Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 63

  1. Aithreos caithréim in fir móir
   tainic anoir fo dheaghbhúaidh
   treinfear do bhí lán da ghail
   an Dearg dana mac Droichil
  2. Briatar tug in láoch lán
   suil tamic cugainn tar sál
   nach gébhadh gan geilleadh ar ais
   ó gach treinfear dhá fheabhus
  3. Fa thasg na fFían dob fearr gail
   trialluis in Dearg mac Droichil
   anoir ó Crich na fFear fFionn
   go tír oirirmhín Eirionn
  4. {MS page 84a}Ar ttiacht a ttir don láoch lonn
   ar ar himreadh egcomlond
   gabhais an Dearg deidgeal cúan
   a mBeinn Edair na mórsluagh
  5. Do bhi días nar cumang dáil
   ag coiméd in chúain chobhairbháin
   Raíghne na ród mac Finn
   's a' Cáol crodha mac Criomthuinn
  6. Nior choimhéid síadsan an cúan
   do thuitsiod 'na ttoircim súain
   tainic bárc in fhir mhóir
   ar in tracht fa a cceartcomair

  7. p.300

  8. Leimis an Dearg fa maith dreach
   i ttír le crannuib a craoíseach
   tug a bhárc arna snoidhe
   ar in tracht gheal ghainmhidhe
  9. Folt fionnbhuidhe mar ór cheard
   os cionn amhalchach ngruadhndearg
   dhá dheirc175 ghorma go ngloine
   os gealghnúis an mhílidhe
  10. Lann nimhe le leadradh corp
   ag in láoch d'eagla chomhraic
   mionn cumdaigh clochorrdha corr
   mun mbiodbaidh sochma súlghorm
  11. Da shleidh crannríghne chatha
   a laimh mhic an ardfhlatha
   sgíath órdhuidhe re gualainn chlí
   ag mac uasal an airdri
  12. Geall gaisgidh in domain thoir
   do chosain in Dearg mac Droichil
   ar mhéd ar neart ar dheilbh ghloin
   ar conlann cheart ar chédoibh
  13. Eirigheas Raíghne na róda
   's a' Cáol cédgoineac cródha
   gabhaid a n-airm ina láimh176
   & reathaid 'na comdháil
  14. Innis sgéla dhuinn a fhir mhoir
   oruinn tainic coiméd in chúain
   dha mac righ go sárbhúaidh sinn
   d'Fíanuibh lánuaisle Eirinn

  15. p.302

  16. Asan ccrich o ttanac anois
   nirb iomdha neach um ainbfius
   misi in Dearg mac rígh na fFionn
   ag iarraidh airdrioghdacht Eirionn
  17. Do chan Raíghne an aignidh mhir
   go dian risin Dearg mac Droichil
   ní ghébha tusa a laoích láin
   urruim no geilleadh ffear fFáil
  18. Acht ge borb sibhsi a dhías láoch
   canus formad & fioch
   cía do bhacfadh diom a gabháil
   a glacadh no a hiongabháil177
  19. Da n-áirmhinn duitsi gach fear
   a Dheirg móir mhic an ardflath
   iomdha láoch aderadh ann
   go ngébhadh ré do chomhlann
  20. Cait a ffuil einneach dhiobh sin
   do ráidh178 an Dearg mac Droichil
   179 ffechmaois ré chéile
   ar ffíoch is ar n-aimhréidhe
  21. Do briathra ge borb linn
   bar Cáol crodha mac Criomhthuinn
   ag sud misi dot chlaoí anois
   a laoíchúd tainic thairis
  22. Go Cáol crodha fa dearg dreach
   freagrais in Dearg dásachtach
   go ffearg mhoir is go ffíoch
   mairg ar ar bhúail in trenláoch

