchuire a gcomhráidh,
  sódh eólchuire a n-iomarbháigh.
 24. Tairgthear uaidh a oighreacht féin,
  tairgthear a inghean ainnséin,
  d'fior aitheanta na healta,
  dárbh aitheanta a n-imtheachta.
 25. Labhrais macaomh ameasg cáigh,
  geallais do chách i gcéadáir,
  tar a mbí dá dhocracht dó
  an rí d'fortacht ón iarghnó.

 26. p.102

 27. Adubhairt 'na dheaghaidh soin:
  toisg na dtrí n-éansa it fochoir,
  gi bé ara bhfoil ainbhfios ann
  ní foil 'na failgheas oram.
 28. Atá cúis réna cóir sgáth,
  a impir, ar an t-óglách,
  leis na trí héanaibh dot fios,
  déanaidh í mar is oirchios.
 29. Cúis chóra re cian d'aimsir
  atá ag na trí héanaibhsin,
  ó tá an chóir d'oirichil ort
  roimhithigh dhóibh a dúsocht.
 30. Bainéan díobh agus dias fear
  na trí heóinsi atá id thimcheal;
  sgéal bhus cúis iomráith orra.
  'na chúis iongnáith eatorra.
 31. Innis dúinn mar is dearbh libh,
  a ógláich, ar an t-impir,
  sgéala gach eóin don ealta,
  fréamha a n-eóil 'sa n-imtheachta.
 32. Ná ceil oram, innsidh damh,
  an treimhse atáid im farradh,
  ciodh dob fáth dona héanaibh,
  aniogh tráth a theisbéanaidh.

 33. p.103

 34. Táinig, a rí, roimhe so,
  gorta, ar sé, re seal mbliadhna,
  don bhioth uile do gheabh greim,
  ar feadh na cruinne i gcoitchinn.
 35. Do bhí sí ar an ealtain eán,
  do bhí ar éignibh an aigéan;
  do bhí ar thréadaibh an talaimh,
  sí ar féagain dob éagsamhail.
 36. An dara héan don dá éan —
  aige ar tús do bhí an bainéan,
  sí ar feadh na gorta níor gheabh,
  an seal fa docra a dídean.
 37. Fuair sí ón firéan oile,
  feadh na bliadhna baoghloighe,
  gach ní dhá n-uair 'na heasbhaidh,
  mar fuair í san éigeansain.
 38. An céidéan, dá dtarla ar tús,
  dol 'na seilbh dob é a iomthús,
  do cheart dob áil a hiarraidh,
  ar dteacht dáibh ón doibhliadhain.
 39. An firéan oile is é adir:
  sealbh na mná gur dhó dhlighthir,
  ós é tug í as an aimsin
  go rug sí ar an soaimsir.
 40. Ráite an chéideóin ó chianaibh,
  do dhiúlt dí san doibhliadhain:
  gi bé céidfear 'ga mbí bean
  nách éidear dhí é d'éimdheadh.

 41. p.104

 42. Sibhse féin do bhreith bhreithe
  dhóibh tar gach n-aon d'áirithe,
  críoch a n-adhbhair is í soin,
  a rí, d'anmhain it fochoir.
 43. Rug an rí do bhreith bhunaidh
  sealbh an eóinsin d'anamhain,
  ar dteacht ón ré dhocruidh dhi,
  don té do fortuigh uirthi.
 44. Atá sí fo séala ó sin,
  an bhreathsoin bheóil an impir;
  breath í ararbh éigin anadh,
  ní héidir í d'athraghadh.
 45. A inghean Bhriain, a bharr lag.
  mar sin bhias m'orláimh agad,
  ar gclódh mo dhocrachta dhíom,
  do lógh m'fortachta óm imsníomh.
 46. Ní féadaim dol ód dhreich mhoill,
  ní rachuinn fós dá bhféaduinn,
  tre bhioth síor, a ghruaidh ghealtais,
  's mo dhíon i n-uair mh'éigeantais.
 47. Déana dhíom duine dhuit féin,
  a ríoghan Rátha saoirNéill;
  ní foláir dhamhsa agus duit
  m'annsa d'fogháil 'na éaruic.

 48. p.105

 49. Cuir rem dhíon, a dhreach séanta,
  dá mbeith go mbeith doidhéanta,
  red chéibh ndlúithslim, red ghlaic ngil,
  do mhúinfinn dait a dhéinimh.
 50. Ná tógaibh ris an rosg mall
  go beith réidh dúinn 's do Dhomhnall;
  ná caith, ná cagail a chrodh,
  ná habair maith do mhóradh.
 51. Ná tuill clú, ná cosain guth
  d'Ú Chonchobhair chláir Theamhrach;
  bí duilbhir ar feadh bhfleidhe,
  ná cuimhnigh fear d'áiridhe.
 52. Ná heirg i slánaibh síotha,
  ná ceannsaigh na coigcríocha,
  a rún céillidh, a ghnúis gheal,
  ná réidhigh cúis ná caingean.
 53. Ná hionnail bais ná bruinne,
  ná an déad ar dath néamhuinne;
  ná tarr i gceann slóigh Sligigh
  fa cheann óil ná oirfididh.
 54. Ná daingnigh riaghail ná reacht,
  ná bac easaonta h'oireacht,
  síoth dot filidh go n-oghair.
  ar fíoch cinidh Chonchobhair.

 55. p.106

 56. Iomdha ní do-ní tusa —
  má taoi ag cur rem chaomhnasa —
  a bheithir chorcra Chnuic Bhreagh,
  is docra dhuit do dhéineamh.
 57. Rodhocra dhuit na dairghe
  do chlaonadh red chomhairle,
  fill mar an bhfiodhbhaidh dtoraidh
  diomdhaidh chinn ó gConchobhair.
 58. Ciúnaigh feirg airdríogh Duibhe,
  fearg an chuain mar chiúnaighe;
  mínigh fraoch anfaidh an fir,
  mar bhalbhthair an ghaoth gheimhridh.
 59. Na srotha binne balbha
  mar bhíd uaid gan urlabhra,
  usa rí Cairbre do chosg,
  mun ní fá dtairge a theagosg.
 60. Foghla cháigh mar choisgeas sibh,
  cuirthear aradha éigin
  red ghnúis ndeirg míonfoclaigh moill
  ar feirg ndíogholtaigh Dhomhnoill.
 61. Mar seargus sibh na sreabha
  nách iomchruid na héigneadha,
  dob orusa a searg mar soin
  fearg na folasa Fiachoidh.

 62. p.107

 63. Mar thrághas tú tonna an chuain,
  'san sín n-ainbhtheanaigh n-adhfuair,
  tráigh a bhfoil d'fíoch ret ollamh,
  ag soin críoch ar chanamor.
 64. Dá raibh tú re Meidhbh, a Mhór,
  feadh ar gcogaidh do chlaochlódh,
  cur im aghaidh ní fuil ann,
  tar a bhfuil d'falaidh oram.

  A MHÓR


 65. p.108