Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 68

  1. {MS page 90b}Dubhach sin a Bheann Ghúalann
   a bheand na núabharr ccruthach
   a n-aimsir in Tailghinn
   dob álainn bheith ar do mhullach
  2. Dob iomdha240 bean & giolla
   ar do lios a Bheann Ghúalann
   ortsa is láoch laidir
   a beann bláthmhor duire bhúabhall
  3. Gotha gadhar id gleanntoibh
   ar mhucaibh alta da ffíadhach
   gach feindidh da ttigeadh a lathair
   's a ccoin aille ar iallach
  4. Dob iomdha do chruite ceóilbhinn
   os leirgfinn oirlíath ghlaise241
   ór da bhronnadh an uair sin
   gabháil dhúan go n-iomad maisi
  5. Is e do-gheibheadh ó gach feindidh
   da raibh sa fFéin an úairsin
   tallonn oir gacha míosa
   dob e cíosa Daíghre dhúanaigh
  6. An úairsin a Bheann Ghúalann
   nír ffúath linn fad tháobhaibh
   anocht is tearc mo charaid
   och ní mhairit mo gháolta

  7. p.372

  8. Ag eisdeacht ret ealtuin242
   & beathach na n-or n-allta
   beann ar ar bheannaidh in Táilghionn
   dob álainn do banntracht
  9. Totháin do choillteach díamhra
   dob iomdha íara ar do crannaibh
   do bhruic ger sháimh a sealga
   niorbh annamh do laoídh eallaidh
  10. Duinne gerb ádhbhar meanma
   ag eisdeacht re labhra h'iolar
   ba binn gotha do dhobhrán
   & comradh do sionnach
  11. Fa binn duallán do chonart
   is h'uallghort nírbh annamh
   orgán do dhamh dílionn
   do ceól faoílionn & ealadh
  12. Do mhónógasa caomh corcra
   biorar fochla & gleórán
   re triar inghean Cais Cuailgne
   fa binn leósan a n-abhrán
  13. Nuallán do chorr san oidhche
   cearca fraoíche do shleibhe
   re chéile is ceol do choinchionn
   dob aoíbhmn bheith da n-eisdeacht
  14. Siansán binne do smáolach
   as mór in t-adbar cumhadh
   is maith togbadh bron dot bhannáil
   is fearáin do crann cluthmar

  15. p.374

  16. Ag eisdeacht ret fíadhach243
   fa binn re tríath na hAlmhan
   do budh cluthmar bheith id dhíamhroibh
   dob iomdha mialta id ghleanntaibh
  17. Dob iomdha cnuasach ód choilltibh
   re mnáibh fionna na Féine
   do cháora fa cnúas cumhra
   do shugha is do sméra
  18. Subha cráobh & talman
   cneamh & airnead feithlionn
   fa minic do ghairbhmeas
   a n-aimsir Fhéine Eirionn
  19. Ba haoibhinn h'inbhear íasgach
   os leirg fherghloin glaoíthbinn
   anocht atam co harsaidh
   do chaitheas m'aimsir aoíbhinn
  20. Is cumhuin leam a thulach
   mac Lughach ort is Conán
   iad ag imirt an tráthsin
   's as tainic ar n-orcradh
  21. Ni raibh feindidh a lathair
   's as tainic ar ndrochdhal
   nach gcualaidh an úairsin
   an dorn buaileadh ar Conán244
  22. {MS page 91a}Eirgis Conán 'na sheasamh
   is beiris alpadh ar 'armoibh
   fa hadhúathmar an úairsin
   Conán fa crúaidh a tteannta