  23. p.304

  24. Do-rinne an Dearg comlann crúaidh
   's a' Caol crodha go moruaill
   dobh180 i sin in torann chleas teann
   ag sgoilteadh sgíeth is chathbharr
  25. Dob í iomthus na deisi
   san irgail nár thairise
   ceangluis an Dearg rodglan rod
   an Caol crodha sa comrac
  26. {MS page 84b}Glúaisis Raíghne na ród nár thim
   d'éis in Chaoíl crodha creapall
   mac righ na Féine gan tár
   cum in tréinfhir 'na comdhál
  27. Dob iomdha cleasa gala
   san imreasain eattorra
   gur ceangail ger cródha an céim
   Raíghne na ród go lúathbheim
  28. Ge maith an gniomh 's na gala
   duit sinn ar áon do cheangol
   sgaoíl ar ccreapall a laoích luinn
   is beir leat sinne id timcioll
  29. Sgaoílius an Dearg na ccleas bfráoch
   cuibhreach na deisi deaghláoch
   naiscis a bríathor ar gach fear
   nach ttiupraidis airm 'na aghoidh
  30. Tig cugainn go Teamroigh
   go Cormac181 an mhóirtheaghlaich
   mac Droichil na ngéirreann nbúadh
   go tríath Teamhra na ccáomslúagh

  31. p.306

  32. Eirghid láochraidh Teamhra
   fir mora dhíochra dhealbha
   dob iomda fear dronnbrait sróil
   timcheall Cormaic a ccédóir
  33. Do ráidh triath Teamra gan on
   suidhidh a chlíar calma churadh
   ní húamhan daoíbh meirghe in fhir
   na togbaidh airm 'na aghaidh
  34. Suidhis trenfheara Fáil
   d'eis a chéile 'na comdháil
   tigidh chuctha go dána
   an fear forasda fíormhálla
  35. Ar tteacht ar in ffaichthe dhó
   do mac Droichil ná morghleó
   don óg inneallta chuimsi
   leigtear in ród ríghshoillsi
  36. Beannaighis an Dearg do glór bhinn
   do tríath Teamra go haoíbhinn
   freagrais an flaith gon dogra182
   caithmilidh na trénfhóghla
  37. Ar suidhe do mac rígh na fFionn
   fiafraighis dhe airdrigh Eireann
   beacht do thurais go Teamhraigh
   innis a laoích moirmheanmnaigh
  38. Beacht mo183 thuraisi duit
   a mic Airt curata 'Cormaic
   geilleadh Eirionn dob áil liom
   no frais bheimionn 'na timcioll

  39. p.308

  40. Geilleadh Eirionn tar muir
   ge minic do sirdís tréinfhir
   ní fríth is fuighthear184 go brách
   a tabhach ré háonóglách
  41. O nach bfaghuimsi a Chormaic
   flaitheas úaidsi gan comhrac
   togh conhrac céd curadh
   úaid a mhic airdgrinn chubhaidh
  42. Cuiris Cormac céd calma
   do chlaoí an oigfhir allmurrdha
   do thógsan ré feirg nár lag
   meirge 'na ccoinne a ccomrac
  43. Dob é iomthus mhic righ na fFionn
   thuit an cédsin 'na comlann
   is da chéd oile fa gniom dhó
   do chlaoí an Deirg a n-enló
  44. Mur do-chonnraic airdri Teamhra
   an Dearg ag denam airligh
   seólais teachta úadh go lúath
   co mac Cuhmaill na morsluagh
  45. Tig chugainn arna mhárach
   mac Cumaill go mordhálach
   trí mhile gaisgeadhach glan
   nar thim easbhadhach sgainnear
  46. Failm oir fa chionn gach fir
   do mhuinntir Finn a hAlmuin
   sgíeth fite go n-amladh n-óir
   go n-earradh síthe sáorsróil

  47. p.310

  48. {MS page 85a}Ar tteacht ann isin ffaichthe
   don tsluagh churadh chóirighthe
   togbhais an Dearg fa maith tlacht
   pupall órdha ioldhathach
  49. Ar ndul do mac rígh na fFionn
   uainn asteach 'na pupall
   tógbhais tri mhíle cleas lúith
   fa maith in t-ádhbhar iomthnúith
  50. Fearais Cormac gan time
   fáilte re Fionn Almhuine
   fúair slúagh mic Muirne na ccreach
   póg is cuirm a tigh Theamhrach
  51. Do-chuaidh mac Cumhaill fhéil
   cum in pupaill don c[h]édreim
   & beannaighis don Dearg
   don láoch anaithnidh iomard
  52. Mur do bheannuidh in flait gan tár
   freagrais an Dearg dreachnár
   iarrais conmha go lúath lonn
   ar mac Cumhaill nó comlann
  53. Ge maith do neartsa a fhir
   do ráidh flaithfheindidh Almhan
   ní thairbheórsa braighde dhuit
   a Dheirg ar eagla comhruic
  54. Mas chugainn do triallaigh sibh
   a laochradh leidmeach Laighean
   ar chomhlann céd umhal sinn
   uaid a mhic Cumhaill airmgrinn

