Corpus of Electronic Texts Edition
Duanaire Finn (Author: [unknown])

section 62

  1. Lá do bhí sealg Shléibhe Guilleann
   da hinnioll ré mac Cumhaill
   go fhacamar146 oglaoch gábhaidh
   cugainn os na firmáintibh
  2. Brot cíordhubh fa dorcha dath
   is comartha ardfhlath
   fa dorcha dealb147 in fir mhóir
   do bhí chugainn ar anbhóin
  3. Enshuil ar mire gan ghean
   a cceann an fir fa maith dénam
   mar dorn gach curaidh sa fFéin
   'na sróin churata aigmhéil
  4. Da craoisigh catha 'na láimh
   is cloidheamh leathan go morghráin
   is lorg don iarrann nár thim
   ag an ogláoch re a ghúalainn
  5. Mur connairc maithe na fFían
   cuca in t-arracht nar maith sgíamh
   glacaidh gach fear a dhá sleidh
   a sgíath 's a cholg 'na aghaidh
  6. Togbais Fionn in colg nimhe
   ga mbíodh buaidh gach iorgaile148
   is teachaid an Fhían ann sin
   tiomcill mic Cumaill armghloin

  7. p.250

  8. Adubhairt Fionn re neart a sloigh
   is re mathoibh clann Trénmóir
   is re cloinn Morna go ngoil
   dhul a n-aghoidh in treinfhir149
  9. Adupairt Conán mac Mórna
   fear mallachtach miolábhra
   as romhór h'eaglusa 'Fhinn
   roime an ogláochso chugainn
  10. Níor gabh eagla misi ríamh
   a Chonáin mhaoíl nach maith sgíamh
   do bheanfainn do cheann diot anois
   muna bfechainn dot ainbfios
  11. Commaith mo chinnsi a fhir
   nir marbadh re do mhuinnteir
   's nir chosain tu gnaoí duit fein
   timcioll Aile no aoinsgéil
  12. Mur do-chúalaidh flaith na fFían
   Conán da fhreagra go dían
   nochtais a chloidheam nar thim
   a n-am catha no comhlainn
  13. Nochtais Conán a lann
   a cceartaghoidh mhic mhic Cumaill
   tug sitheadh diochra dána
   a ccoinne an righ dingmhála
  14. Adubairt Conán go ngruaim
   lé mac Múirne na mo[r]shlúagh
   do-bherainn comhairle duit a fhir
   gan anmhuin ré mo dheabaidh

  15. p.252

  16. Mur do-chúalaidh Fionn ágha
   Conán da sircháineadh
   glacais a dhá shleidh go ngail
   is gabhais íad 'na fhochair
  17. Adubairt Conán go tréith
   ag iompódh irsigh a sgéith
   gapuim red150 choimridhe a Fhinn
   is do-bheirim an urruim
  18. Do thug Fionn nar ér neach
   an comairce dhó ar eineach
   adubairt re Conán ann sin
   imtheacht ameasg a mhuinntir
  19. Sgela an oglaoígh ó chíanuibh
   inneosad dhuit a chleirigh
   tainic sé chugainn ann sin
   d'iarraidh catha ar ar muinntir
  20. Do fiafraigh misi sgéla dhe
   do fhiafraigh Caoílte is Mac Reithe
   ga críocha cinél duit a fhir
   nó ca tír a ffuil t'athoir
  21. Dubh mac Díorfaidh as ainm damh
   is Mac Suirnn mo sloinneadh
   as í mo thoisg om thigh
   gabháil gheillidh gach náonmhuir
  22. Baogal a Dhuibh mic Diorfaidh
   dhuit an eachtrasin d'innsin
   go ttiucfa at áonar ann
   'gabháil geillidh ffear nEireann

