Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 64

  1. Leacht Guill do chráidh mo croidhe
   treinfear Eirionn ióbhruidhe
   ionmhuin táobh fon leacht atá
   tearc láoch re roiph iomarbaidh
  2. Trenfhear do chloinn Morna mhear190
   do ghabh geilleadh in domhain
   ó fhearaibh Eirionn aille
   go crich oirrdeirc Easpainne
  3. Ger mhaith Trénmor is Fionn
   ger mhaith Baoísgne is Cumall
   do ghabh Iollann a ngeill uile
   idir triath is ródhuine
  4. Naoí náonmair do-cuadhmar amach
   do mhaithibh na fFían ffuilteach
   fa Fhionn is fa Gharadh ghlan
   fa Bhaoísgne is fa Osgar
  5. Do gabhamar d'airde na mbeann
   Fionn flaithfheindidh gan Iollann
   'gabhail geillidh na mara
   ar na tonnoibh táobhghlana
  6. Don taobh thúaith do Thír na tTracht
   do-conncomar iomarcadh bárc
   íad ag seóladh sa chúan gleannach
   fiche céd long Lochlannach

  7. p.320

  8. Fiche céd do thainic ann
   Maghnus mór mac rígh Lochlann
   do bhí céd ar gach sgairbh sa chabhlach
   is nír mheirbh in tréntheaghlach
  9. Tainic Maghnus mór a ttír
   go huaman is go hainmín
   doloisc ó fhráoch go tuinn
   an taobh fa a ttarla dh'Eirinn
  10. Comhrac fhichead céd ar a' traigh
   iarraidh Maghnus da dheasláimh
   & geallais da laimh chlí
   go ttroidfeadh leisan airdrí
  11. Cuiris fios go Fionn Fáil
   Magnus mor do theacht 'na dháil
   's nach gébadh gan comrac teann
   d'fagail ó fhearuibh Eireann
  12. As é comairle tug a shlúagh
   d'Fionn mac Cumaill armrúadh
   {MS page 86a}an tír d'fhagbháil don fhior
   sul do muirfeadh a mhuinntior
  13. Do gabhadar ag imteacht ann sin
   's do gabh úamhan na fir
   iad ag dáil a mbárc ar tuinn
   an tráthsin tainc Iollann
  14. Fiafraighis Iollann tré fheirg
   a Fhinn mic Cumaill airmdheirg
   créd do rug ort a fhir
   far fhágbhais damsa Éire

  15. p.322

  16. Oglach mór ag teacht anall
   cugainn as íartar Lochlann
   do gabh geilleadh Eirionn uile
   lé neart a chloidhim chróbhuidhe
  17. Ga ffuil maithe na Féine
   nac[h] dendaoís ris coinheirghe
   nach ttiúbraidis comlann teann
   do Maghnus mac rígh Lochlann
  18. Ga ffuil Fionn mac Cumaill fhéil
   ga ffuil Osgar na191 Oisín
   ga ffuil Caoílte claoidhis192 cath
   Gal Gaoíthe nó mac Lughach
  19. Ga ffuil Fear Logha na n-eac
   ga ffuil Díarmaid deaghbhreatach
   ga ffuil Dáire mac Smóil
   no Cairill ó Conbhróin
  20. Ga ffuil Chaoilti193 coisgfeadh an rí
   Faolán nó Áodh mac Finn
   nó clann a' Chearda na séd
   do choisgfeadh mor cced a nglinn
  21. Ca ffuil Fear Logha nach ffúair guth
   no Lugha mac Cairill aird
   nó Fionn mac Dubháin na ccúach
   ó Theamhraigh Lúachra na sealg
  22. Ca ffuil do ghairbhteaglachsa 'Fhinn
   Fían Locha Léin nó do chlann
   da194 mac rí Lochlann na seól
   nach ttiubhradaoís dhó gleó arm

  23. p.324

  24. Dar do laimh a Ghuill gréadhnaigh
   ar n-áiriom dhuit mo theaglaigh
   dob fearr leó dhul fan talam ghlas
   nó dhul do troid lé Maghnus
  25. Dar do laim a Ghuill grúama
   ní tig duine beó úadha
   suil do claoídhfitear úaidh don fhior
   cuiridh sé sluagh a ttalmain
  26. Dar do laim a Ghuill go ngráin
   ní lamhann duine dhul 'na dháil
   treisi a luinne méd a bhuille
   truime treme a brathbhuille
  27. Gur thoilidh Maghnus mear
   ó taoí 'na mac ardfhlatha
   ó nach búailidh duine eile
   buille air a n-iorghaile
  28. Airde a sgéithe os clár ochta
   guirme geire a loinn corcra
   gan coinmeas ris fon gréin grinn
   acht tusa féin a Illinn
  29. Tabhair do gheallad[h] 's do gheilleadh
   a Fhinn moir & déna
   gan gheilleadh Ghuill nó Gharaidh
   'chur a luing re mac allmurraigh
  30. Damadh tusa a Iollainn fheil
   do-bheradh comrac as ar fFéin
   chuirfinn mo braighde id theach
   amach a cCruachain Connacht

  31. p.326

  32. O nach bfaghaim isin fFéin
   fear da fhreasdal acht mé féin
   rachad do troid ar bhar ccionn
   le Maghnus mac rígh Lochlann
  33. Tairgeas Fionn do Maghnus mor
   comtrom Iollainn don deargór
   {MS page 86b}'s a' comrac do shíneadh amach
   go maidin arna mhárach
  34. Ann adubairt Goll gréadhnach195
   ionmhuin croidhe mear meadhrach
   gomadh fearr leis comrac an fir
   ina maithius na talman
  35. Comhraicis Iollann ar a' traigh
   & Maghnus lamh ar laimh
   teid uatha isna nellaibh nimhe
   morshlaim theineadh thinntighe
  36. Ar sathadh na sleadh síbhneach
   a ccneasuibh na ccuradh ccaithnimhneach
   tig do sheamannaibh na sleadh
   lasair úaine & folradh
  37. Cuirdis ceatha fola rúaidhe
   osna lannoibh sleasúaine
   an uair budh dearg in talamh ghlas
   tig fearg Iollainn re Maghnus
  38. Tug Iollann in beim deas
   os bile sgeithe Maghnuis
   trasgaidh an lamh gniomach ghlan
   ann sin de gó thalmain196

  39. p.328

  40. Tógbais197 in lamh anairde
   ionmuin croidhe go ngairge
   beanuis a cheann da bhraghuid bháin
   is glacais é 'na dheaslaimh
  41. Gach comhrac tigeadh go fíor
   go Teamhraigh rathmhair na ríogh
   Iollann fear da ccosg uile
   's do chosnamh na hAlmhuine
  42. Do thuit lé laimh échtaigh Ghuill
   triar ingean Chonaráin198 chuirr
   Íartrach is Camog chas
   & Guillionn ogharghlas
  43. Do thuit Íartrach re laimh Ghuill
   is Guillionn ogharglas aoíbhinn
   mo-núar do thuit rena loinn
   is Iolarán mac righ Lochlann
  44. Measa liom Osgar Eamhna
   chuireadh mór ccosgor ccalma
   na slúaigh in bheatha go beacht
   & bid uile fo énleacht
  45. LEAcht


p.330