  23. p.376

  24. Do ráidh Áodh mac Garaidh
   ger leanam níor láoch lonnda
   dar do laimhsi a mhic Lughach
   bu pudhar dhuit in dornsa
  25. Ni245 briathar tug mac Lughach
   's maith is cumhain a Padraic
   beag mo spéis id leitheid
   nír theithius a n-am gábhaidh
  26. Eirgis ann sin fearg Áodh
   is mairg láoch d'fan réna thoruinn
   an briatar tug mac Lughach
   dar mo cubhais do chomhaill
  27. Tainic mac Dobair dhámhaigh
   ann sin do chabhair mic Lughach
   is fearg Áodh da ffreasdol
   dob i an iorgail churadh
  28. Tainic Goll & Garaidh
   Seinen246 & Fear Fáophair
   deich ccéd do clannaibh Dubháin
   ann sin do choiméd Áodha
  29. Tainic clabna Neamhnaid
   lucht leanamna clanna Baoísgne
   da sleidh & sgíeth úaine
   ar gualainn gacha taoisigh
  30. Tainic aicme Da Bhoirionn
   dob íad an foirionn cródha
   gerbh iomdha cleas lúthmar
   ag congnam re clandaibh Morno

  31. p.378

  32. Tainic fa mór in tamhail
   do cabhair clanna Baoísgne
   fir nar thréith a n-am teannta
   dob iad clanna Duibh Dhíorma
  33. Clanna Coinbroin re hIollann
   dream nar cumang ré cliaraibh
   fiche céd do sgíathaibh geala
   d'fearuibh nár seachain cliamháin247
  34. Tainic Corr choslúath chédghoineach
   ar colbha chloinne Mórna
   buidhion fa niamdha maisi
   fiche céd do sgiethaibh gorma
  35. Do-chúaidh misi féin Caoílte
   faris o mBaoísgne mbréagha248
   dhuinne gerbh ard meanma
   fiche céd do sgíethaibh dearga
  36. Tigid cugainn do láthair
   'na mbróintibh n-ágha n-órdha
   a Dhía is mairg chom a ttainic
   an trathsin clanna Morna
  37. A Padraic a chleirigh Fhodla
   do thuit re chéile sa ffionnghleó
   deich ccéd taoíseach feindeadh
   ar n-egnach ó an áonló
  38. Ag sin duit a Padraic
   sgél ámhaidh ar an imirt
   dorn do búaileadh an lásin
   's as tainic in milleadh

  39. p.380

  40. Aitheac mor co ccruit n-íarnaigh
   san aird aníar gac[h] ndíreach
   tainic chugainn tar gach region
   nírbh é sin in fear sítheach
  41. Ar tteacht ameasg ar ttionóil
   don aitheach romhór adhbhal
   re fuaim a cruite gairbhe
   do tuit ar n-airm as ar lámaibh
  42. Ni raibhe neach beó 'na sheasamh
   ris in cheólsin nar mhaith síansa
   dath an ghúail ar an aitheach
   is dath in tsneachta ar 'fhíaclaibh
  43. {MS page 91b}Cuiris é fa gheasoibh
   Conán nár maith cialla
   fear na cruite millte
   mura n-innsead249sé sgéla
  44. Ge d o chuiris mé fo gheasoibh
   as mé ameasg na Féine
   a Chonáin mhaoíl na mallacht
   bu haithreac duit mo sgéla
  45. Ni gheillim dom chineadh
   do hoileadh me sa fFuarrdhacht
   gébha dhaoíbh an aoíre
   nach sinnfeadh Daíghre250 dúanach
  46. Gabhais dúain do Conán
   níor fforáil gan bheith séitreach
   gach a raibh dhíobh 'na ccáomhthach
   do-chúadar a lathair éga