  23. p.254

  24. Da mbeith sloigh dhomhain uile
   ar mh'ineac 's ar mh'impidhe
   ni thiúbhrainn liom dhíbh tar sál
   do shluagh acht mé um aonarán
  25. Do freagradh súd go lúath
   le hOsgar do-bheireadh gach búadh
   ga líon fhognus duit a fhir
   'dhul do comrac at aghoidh
  26. Ge do fhíafroidh tu sin diom
   as romor h'eagla is th'imsníomh
   as e líon toghaim as gach tír
   do thocht a n-aghoidh mo móirgnimh
  27. Deich ccéd curaidh go ngail
   dha shleidh a ndorn gach aoín fhir
   deich ccéd cloidhiom is fearr fáob ur
   deich cced sgíeth da n-imdhidan
  28. Do fhíafraigh Conán do guth mhór
   go hiomard ameasg na slógh
   cía hagoibh don Fhein fhearrda
   theid ar son a thigearna
  29. {MS page 79b}Do labhair Osgar Eamhna
   macámh na fFían ffíorchalma
   rachad fein ar son m'athar
   ar mo son fein 's mo seanathor
  30. Cóír do théid tusa ann sin
   do ráidh Caoílte fa maith rith
   an t-athair ata agad a fhir
   nocho cathach é a n-iorghail

  31. p.256

  32. Do eisdiodar Fíana Finn
   ar a' tulaigh ós ar cciond
   do shaoílsead nach roibhe sa fFéin
   aoínneach ó a ffuighinn toibheim
  33. Cred do-rinne Oisín rit
   a fhir labhrus go haimghlic
   créd do-bheir tu da cháineadh
   da aithis no da imdeargadh
  34. Ni dhuitsi do-bherainn sgéla
   a Osgair aird in fheadhma
   ni mó is d'Oisín na nglonn
   bhías 'na seanóir a cCroimlinn
  35. Robhorb an ní do labhra
   a mhic cholamhnaigh Theamhra
   tuitfe tú liomsa a fhir
   a n-eruic do dhul fam athair
  36. Do-beirim do shlansa fuim
   a Osgair gé maith do clu
   & slan choinne th'athor
   a mhic Oisín ardfhlatha
  37. Iarruim ar Osgar na ngniom ngle
   leigion eadrom is Caoílti
   ionnus go ndioghlainn an sár
   do fuarus ó mac Ronán
  38. Leigiom eadrad & sé
   do ráidh Osgar fa maith gné
   & tapair fé do ghleó
   ar mac Ronáin iomorro

  39. p.258

  40. Fiafraighimsi go hard ard
   do mac Cronnchair go fíorgharg
   créd tug é dom cháineadh
   dom aithis dom imdeargadh
  41. As í freagra fúair misi
   ó Chaoílti aigeantach chlisde
   go mbeinnsi ar deireadh cháich
   ag iarraidh na ndeachamhán
  42. Adubairt fear millte na fFían
   Conán máol coinntinneach cían
   na tugadh sé urraim dhuit
   's nár mó bhías sé agad
  43. Maith do dhlighfea sin a fhir
   do chongnam beith am aghoidh
   do bris me an corn ar do chionn
   a mBruighin Chéise Corainn
  44. Maith do dioghlomairne sin
   a maidin catha Cnocha151
   do marbhamar Cumhall go mbúaidh
   is da ttrían a tromshlúaigh
  45. Ni chuimhneochum fala anois
   dhuit a Conáin cheannsholais
   fearr linn do beith os cionn chláir
   ag búaladh dorn is famér
  46. Maith aithnidhimsi in t-adhbar
   do-bheir ort gan teacht fam ghábadh
   ar cheasta fhaophar mo loinn
   is ar eagla mo comlainn

