Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 66

  1. In cumhain leat a Oisin fhéil
   ar tturus go Teamhraigh thréin
   dá ochtor fa bronntóir brot
   lucht comhóil corn um Chormac
  2. Do-bheirim bríathor go mbáidh
   a nhic Cronnchair meic Ronáin
   gur me is fearr sna fremhoibh fis
   annsna sgelaibhsin d'fíarfaighis
  3. In meisce tuc ar Cormac
   ar Fionn gur fhógair conhrac
   dar chuir202 anuadal in dáil
   's dár fogair a n-iomarbáidh
  4. Adupairt Cormac rém athair203
   mac Airt mic Cuinn c[h]édcathaigh
   go ccuirfeadh tre falaidh dhe
   Fionn fo gabhail choire
  5. {MS page 87b}Gach a ttarla eadrainn is é
   adubairt Fionn flaith na Féine
   ge teann gach crúaidh re ccuire
   budh leam búaidh gach éncluithe
  6. Da ccomraiciom riot arís
   a Cormaic da mbeanum cís
   ni budh maithfeac mé sa dáil
   is budh aithreac an iomarbáidh

  7. p.338

  8. As nár dhaoíbh tri deich ccatha
   a n-agaidh Cumhaill an ardfhlatha
   gér maith fir Mhidhe 'na dháil
   nír diongaibh sibh a áonlaimh
  9. Acht muna a bheithís fir Mumhan
   is Connach aigh na ccuradh
   ni thiúbhradh seim sleidhe d'fhior
   do chloinn oile Fheidhlimeadh
  10. Adubairt mac Morna mór
   Garadh na ccath nachar chlódh
   as granna na damannta a Fhmn
   beirthisi ar clannaib caomhChuin
  11. Nocha deachaidh ret athair204
   re Cumhall os na cathaib
   a comeirge a ccoinne Chuinn
   an fear fa roiréidh eadroinn
  12. Fiafraghais Fionn do Gharadh
   ar suidhe dhó 'na fharradh
   os tusa do bhí ann
   cionnus do marbadh Cumhall
  13. Fiche céd do bhí 'na aghaidh
   ata leamsa do mheabhair
   ó mhaidin go trathnóna
   marbhadh Cumhaill chródha
   is ó trathnóna amach
   go trath eirghe arna mhárach
  14. Céd ar 'aghaidh céd ar a a 205chúl
   ced ar aghaidh a dhá shúl
   céd ar gach áidhe da chorp cain
   céd ar gach206 laim da lámhaiph

  15. p.340

  16. Ceithre céd um an Líath Lúachra
   tainic o íarthor Crúachna
   do marbh Criomtann Cas gan ceilg
   re cloidhiom glas mar glaisleirg
  17. Naoí bfichit do macaibh ríogh
   do thuit le Bódhmainn go fior
   fuarus imsniomh an uilc mhóir
   ó inghin daithghil Trénmhóir
  18. Da chéd deg207 curaidh catha
   do bhi um Chonn chedchatha
   do tuit sa Cnúcha chrúaidh
   le laim Cumhaill cioidhiomchrúaidh
  19. Conn & Goll da laim dheis
   & a' Líath a Lúachras
   fir Eirionn a ccro catha
   i ttimcioll an ardflatha
  20. Do bhiomuirne sé fir dheg
   do chlandaibh Morna is ni breg
   do sháithiomar sleadh gach fir
   a ccorp Cumhaill caithmhílidh
  21. Cionnus do freagair se sin
   's na beir beim ar in mílidh
   beannacht duit 's na can acht cóir
   gémadh fúath leat clanna Trenmóir
  22. Da bheim fan bheim ón fhior
   ó208 Chumhall ón chaithmhílidh
   do budh commaoín a chara
   i ccommaoín gach áonghona