  47. p.382

  48. Togbhais leis airm na Féine
   ger lór251 a' mhéidsin d'eire
   nír fag ga nó lann fáobhrach
   ag laoch ann nó ag giolla
  49. Sdirén mac in Ghairbh Ghluinigh
   níor ffeas dhuinne san domhan
   feadh miosa dhuinn gan lathar
   fagbais a lán go boghar
  50. Teid teachtaire go mac Morna
   ó Fhionn na gcáomhchorn ccumdaigh
   a triall as Eirinn íathghloin
   d'iarraidh mic in Gairbh Ghluinigh
  51. Tigid a cceann na míosa
   clanna Baoísgne go trénmhear
   naoí ffichit céd ar in ccnocsa
   cia tá anocht gan énfhear
  52. Do-rinne Goll is mac Cumhaill
   síth do comall an úairsin
   is tugadar a lamha
   ann a laim Daíghre dhúanaigh
  53. Glúaismíd ann a n-éinfeacht
   in dream nár threith a congnamh
   as sin go Tráigh na tTréinfhear
   fa buidhean léidmeach lúthmar
  54. As sin duinn don Fhuarrdacht
   as mairg do-chúaidh 'nar turus
   dhuinn fa hadbar egnaigh
   mar raibhe Edbhar is Ludar

  55. p.384

  56. Tigid chugainn dar ffechain
   buidhean nach eisdfead[h] dúana
   Troitheasdal is Crom na Cairrge
   is Troiglén ón Ghleann Úathmar
  57. Tri mic Crom na Cairrge
   fir nach ttiúpradh cairde chatha
   dob adhbar díthe dar ndaoínibh
   beit fa lamaibh in triar athach
  58. As íad anmanna in tríairsin
   na taoísigh nár ghlan gnëe252
   ger chuimseach íad a ccathaibh
   Sithire Sitre & Séitre
  59. Tainic cugainn buidhean dhordha
   a ccomrac ba mór báoghal
   tri fichit fear co luirgnibh
   tainic fuirne mic Fáobhair
  60. Tainic Aitheach in Corráin
   níor fforáil ar mbeith daoíneach
   buidhean ar dath na ndeamhan
   deich cced aitheach nar ffáodhbha253
  61. Ar tteacht don Garbh ghlúineach
   cugainn 's a lúireach croicinn
   énsuil a cclár 'edain
   is deich da dhénam 'na aice
  62. Dob fearr leinne a Padraic
   's a ttainic linn dar Feinnibh
   an mhéidsin do slúagh fuinidh
   go mbeithmis uile a n-Eirinn

  63. p.386

  64. Do-chúadhmar do chur in catha
   na haithigh is Fían Eirionn
   sa maidin arna mhárach
   dob docair airiom a gcéimionn
  65. Teid do cosg Crom na Cairrge
   fa meanma curadh
   ar a sgath fa díon dhuinne
   a lamh ar ccúla nir cuireadh
  66. Do ráidh Osgar mac Oisín
   coisgfe misi mac Fáobhair
   annsa maidin arna mhárach
   ré neart mo laime am áonar
  67. Do raidh Diarmaid ó Duibhne
   fear fa cuimhneach a n-am catha
   Traoillén on Gleann Úathmar
   coisgfeadsa a n-am tachair
  68. Do ráidh triur mac in Cearda
   nir glor nar calma in trathsin
   tri mic Crom na Cairrge
   coisgfe sinne a n-uair ghábhaidh
  69. Do ráidh Sinén mac Morna
   's an fear dordha Conán
   días mac in Ghairbh Ghluinigh
   a ccosg dhuinne ní furáil
  70. Do ráidh Áodh mac Garaidh
   nírbh é in t-áthus nar chúimhneach
   an t-óigfhear fa hard meanma
   coisgfeadsa in Garbh Glúineach