  47. p.260

  48. Leigiom diom tagra Conáin
   ní raipe spéis liom 'na teagmáil
   mar nar chuireas brígh 'na láimh
   'na atais no 'na mhorrdhail
  49. {MS page 80a}Do-rinneas rioth tre lár an tsluaigh
   dar chuireas Chaoílti152 ar anbhúain
   do-chúaidh uaim ar luas a chos
   go rainic sé go Durlus
  50. Tiompoim ó Dhurlus tar ais
   do aimdheóin Caoilti coimdheas
   ger maith rioth mic Ronáin teinn
   go huaim mhoir Sleibhi Guilleand153
  51. Ni dhearnus comnaidhe coidhche
   no go rugas ar Chaoílte
   go ttuccus creapailti rem154 loinn
   Caoilte ameasg Fhían Eireann
  52. Adubairt mac Cumhaill mheadhraigh
   ar ffaicsin Caoilti chedaigh
   liomsa dhul fana bhreith fein
   's go ndenadh mo dheaghréir
  53. Adubhrusa nach denainn síth
   le Fionn fa maith fos is brigh
   's nach ttiubhrainnsi mo lamh na laimh
   no go millinn mac Ronáin
  54. As í síth do ceangail Fionn
   do ceangail Osgar is Cairioll
   da c[h]éd cúach ó Chaoílti damh
   da c[h]éd corn da c[h]éd cloidhiom

  55. p.262

  56. Gach a ndubairt Fionn ágha
   & a oiread eile gan cairde
   fuarus a n-aoinfeacht um laim
   suil do sgaoílius do mac Ronáin
  57. Do tug nisi briatar dhó
   do tug Osgar nar chan gó
   nach ttiubhramaois achmusán go mbroid
   do Chaoílti ar son a ndubairt
  58. Do-rinniomar síth sulchair
   nisi is Caoílti mac Cronnchair
   tugamar frais póg ann sin
   ar slios srón & aighthe
  59. A dubairt an Dubh mac Diorfaidh
   goth is aibhseach re n-innsin
   tigidh do troimdeabaidh riom
   a ardmaithe Fhían Eirionn
  60. Tugaidh comrac talchar trén
   damhsa go mbuailinn béim
   nó tugaidh bráighde go ngoil
   ó gach taoiseach naoí náonmhair
  61. Adubhairt Osgar fa maith gniom
   re Cairioll mac in airdriogh
   teachmaoídne do comrac ris
   & millmíd a ainbfios
  62. Prap adubairt flaith na fFían
   le mo mac maith is liom féin
   ar mhaitheas an domain dil
   nach rachmaois ris do dheabaidh

  63. p.264

  64. Adubairt Osgar nár thim
   glór nár bfosaidh ré mac Cumhaill
   do mhill do comairle an Fían
   a mhic Cumhaill na mórclíar
  65. Adubairt Osgar glór eile
   nár chóir re Fionn Almhuine155
   as urusa braighde gill
   do gabháil ar Fhíenaibh Eirinn
  66. Ann sin adupairt Fáolan cain
   ag eirghe ar son a athar
   {MS page 80b}roborb a Osgair Eamhna
   labhras tú re tigearna156
  67. Adubhairt Fionn go feargach
   le hOsgar grinn157 mearmeanmnach
   muna ndearna dioghaltus ort a fhir
   ní bhíad fem um beathaid[h]
  68. Mun beith an Dubh mac Diorfaidh
   ag iarraidh catha ar mo muinntir
   do digheoluinn ort a fhir
   a nden tu d'imreasain am aghaidh
  69. Amlaidh sin do-nimsi riot
   a mic Cumhaill na n-arm nglic
   do sheacht ccatha is tú féin
   do bheith uile dom míréir
  70. Ge teann do labhrus tú a fhir
   liom féin is lé mó mhuinntir
   bíaidh t'athair ag iomchor chlog
   & leabhur na sagart