  23. p.342

  24. Da leigmís codladh ttrí ttráth
   do Cumall gér mór ré a rádh
   ni rachadh neach slán da thoigh
   ó áonlaim Cumhaill chréchtaigh
  25. {MS page 88a}As olc linne do mhucha
   do cuireapair cath Cnúcha209
   go mbeithmís féin ar an magh
   ag cur áir bar ccolamhnach
  26. As maith dhuitsi do mucha
   do tucamar cath Cnúcha
   do beanfaidhe dhiot do ceann
   mar do beanadh do Chumhall
  27. Do díoghail tusa a hathair
   a Fhinn mhóir os na cathoiph
   as beacht do catha crúaidhe
   orainn fan Banba bratúaine
  28. Do marbhais in Líath Lúachra
   fear comhluinn céd ger úathmar
   sgel mór a nEirinn uile
   's a thuitim le henduine
  29. Da marbainnsi Goll210 glan
   & clannmaicne211 a athor
   nír éruic liom é am athair
   's a' Liath ó Charn fFionnachair
  30. Digheóladsa 'nois mh'athair
   ní ceileabhsa ortsa é a Gharaidh
   ní sgarfaightear m'fíochsa ribh
   go soithe sibh go dith éinfhir

  31. p.344

  32. Adupairt Cormac ag an ól
   aitheascc nár bhinn re a shlógh
   do-ghébhairsi comhrac sleadh
   a Fhinn & treig Garaidh
  33. Ann sin adubairt Osgar
   aitheasg fa borb a bhrosgar
   ata fear do comraic astoigh
   fead do bheith Fionn a fFrangcoibh
  34. Rangas in guthsin Cairbre
   mac rígh na hEirionn airde
   ta fear do comhraicsi dha chloinn212
   gion go mbeith Cormac i n-Eirinn213
  35. Mur do-chúalus Osgar áigh
   & Cairbre ag iomarbháidh
   dháibh níor díochra ga nighe214
   cor nach ffiorfa an fháisdini
  36. Ráidhimsi re Ciothrúaidh cain
   mac in Cháogaid mar do dhligh
   gabh an dúain cheirdide dháibh
   ní huair feirge nó iomarbáidh
  37. Do eirigh Ciothrúaidh cáomh cas
   gabhais a dhuain shaoírsheanchuis
   lér chomhchoisg uile na slúaigh
   úaisle na Banba a n-énuair
  38. Do eisdiodar na slúaigh uile215
   's do eisd Cormac cúlbhuidhe
   nó gur gabh Ciothruaidh a dhúain
   ar slios an toighe216 tháobhrúaidh

  39. p.346

  40. Mo-ghenar do ghabh an dúain
   ler comhchoisg uile na slúaigh
   is gan bheith d'faill ar in dáil
   acht a n-airm uile do ghabáil
  41. Bronntar ar Ciothrúaidh chédach
   uainn d'airgead & d'édach
   ba hedáil dhó fein 's da chloinn
   a ffuair sé d'edáil eadroinn
  42. Gan codhladh duinn is dáiph
   idir fear is mac is mhna
   cách uile i cceann217 a chéile
   ar eagla na coimeirghe
  43. Arna marach dhuinn is dháibh
   do roinnsiomar iomarbháidh
   do seamsamar218 ar ngaigne
   's do ceanglamor comhairle
  44. Se fir dhég dhuinn ar foghail
   do clannoib Baoisgne bláthbhonaigh219
   {MS page 88b}tre iomarbháidh Fhinn eangbaidh
   is Cormaic ó chlaoínTeamhraigh
  45. Do an againn clann Mhórna
   do an clann Guill gan dogra
   do an clann Ronáin go nim
   's do imgeadar220 ar ccomhaghaidh
  46. Breatnuighis Faolán go nimh
   crcach do dhénum an lásin
   nír leig misi an creach
   go spreidis sluaigh na Teamhrach