  71. p.388

  72. Gabhais re comhrac Luduir
   mac Lughach na n-arm ffáobhrach
   do comhrac risin ffearsin
   is mairg rachadh 'na áonor
  73. Troitheasdol ger láoch londa
   gan254 a luirgfhearsaid chatha
   gabhais Art og mac Morna
   rena comhrac a n-am tachair
  74. Coisgfeam ar clann Neamhnaid
   & gearrfam a saoghal
   tri fichit fear co luirgnibh
   do mhuinntir foirne mic Fáobair
  75. Coisccfiom Aitheach in Chorráin
   do ráidh Barrán mac Morno
   & coisgfiom a mhuinntir
   buidhean go ndeilb ndórdha
  76. A Padraic a chara anma
   fearg na láoch óir do éirigh
   dob iomdha sgíeth da sgoltadh
   ann & osnadh feindidh
  77. Dob e dal Crom na Cairrge
   is Guill meanmnaigh mic Morno
   nach dearnaidh días san domhan
   a commaith sin do comhrac
  78. Tuitis Crom na Cairrge
   ré neart laime Ghuill fháobhraigh
   faoí sgéith Iollainn sa tachar
   dob iomdha fear dár láochraidh

  79. p.390

  80. Do thuit ré255 hOsgar ámhra
   ger chalma in fear mac Faobuir
   minic do fhóir sinn ó bháoghal
   an lamhsin nár claoídheadh
  81. Traoíthlén ón Ghleann Úathmar
   's an fear ó Lúachair Dheaghaidh
   darb ainm Mac Í Dhuibhne
   días rer doilghe deabhaidh256
  82. Tainic ann sin a shaoghal
   Traoillén ger láoch londa
   re cleasaibh goile Í Dhuibhne
   leannán suirge na Fodhla
  83. {MS page 92b}Ba maith comhrac in Ghairbh Ghluinigh
   is Áodh lúthmair na ngerlann
   is fa tearc a samhail
   san chathsin Fhéine Éirionn
  84. Ba maith Goll is Garaidh
   Seinén is Fear Fóghla
   Osgar is Diarmaid deidgheal
   is Áodh échtach mac Morna
  85. Ni raibhe neach dhíobh a ngúasacht
   ina feindidh úasal armach
   nach deachaidh Goll da chabhair
   's maith is cumain a Padraic
  86. Tigeadh 'cabhair chloinne Morna
   mar luas aidh orrdairc allaidh
   's do cabhair chloinne Baoísgne
   mar sitheadh gaoithe Earraigh

  87. p.392

  88. A Padraig a chleirigh Fodhla
   an ttainig ríamh iongnadh
   nó in Garbh do chlaoídh re hAodha
   & laghad a aoise
  89. Ar ttuitim don cuigear calma
   don tslúagh gharbhsin na n-aiteach
   A Padraic dob iomdha feindid h]
   a n-eigean257 san tachar
  90. Tainic cugainn áongruagach
   an trath ba cruaidhe dar mflathaibh
   's a cruit carthanach cheóilbhinn
   leis ar teóruinn na faithche
  91. Go n-asaibh airgid fhinnghil
   fa colpaip séimhe soillsi
   co lór do chlochaibh búadha
   bróga cuanna don ór pronnta258
  92. Léine don tsleamhuin síoda259
   go ndeilbh gríobhdha & naithreach
   do bhí fo chneas in gruagaigh
   ionar súaithnidh sodhathach
  93. Fleasg óir arna heagar
   fana fholt fada fionnchas
   cloidheamh órdhuirn co ndealtaibh260
   is brat corcra fana caomhchneas
  94. As dar gcabhair tainic chugainn
   an fearsin go cculaidh roigrinn
   an ceol do shinn in gruagach
   ní cualamar a coimhbinn