  71. p.266

  72. Fearr liom m'athair is me féin
   do beith ar deireadh na fFían
   nó bheith ag ithe smaoíse mo lamh
   mar bhios tusa go hamhnár
  73. Le fios do gabhus tú neart
   & re feabhus t'inntleacht
   & re cognam do mhér
   ag iarraidh fheasa gach aoínsgél
  74. Do sguir Fionn da tagra
   do sgar158 rena troimeagla
   do gheall go ttiubhradh ór glan
   dhó & airgead fionngheal
  75. Fiche dabhach d'ór bhuidhe
   is oiread eile d'fiondruine
   ceithre fichid cuilén con
   do tug mac Cunaill d'Osgar
  76. Do-rinne misi is Osgar síth
   le Fionn fa maith fos is brigh
   tugamar ar lamh 'na laimh
   fa cur leis ann gach áondháil
  77. Do labhair in t-arracht 's a' fúath
   do chuir eagla ar gach morsluagh
   gur mhithe leis comhrac teann
   d'faghail ó Fhianaibh Eirionn.
  78. Do bhrosdaigh mac Cumaill ann soin
   ar Osgar dhul san iomghuin
   do brosdaigh ar Cairill chédach
   's ar Gholl chalma chaithréimeach

  79. p.268

  80. Do freagradh sin go lúath
   le hOsgar do bheireadh gach búadh
   do glac meirge sróil na mban ffionn
   boí ré hagaidh ghleó na ngerlann
  81. Do glac a cloidhiom liomtha
   's a dha mhanaoís iorghala
   do glac a sgéith druimneach breac
   dob fearr seóladh is inntleacht
  82. Do cheangail in tréinfear da chorp
   earradh catha tré crúaidhneart
   mar sin do-chúaidh Osgar áigh
   do chosg an athaigh go mórgráin
  83. Gidh be chífeadh mo mac
   's a dhá mhanaís 'na ghealglaic
   mairg neach do theigeomadh ris
   d'iarraidh teacht faoí nó thairis
  84. {MS page 81a}A ttainic roimhe is 'na dhíaigh
   a n-Eirinn thoir & tíar
   do muirfead Osgar re a loinn
   da ffagadh comtrom comloinn
  85. D'ionnsoidhe comraic in fhir
   do-cuaidh Cairioll is Osgor
   is Mac Lughach fa maith dreach
   & Fiachra mac Eathach
  86. Do-chúaidh Áodh beag mac Finn
   & Faolán na ngerlann
   & Diarmaid donn dána
   da ced curadh comdhala

  87. p.270

  88. Do-chúaidh Goll nar lag lámh
   do-chúaidh Caoilti & Conán
   do-chúaidh Garaidh mor na nglonn
   & Osgor mac Croimchinn
  89. Do-chúaidh Líath Lúacra fa borb treas
   fear lonn longportach coimdheas
   & Fionn bán mac Breasail
   lamh nár tréith a n-imreasain
  90. Do-chúaidh dha mac Osgair go mbladh
   nár teip cosgar na congnamh
   trí Finn tri hÁodháin on leirg
   tri Faolain Leitreach Loinndeirg
  91. Do-chúaidh clann in Líath Lúacra
   com an óglaoigh ger uathmhar
   is clann Chaoílte fa borb sdair
   is Gal Gaoithe a mbráthair
  92. An mhéid do-cuadarsan uile
   do denamh na hiorghaile
   fa mó a n-eagla roim an fhear
   nó a eagla as é 'na enar
  93. Do sheóladar aghoidh a n-arm
   ar an arracht nár maith dealbh
   do chaithsead a sleadha go nimh
   leis an aitheach trén láidir
  94. Tug seision bualadh teand
   d'Osgar & do Cairill
   do trasgair a n-aoínfeacht re a laim
   Caoílte is Garaidh is Conán

