Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 67

  1. La da raibh Padraic a nDún
   psailm ar 'úigh 's gan é ag ól
   tainic go tigh Oisín mic Finn
   os leis féin bu binn a ghlór
  2. Día do bheatha a sheanóir shúairc
   cugad ar cuairt tainic sinn
   a láoch míleata fa dearg dreach
   fíor nar ér neach fa ní
  3. Sgeala231 is maith leam232 d'faghail uait
   'úa Cumhaill fa crúaidh colg
   in teann is mó a raibh an Fhían
   ó ataoír riam ar a lorg
  4. Aithresa233 duit a dearbh
   a chléirigh úir na psalm mbinn
   in teann is mó a raibh na fir
   ó do geinead[h] Fíana Fiana234 Finn
  5. Dearmad fleidhe do-rinne Fionn
   a n-Almain re linn na áoch
   ar chuid don Fhéin ó Druim Dearg
   gur eirigh a ffearg 's a ffíoch
  6. Arna ndearmad fan ól
   in días láoch fa dóigh linn
   tug mac Cronnchair is Aillc úr
   freiteach blíadhna re múr Finn

  7. p.364

  8. Do-níd gan ogal a ttriall
   in láochraidh far bfedmar sinn
   gluaisis in da fheindidh gheal
   go rígh Lochlann235 na sreath slim
  9. Muinntearus blíadhna ris in rígh
   don dís láoch fa dearg dreach
   {MS page 90a}do mac Cronnchair na sleadh ger
   's do Aille féin nár ér neach
  10. Ba hé rí Lochlann 's a slúaigh
   fear re mberthaoi búaidh gach áigh
   Airrgeann mac Ancuir na long
   láoch fa maith dorn is lámh
  11. Tuc bean ri Lochlann na sgíath
   grádh go dían nach raibh co deas
   d'Áille greadhnach an airm gheir
   leó sa cheilg go ndearnad feis
  12. Triallaid do leabaidh in ríogh
   ag sin in gniom rer doirteadh fuil
   go hAlmuin Laigean na fFían
   tugadar a ttriall ó mhuir
  13. Tionóilis ri Lochlann a sluagh
   an cabhlach crúaidh do bhí go deas
   ocht righte deg san úair
   as é tainic dhá shlúagh leis
  14. Glacaid an áibheis go hard
   co híath Eirionu na n-arm n-áigh
   go hAlmuin Laighean na fFían
   tugsat a ttriall ó traigh

  15. p.366

  16. Sgaoilid a bpuible go lúath
   rí Lochlann 's a slúagh nár thim
   ar na tulchaiph do bhí amuigh
   a ngar don brugh a raibhe Fionn
  17. Furáilis Fionn cumha mhór
   don tsloghsin tainic a ccéin
   's do rígh Lochlann na ccolg sean
   ré chéile 's a bean féin
  18. Do ráidh in Lochlannach borb
   ré a dhóigh 's a chor a gcéin
   nach gébhadh comha fan gréin
   is Fionn féin do beith da éis
  19. Deich ccinnbeirt ficheat don Fhéin
   is Aille féin ar tús
   do thuit re laim Airrginn mhóir
   sul tainic na slóigh a ndlús
  20. Fiafraighis Fionn flaith na ccúach
   do maithibh uaisle innsi Fáil
   cía do ghébhadh Airrgheann na ttreas
   sul do rachmaoís leis ar sál
  21. Nir heisdeadh sin ré Goll
   sunn catha nár cuiread[h] ar gcúl
   misi is Airrgheann na ttreas
   leigthear eadrainn cleas lúth
  22. Mac Lughach is Osgar lonn
   Fear Reamor crom is mac Leg236
   dot dhidion ar bhuille in rí
   beir gacha ttaoíbh237 dot sgéith

  23. p.368

  24. Eirghid do chosnamh a ttríath
   Airrgionn féin nár cáomh ciall
   seacht ccatha dheas is túaith
   don tslúagh búdh fearr tainic ríamh238
  25. Mur ndeachaidh fear dhíobh faoí chré
   nó sa sbéire re lúth éin
   do slúagh rígh Lochlann na ccríoch
   nir pill arís 'na thír féin
  26. Da ttugthaoí comtrom arm
   do mac Ancair budh hard céim
   a n-Eirinn na ngaisgeadach ffial
   ní mairfeadhdís Fían da éis
  27. Cosmaile chomhraic na ffear
   ní faicfe mé go ttí in bráth
   ceann rígh Lochlann na sgíeth ndonn
   do mhaoídh Goll san ochtmadh
  28. Do-beirim fo anmuin mo rígh
   gurb e ar ndíth ar tteacht as
   fear is ceirtleith na fFían
   do fagadh san tslíabh ar in táobh dheas
  29. Do bhí misi fein san ruaig
   a Padraic bheirius búaidh ar cách
   is gé go ttainic mé as
   ní dearnadh mo leas san lá

Iomlánachadh in líne do leisce a bheith folamh
Misi Áodh do sgriobh.
239


p.370