  95. p.394

  96. Teid uainn ameasg na n-aitheach
   an fear gradhach gruamdha
   is cu[i]ris261 iad 'na ccolladh
   na troithe ó thir na Fuarrdhacht
  97. Fearais doghairceó eadroinn
   's na fir nar chuimseach cialla
   cuiris iad262 ar seachmall
   as na ffacadar na Fíana
  98. Truagh misi ag denam crábaidh
   's me ag caoíneadh cloinne Baoísgne
   's da mbiainn a ttús mo shláinte
   go ttreigfinn crabhaidh choidhchi
  99. Na habair sin a Chaoílte
   da ffaicthea aoíbhneas nimhe
   ní thiúbhratha h'aire d'Fíenaibh
   ina d'íarsma do chloinne
  100. Da ffaictha263 tríath na hAlmha
   ina óig Eamna go n-aille
   'na luidhe a leapthaib [h] sealga
   id meanmain ní bhíadh crábadh
  101. Olc in ciall a seanóir
   rachaid roshlógh na cruinne
   ní ffuil neach diobh na d'iarsma
   nach bíaidh fa breith Rígh na n-uile
  102. {MS page 93a}A Padraic easbail Eirionn
   is trúagh lucht na gcéimionn ccalma
   do breith uaimse don tsáoghal
   's me am aonar ag crábhadh

  103. p.396

  104. Aithris sgéla in gruagaigh
   's ar mair d'úaisleibh na Féine
   is dena caoíneas a Chaoilte
   is binn liom ní dot sgélaibh
  105. Tangamar gan264 ar lúathbhárc
   tar éis úathbháis in catha
   fa gairid linn in sáile
   co criocaibh aille Breatan
  106. Ba maith in líaigh in gruagach
   a Padraic uasail a érlaimh
   tug duinne go deimhin265
   luibhe leighis ar ccrechta
  107. Gluaismid ó criochaibh Breatan
   co bruachaibh Saxan266 saoíre
   a Patraic do-ní na fearta
   is ann fa tear ca ar ndaoíne
  108. Ar tteacht go crich Saxan
   ní fhacamar in gruagach
   do fhóir sinn ó ghaphadh
   so in treas adhbhar úathmar267
  109. Teid uainn d'iarraidh268 feasa
   fear freasdail gacha deaghshlúaigh
   fúaramar ó gach teaghlach
   sgéla an uairsin fa deaghbuaidh
  110. Aongus Óg ar Fionn feindidh
   car mar é riamh ni269270 fhaca
   's e dofhoir sinn o ghúasacht
   as tír uathmair na n-aitheac[h]

  111. p.398

  112. Tá a ttaisgidh a mBrugh Boinne
   bar cculaigh comhluinn & chatha
   ta thall san mBrugh dheidgheil
   bar n-airm ghéra is bar sleadha
  113. Gabhmaid cúan a mBeinn Edair
   ag dul d'fechain ar n-arma
   tar eis Saxana271272d'imteacht
   fa buidhean chliste chalma
  114. Tangamar go Brugh Boinne
   gusan ccuraidh óg úasal
   Aongus Og mac in Dághda
   fúaramar fáilti an uairsin
  115. Trí hoidhche a mBrugh goinne
   fa maith ar sógh gan easbaidh
   fúaramar uile ar n-arma
   tainic meanma dar fflathaibh
  116. Da c[h]éd bó ó Gholl gháibhtheach
   do mac in Dághdha dreachúir
   urad oile ó mac Cumaill
   días nar cumhang fo creachaib[h]
  117. Go ffoirfeadh sinne as gach amhgar
   dob é gealladh Áonguis in Brogha
   ar gcabhair as gach eigion
   a Dhía is mo-genar ag a raibhe
  118. Gluaismíd ar enshlighe
   lucht churtha ghleó gáibhtheach
   anois is adbar osnadh
   na fir do cosnadh láithreach

  119. p.400

  120. Tug me seal co séitreach
   do ffada mo leim a tTeamhraigh
   do imidh níamh mo crotha
   anocht ataim go harsaidh
  121. As mé Caoílte am aonar
   ní hiongnad mo bheit co cumthach
   Fionn is Osgar is Díarmaid
   's 'na ndeaghaid[h] ataim go dubach
  122. DUBach

Da ffagainn ní budh mó ina a ffuarus do
sgribhebhuinn iad A n-Oisdin. in. 6. Augustus 1627
.


p.402