  95. p.272

  96. Tug se sitheadh dían dána
   d'aimdeoin na fFían ffíorcalma
   do marp sé ger maith a lámh
   Gal Gaoíthe mac mic Ronáin
  97. Do mharp sé Crimtann mac Guill
   's da c[h]éd trenfear da fhoirinn
   do mharbh sé deich ccéd ann sin
   ag a mbiodh fían is muinntir
  98. Fiche taoiseach fa maith neart
   do marbh sé d'Fíanaibh Connacht
   do tuc ár budh mó ina soin
   ar Fhéin Alban is Bhreatain
  99. Do marbh sé Roighne mac Finn
   sgél is doilge da n-innsim
   & mac oile dhamhsa
   nir ffearr láoch a chomháosa
  100. A n-fegmais mo mhicsi is mic Finn
   Gal Gaoithe is Criomtainn meic Guill
   Baoithín mic Croimcinn nar lag
   is chloinne Caoílte mo charad
  101. Dob é ar n-easbad[h] ón fhear mhór
   tainic chugainn ón Easróimh
   fiche céd sgíeth nár lag
   tuit leis in Duph sa ccomhrac
  102. Mur do-connairc mo macsa fein
   urlaidhe an oglaoigh aigmhéil
   do-chúaidh 'na aghaidh reim teann
   da iarraidh cuige a ccomlann

  103. p.274

  104. {MS page 81b}Do dhruid in t-ogláoch nár ob troid
   'na choinne d'iarraidh comhraic
   nír fechadh a ngaisgeadh no 'ngail
   láoch darbh anta rena iorghail
  105. Cioth fola cioth cailce crúaidh
   baoí da ccorpaibh a n-enúair
   & cioth teineadh go nim
   do bhí d'armoibh na mhíleadh159
  106. Do bhí fós cuideachta oile
   os a cceann san iorghaile
   cioth brainén timcioll a n-arm
   ag in cuideachta uathmair160 aghghairbh
  107. Ni tiúbhartar 's ní tugadh ríamh
   comrac mar sin thoir no thíar
   baoí idir Osgar na nglonn
   & a' Dubh sa comlann
  108. Tug Osccor lúathbheim borb
   don arracht réna mórcholg
   dar sgoilt sé a sgíeth go lár
   & smior smeannta a mhuinéil
  109. Tug in t-ogláoch buille oile
   d'Osgar na n-arm ttinntidhe
   dar sgoilt a mheirge 's a sgíeth
   tainic ó criochuibh na hAisía
  110. Tug Osgar buille nár thláith
   don arracht réna dheaslaimh
   da ndearna da leith dhá chneas
   dhi nír fedadh a leighius

  111. p.276

  112. Marbhtar an fear treasborb teann
   le hOsgar nar ob comlann
   an fearsin gér161 mhór a gráin
   do mharp Osgar ré a dheaghláimh
  113. Leigthear tri garrtha catha
   a tteaglach an ardfhlatha
   ar son thuitim an fhir mhóir
   do chuir Fíena Finn ar anbhúain
  114. Tógtar in t-oglaoch linn
   go huanm mhór Shléibhe Guillinn
   tugamar urchar asteach
   isin nbrogh mhór don aitheach
  115. On c[h[éd lá do-ríghneadh sealg
   linn a n-Eirinn go hiomard
   as é in fear mórsin dna—162
   is mó do chuir dar morcáthaibh
  116. Sgela Osgair 'na deaghaidh dhuit
   do brigh chosgair in chomhruic
   bádar leagha Eireann faris
   ré feadh bliadhna da leighius
  117. Fa hiomdha sgíeth 'na dha cuid
   ar Sliabh Guilleann on mórtroid
   & corp míleadh gan brigh
   ó mac Díorfaidh na móirgnimh
  118. Do rachadh ar fflaithius uile
   risin aitheach n-aingidhe
   ar mbraighde & ar n-ór glan
   do-bheradh uainn mun beith Osgar