  47. p.348

  48. Glúaismíd romhainn ó Theamhair
   meirge sénta ar ar sleadhaibh
   's nír fforlann linn 'nar n-aghaidh
   ar ccoimlíon do Gaoídhealaibh
  49. Téigmidne go hAongus Óg
   mac in Dághdha na nglanród
   do ceanglamar as Áongus síth
   's do threigiomar eissíth
  50. Do-chúadhmar ar cúairt áigh
   ar creich go Teamhraigh fodbháin
   na sé fir dhegsa go beacht
   is Aongus dár ngiollacht
  51. Ba híad so na sé fir dheg
   a Chaoílte 's ni hiomarbreg
   eólach misi 's ni fath fann
   na n-áiriomh is na n-anmann
  52. A haon misi féin budhdhéin
   a dhó Osgar go mícheill
   a trí Fear Logha go mbúaidh
   a ceathair Cairioll ó Corrbhrúain
  53. An cuigeadh Áodh beag rátha
   an seisiodh mac Lughach
   an seachtmadh Díarmaid go ffios
   & in t-ochtmadh Dáolghas
  54. A naoí m'athairsi fein Fionn
   a deich221 Fearrdhamhain na rionn
   a háondég Colla cáomh cas
   a do dheg Raíghne roscghlas

  55. p.350

  56. A trí deg Feargus fionn fíal
   giolla na ccreach 's na ccáomhsgíath
   a ceathair deg Faolán mac Finn
   's a' cuigeadh dég Iollann
  57. A sé deg Goll mac Mórna
   giolla d'féinibh Cronnmhóna
   feindidh geal in ghaisgidh grinn
   taistiollach aoínfear n-Eirinn
  58. Suidhmidne asttoigh a tTeamhair
   a longport na n-ollaman
   ag ól 's ag imbeirt ar linn
   i ttigh mhóir airdrigh Eirionn
  59. Adupairt airdrigh Teamhra
   breithiomh a n-aois ealadhna
   ata tusa a láimh a Fhinn
   a áonbharr áigh na hEirionn
  60. Muna léige tú dhiot a fhir
   sealg Teamra & Tailltion
   Uisneach Mhidhe is mín cúan
   Ealma Laigean na morslúagh
   sealg Eirionn ó sin amach
   go ttí sé in bráth breathach
  61. Adupairt Osgar éuchtach
   an macámh mear móircrechtach
   ní gébhtar is misi slán
   na sé fir deg go hiomlán
  62. Do tairrngeamor se sgeana dég
   firinne so is ni breg
   do marbamar fear gach fir
   do muinntir in rígh i tTeamhair

  63. p.352

  64. Rangamar doirsi in dúin
   gasraidh óglach narbh anúr
   {MS page 89a}do-chúadhmar ar in ffaiche amach
   an dream aigeantach úaibhreach
  65. Do glacamar deg222 cced bó
   i tTeamraigh ger mhór in ró
   suil rangamar Tailltean na mbrot
   rug orainn Cairbre is Cormac
  66. Tionóilit anoir 's an íar
   Cairbre is Cormac ar áonrian
   ní faca ríamh oireacht
   tríath budh tinne tóraidheacht
  67. Gearr do bhádhmar mar soin
   go ffacamar sa223 ffaiche ffergloin
   fleasgach óg deidgheal donn
   éuchtach urrúnta édtrom
  68. Sded úaipreach folúaimhneach faoí
   ag an ogláoch go n-iomad ngnaoí
   clúasa beaga tar a ceann
   meadhón seang aradh ettrom
  69. 'S é tainic cugainn ann soin
   Áongus Og an brogha bhionnghloin224
   síodhguidhe do Tuathaibh
   giolla ar nár luidh iomarbhé
  70. Feidm do gabh Áongus uainn
   an lásin re hucht in tslúaigh
   an creach d'iomáin gan fheall
   nó diongmáil fear nEireann