  55. p.312

  56. Do chuir mo rí céd ann sin
   dochum in Deirg dá mhuinntir
   um Dhorn um Dhonn mac in Sgáil
   & um Cnonn mac Conam
  57. Do thuit Conán mac in Léith
   leis & in Dorn nár threith
   do chlaoí réna laim gan locht
   trí c[h]éd feargach faobarnocht
  58. Mur do-connairc mo rí ann sin
   ar chlaoí in Dearg da mhuinntir
   do brosdaigh a chip catha
   do chosg mic an ardfhlatha
  59. Eirghis Fáolan go ffeirg mhóir
   gabhais a mheirg sáorsnáth sróil
   do-chúaidh do chosg in laoích láin
   mairg do brosdaidh 'na chomhdháil
  60. Ann sin teasgaid a lanna
   ar a ccneasuibh cruithgheala
   's do redhbattar185 a n-airm áigh
   ar a chéile sa teagmháil
  61. Glacaid compair a chéile
   d'eis na hurlaidhe aigmhéile
   nó gur ceangladh leisin Dearg
   Faolán crodha na ccrúadhcheard
  62. A mhic Morna nach meata
   a mhír crodha na crodhachta
   coisg dhinn conhrac an fir mhóir
   a cheann gaisgidh na morshlógh

  63. p.314

  64. Leat féin do thus dála
   trían comhadh trían edála
   deich cced uinge d'ór fá tri
   uaimsi dhuit ar in t-airdrí
  65. Ge do fogradh rét fine186
   clanna Morna mongbhuidhe
   do-bhéur féin mo chongnam leat
   a rí na Féine dot fhurtacht
  66. Do-chúaidh Goll nár fulaing tár
   'na chulaidh eididh iomlán
   do thóg re dasacht nár thim
   na hairm shénta cum comhlainn
  67. Tucc in Dearg do chlaoídhe Guill
   na hairm nimhe187 do bhí a ccoigill
   is tig go diomsach dána
   go fíochmar a n-am theagmhala
  68. Ann sin cuimhnighid a bfearga
   na fir bhorba soidhealbhdha
   {MS page 85b}ag snoighe chlogad is cheann
   do bhí mac Droichil is Iollann
  69. Fechaid digheann a ccleas
   ar a chéile sa mortreas
   tochtaid fir Eirionn uile
   ré clos bheimionn na hiorghaile
  70. Ona ccomrac re tri lá
   fa tuirrsioch mic & mná
   nó gur torchradh in188 Dearg ann
   ré mac Morna na mbeimionn

  71. p.316

  72. Da leigthí súan nó codhladh
   do láoch na ndearg ngruadhchorcra189
   treisi Eirionn do-gebhthaoí leis
   bhíadh a mbraighde 'na loingeas
  73. Othar blíadhna luidhe Guill
   ó chomhrac in laoích luinn
   i ttigh rígh Teamhra go bfios
   baoí mac Morna dha leighios
  74. Do fúair Goll ar gealladh dhó
   ó mhac Cumhaill is ní gó
   ba buidheach an flaith go mbuaidh
   ó comrac Iollainn armrúaidh
  75. Do-rinne an Dearg dithchioll borb
   fa dhíth inne óna mórcholg
   thuit trí chéd uainne 'na troid
   is sé chéd do mhuinntir Cormaic
  76. As me Fcargus file Finn
   do gnaithfeindibh mhic Cumhaill
   ó thoisg na ffearsin ar ttós
   trían a ngaisgidh ní aithreós
  77. A


p.318