  119. p.278

  120. Baoí Osgar ba cuimhneach linn
   ón lásin Shleibhe Guilleann
   tri ráithe 'na luidhe abhus
   ó nimh a chrecht da leighius
  121. Ní hiongnad tuirrsi do beith orm
   a chleirigh na leabhor ngorm
   ní mhair Osgor na Fionn
   ná Fían Osruidhe um timchioll
  122. Gé ataim a ndeireadh mo neirt
   a Patraic is mé a n-aimhriocht
   dhamh do berrthi163 ceannus chloinne Finn
   an úair do suidhmís a cCruimlinn
  123. Damh do-berthí164 tosach suidhe
   a ndeaghaidh Fhinn Almhuine
   Goll is Osgar da éis sin
   fa gáir cosgair dár fFíenaibh
  124. Caoilti is Diarmaid ó Duibhne
   dream nár sgaoílteach ó bhuídhnibh
   is Osgar mac Garaidh nár thláith
   choisgead gach cosgar ionráith
  125. Garaidh is Mac Lughach lonn
   Faolán is Cairill ceithirbheann
   do andaoís ar m'fhocal uile
   fa hiad sgáth gach iorghuile
  126. Deich mic fhichead comluinn céd
   do bhi is ní himarbhreg
   ag m'athairsi a chleirigh cháidh
   an úair do suidhmís d'énlaimh

  127. p.280

  128. Ní biodh mac againn gan ceól
   an úair theighmís d'athól
   's gan da c[h]éd curadh ag gach mac
   is tri cháoga do bhanntracht
  129. Deich cced fichead teaghlach Fhinn
   d'airdfhéin criocha Lochlann
   a n-fegmais gach mic dhíobh sin
   boí ag mac Cumaill do muinntir
  130. Deich fichit & deich cced
   do thaoíseachuibh is ní breg
   a n-fegmais mic ríogh go ngoil
   do biodh againn fán sgainnir
  131. Gan taoíseach da n-aireum féin
   nach biodh náonmar do gnáithfhéin
   gan mnaoí is giolla is da choin
   innilt is cupla gadar
  132. Gacha seachtmadh bliadhuin binn
   do ceiltí fíadhach mic Cumaill
   nach ffagmais uiread in mhíl
   ré bliadhuin uile d'éntaoíbh
  133. Do chongmadh mac Ronáin co rath
   mac Cumhaill guna ardcath
   proinn c[h]éd ó Chaoílte go ngail
   gach n-oídhche a laimh gach einfhir
  134. Fa búan ar freasdol do mhiodh
   fa mor ar meisge ó chornaibh
   fa maith ar n-oirfideadh bhinn
   a n-onóir Fhinn mic Cumhaill

  135. p.282

  136. Fa maith ar ndúanta molta
   's ar leapthacha donncorcra
   maith ríar gach fileadh 's gach dámh
   re blíadhain ó mac Ronán
  137. Ni roibhe enrí sa fFéin
   no taoíseach calma coimhthrein
   nach bíodh file fana laimh
   ar gheall Chaoílte mhic Ronain
  138. Blíadhain dhuinne mar sin
   fare Caoilte 'na bruighin165
   gan tacha cuirme no ceóil
   gan dith muirne nó comhóil
  139. As í bruighean a mbeithmís féin
   faré Caoilte fa maith sgéimh
   a cCarraic Chinn Choire mic Cais
   ris a raitior Carrúic Fearguis
  140. Créd fa ttugadh Cinn Choire
   os diot is cóir a fiosraighe
   ar dhúnadh Fhearguis mic Róich166
   sloinntear leat duinn a seanóir
  141. As in fFraingc cían ó shoin
   Cinn Choire is é is cumhain
   {MS page 82b} as uaithe tainic anall
   do gabháil gheillidh ffear nEireann
  142. Cuiris teachta úadha ann soin
   go mac Cumaill a hAlmhuin
   d'iarraidh ghéille ar Finn
   & sgur do sheilg Éirinn