  71. p.354

  72. Gach mart do cuirthí don creich
   do cuireadh Áonghus225 fa druim a eich
   gach fear da marpthaoí don tóir
   d'fadbadh Aongus a ccedóir
  73. Do cuirsiom sé súaitheantais dheg
   anairde 's ní hiomarbhrég
   ar mbreith don tóir ar Fhéin Fhinn
   ar ndul duinn a ccro comlainn
  74. Se bannlamha deg do sról
   nar ghile an chailc a ccedoir
   os cinnbheirt Fhinn na fleadhól226
   giolla do shíol Eiriomhón
  75. Caorthann fana lán duille
   cum a nheas go mórtruime
   do bhí os cinnbeirt Osgair
   fear churtha na ccrúadhchosgair
  76. Gég don iubhar bharrchas bhláith
   suaiteantus Díarmada dreachnáir
   ó Duibhne do dhíoladh gach drong
   fear suirghe fionnbhan Eirionn
  77. A ccrannóig chinnbheirte Guill
   mic Morna maith do fhulaing
   do bhí an piobaire 's a piob cain
   da seinm aige san iorgail
  78. A ccinnbeirt Fhaoláin mic Finn
   bratach sróil go ccrann ndíoghainn
   a ccinnbeirt Iollainn go ngail
   naoí sleadha úaine on iorghail

  79. p.356

  80. A ccinnbeirt Fhir Lugha a hOil
   da ghadhor coimbhinne cheoil
   mac Lughach faolán227 do ghail
   fíadh 'na chinnbeirt chuirr chumhdaigh
  81. A ccinnbeirt Chairill mic Finn228
   crann dearg go nduille ndíoghainn
   crann loinge 's a sheól a ccrois
   um cinnbeirt fem do-chonncos
  82. A ccinnbeirt Áodh bhig mhic Finn
   barr teineadh uirrthe do shaoílim
   do cuir eagla ar thóir na ccreach
   borb a rúaig don tsluagh dhaoíneach
  83. Ceithre bannlamha fichit fíre
   as eadh baoí don tsrol dob aoíbhni
   súaitheantus Raíghne mhic Finn
   don tsluagh orrdairc aoíbhinn
  84. Da bhannláimh deg do srol dearg
   a ccinnbeirt Chaoílte na moirchealg
   a ccinnbeirt Colla caoim chóir
   da chuirr go níamh an deargóir
  85. {MS page 89b}Fleasg fhileadh don ór cheard
   go cceithre ccrannóga d'ór dhearg
   os cinnbeirt Fhearguis mic Finn
   airdfile Fhían Eiriond
  86. Eire gach áonlaoích acht é féin
   do chasnaoí ghléghil shoilléir
   a ccinnbeirt Fearrdhamhain na rosg nglan
   fear fa hesgaidh a ndeabaidh

  87. p.358

  88. Tugamairne rúaig chalma
   leanomar filelorg earrdha
   do gabhamar Cormac na ffleadh
   do gonamar Coirbre cnisgheal
  89. Nocha dearnamar síth
   le Cormac fa mor ar mbrigh
   no go raibh fan inbhior thall
   a ffíadhnuise fhear nEirionn
  90. Mur do-connairc Fionn na ffleadh
   Cormac thall fan innbhear
   do-chúaidh féin fan chionn oile
   caithmilidh ard Almaine
  91. Mar do-connairc Faolán fíal
   an t-ionnbhior ar flaith na fFían
   tug in buille meardha mear
   gearrais ar dho in t-innbhior
  92. Gearrais an iris ccaoim ccuirr
   gearrais in coire cáomhchruind
   do cuir in cloidhiom229 cain
   ar fead sheacht ttroighthe a ttalmain
  93. Do leig amach rí Eirionn
   giolla bréaghdha230 baismhéirsheang
   is tugadh a bhreath féin d'Fionn
   mo sgéla dhuit a Tháilghinn
  94. Do thógsam ann sin anáirde
   ar dhithceann sinn 's ar marbadh
   's do cuiriomar ar shleaghaip
   ced do ceannaibh cródearga

  95. p.360

  96. Ag sin duit ar sgéla
   gidh be bheith aga séna
   as cráobh don aoínbilesin inn
   a mhic ingine Cumhaill
  97. IN CUMain


p.362