  143. p.284

  144. Do-bheirim bríathor anois
   do ráidh Conán máol an ainfhis
   muna beitheá167 a ffíadhnuise Fhinn
   go mbeith do cheann gan cholainn
  145. Do-bheirimsi briatar oile
   do ráidh óglaoch Chinn Choire
   da léigthi eadrom is tú a fhir
   go rachainn riot do dheabaidh
  146. Ni ffuighe comrac ann sunn
   a oglaoigh ar mac Cumhaill
   na bíodh ceastan ort a fhir
   as tú ameasg mo mhuinntire
  147. Beir leat uaim go Cinn Choire
   go ffuighe sé iorghuile
   's nach bfaghtar sealg Eireann uainn
   mura168 marbhtar sinn a n-énuair
  148. Gluaisis an t-ogláoch nár dheas
   uainn co Cinn Choire mic Cais
   innsios don fhear tainic tar tuinn
   an freagra fúair169 ó mac Cumaill
  149. Luidhim fom armoibh curadh
   do ráidh Cinn Choire go humhal
   go bfuighinn urraim ffear Fáil
   da mbeittis uile d'enláimh
  150. Togbhais Cinn Choire air ann soin
   naoí fichit céd do chéduibh
   gluaismíd chuige go teann
   ceithre catha cum comhluinn

  151. p.286

  152. Teagmaoíd da chéile sinn féin
   's a' t-ogláoch úathmar aigmhéil
   ag sáorcarruic na long mbreac
   mar a ttógthaoí sdair na longport
  153. Tugamar tuireann grangca
   sinne is óglaoigh na Fraingce
   =vdar tuit an Fían bonn re bonn
   re Cinn Choire sa ccomlann
  154. Ge do marbadh ar slúaigh ionn
   re Cinn Choire na mbeimionn
   nír ffearr do mhuinntir in fir
   do thuitsiod linn sa deabaidh
  155. Tug a aghaidh ar Osgar amhra
   mor in t-adhbar doimheanma
   Cinn Choire mic Cais mic Cinn
   mairg lér chaith a comhlann
  156. Marbhtar Cinn Choire mic Cais
   sgél is mó tainic thairis
   ré mo macsa tuit gan fheall
   fear do gabh neart nic Cumaill
  157. Da mbeith sgribhionn & peann
   agam dhuit a mhic legheinn
   ní áireomhainn leat no trían
   ar marbh Osgar a ccath ríamh
  158. Trúagh a Mhuire mar taimse féin
   a n-Ard Soileach na moirsgél
   gan gaisgeadh curadh gan creach
   ameasg choradh chleireach

  159. p.288

  160. Ar grádh h'einigh a Oisín fhéil
   innis duinn ní dot caithréim
   ó ataí170 a ndeireadh do neirt
   innis duinn treas dot imteacht
  161. {MS page 83a}Lá da rabhamar ag ól
   Fían Eirionn líon ar ttionól
   go ttarla imreasain ann
   eadrom féin is mac Cumaill
  162. Cred tarla eadroip ann soin
   a Oisín in crotha glain
   no créd fa ndearnuis troid
   let athoir171 a Oisín oirrdeirc
  163. As é adbar far eiridh m'fearg
   le mac Cumaill na ccuach ndearg
   d'iarroidh leat thaoíseach na fFíen
   a sgíeth 's a craoíseach ar aonríen
  164. As í freagra fúarus ó Fhionn
   an úair chanus in t-uraigioll
   nach ffuighionn ceannus óna chloinn
   da mbeith sé féin gan marrthainn
  165. Adubhairt liomsa glór eile
   Fionn mac Cumhaill Almhuine
   nach ffuighinn féin nó mo mac
   acht cuid d'Fíenaibh Connacht
  166. Do tug meisi briatar dhó
   do tug Osgar nar chan gó
   nach beinnsi reidh & Fionn
   go ffaghainn gach ní do shirfinn

  167. p.290

  168. Rominic iarrus tú a fhir
   geill is troid ar mo mhuinntir
   's go ffuil da fear d[h]ég dom chloinn
   do-dhenadh fa leith riot comlann
  169. Ni fada go fechfadsa féin
   do ráidh Osgar fa mor caithréim
   cía is treise m'athair nó sibh
   mas é atáthaoise dh'íarraidh
  170. Do eiridh Osgar Eamhna
   le tarcuisne a thighearna
   a ffúair 'na seasamh sa dún
   do trasgair íad a n-énchúil
  171. Gach neach172 da ffúair 'na suidhe
   a mbruighin Fhinn Almhuine
   do chuir 'na sheasamh go teann
   gion gur cead le mac Cumhaill
  172. Do eirigh Cairioll gan on173
   d'iarraidh urrama ar Osccor
   do gheall a ffiadhnuis cháicch
   misi is Osgar do diongmháil
  173. Tugsat aghaidh gidh réim theann
   ar a chéile com comhlainn
   sa torainn fa borb a ttreas
   Osgar is Cairill coimhdheas
  174. Adubairt mac Muirne go mbúaidh
   re mac Morna go moruaill
   dealaidhe re chéile go lúath
   Cairill is Osgar armrúadh

  175. p.292

  176. Ar a ffuil do mhaithius ad dhún
   a mic Cumaill fa maith rún
   nocha rachainn leó dom ghoin
   nó go sguirid da ndeabaidh
  177. Eirgeann ó Baoísgne borb
   is mac Morna na mórcholg
   'chosg na troda ar a raibh nimh
   tarla ag Cairill 's ag Osgor
  178. Dob í easbaidh Finn ann sin
   suil do coisgeadh a mhuinntir
   da c[h]éd fear flaithis gan on
   ó laimh aithisaigh Osgair
  179. Sul do coisgeadh fearg Osgair
   nó Chairill ón crúadhchosgar
   dob iomdha ann laoích ghonta
   & crechta crúadhchorcra
  180. {MS page 83b}Gé rinneadh súd uile linn
   le hOsgar is re Cairill
   lúaithe d'furail Fionn na ffleadh
   sith orainn nó d'iarramar
  181. Do tairgeadh gach dara sealg
   gach dara lann faobardearg
   gach dara cú da chonaibh
   da cholgaibh da craoíseachuibh
  182. Gach dara leath da gach cath
   gach dara sleadh ón righflaith
   gach dara comrac ó Fhionn
   gach dara dúain a cCroimlionn

  183. p.294

  184. Gach dara cuid d'ól fleadh
   gach dara ceól d'oirfideadh
   gach dara corn ar a lár
   gach dara cúach is copán
  185. Tugadh tanuisdeacht damh féin
   an uairsin ó fhlaith na fFían
   tanuisteacht a n-óir 's a ccon
   sul rainic in t-ór Osgar
  186. Ionarbh i sin do chuidsi don Fhéin
   a Oisin go righe réidh
   an 't aghoidh do bhádar no leat
   na ceithre morchatha a n-aoínfheacht
  187. Do-bheirim do lamsa inois
   a Patraic ó taoí 'teacht thairis
   nach rabhasa nó mó mac féin
   gan ceithre catha do gnaithFéin
  188. Iarrsa ar Airdrigh na ndúl
   a Oisín airmgeir úir
   a ttug tú 'chathaibh ann soin
   iarr a mhaitheamh dot anmuin
  189. Maithsi & Rí nimhe
   damsa a ndearnus d'iorghaile
   tabhair neamh mas rogha libh
   damsa ar son do Thigearna
  190. Dena ineach gan dith dhuit féin
   berus furtacht dar ngnaithFhéin174
   iarr neamh d'Osgar & d'Fionn
   ar Mac ingine Anna is Iaichim

  191. p.296

  192. Iarr neamh do mac Morna mhear
   iarr do Chaoílti iarr do Gharadh
   iarr neamh do Mac Lughach lonn
   & d'Osgor mac Croimchinn
  193. A Oisín ní shirfe mé
   neamh do mac Cumaill ná da Féin
   's gur binne leo gotha con
   nó bheith ag guidhe in Duilimh
  194. Da mbeith iúl agad ar in fFéin
   a chleirigh nach ffuil dom réir
   budh binne leat no denomh trath
   bheith 'na ccaomtach ré henlá


p.298