Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 30

XXX

Tadhg Ó hUiginn ? .cc.

  1. 3995] Fadógh ar gríosaigh gnaoi Néill;
   fuair nós nach tuillfe toibhéim;
   is í as séad craoi dá chineadh;
   dá ghnaoi créad nar cuimhnigheadh?
  2. Feidhm dúthchasa dh'aicme an fhir
   4000] gan sgur d'fhadógh an einigh;
   tug n-a neimheasbhaidh nós mór,
   fós an t-eineachsain d'fhadógh.
  3. Teine bheo nach báidh tuile
   gnaoi athar fhir Challmhuighe;
   4005] an ghnaoi leathansa d'fhleisg Náis
   leathursa do theisd Tomáis.
  4. Fada as léir a loise mhór
   nír sguireadh fós gá fadógh;
   biaidh mar do bhaoi re treimhse,
   4010] gnaoi Bhriain nocho bháidheinnse.
  5. Urusa a congbháil gan cheo
   an ghnaoi as teine bheo bhithbheo;
   sí gan cheo bhíos do bhunadh
   is gríos beo dá beathughadh.

  6. p.261

  7. 4015] Eineach Tomáis is teisd Bhriain,
   gnaoi Néill dáibh i n-a deirbhshiair;
   flaith Cé ní cheileabhsa a nós,
   an t-eineachsa is é fhadós.
  8. Connudh nach leigeann í as
   4020] a bha 's a eich 's a ionnmhas;
   a chrodh uadh ag gach ollamh
   ar son nduan an deaghconnadh.
  9. Nír héaradh roimhe im ní neach
   le mac Briain Bheinne Coilctheach;
   4025] ní mó do éar Niall a-nos,
   gach éan ag diall re dhúthchos.
  10. Rug toirbheart n-a theinidh aoil
   ar ghnaoi a chinidh flaith fionnGhaoil;
   nír sguir sé ag síorchur n-a ceann
   4030] lé gur díochradh an doicheall.
  11. Mág Shamhradhán nar éar fhear
   geall einigh fhuair ó chineadh,
   clú cuanna mar chlú a shinnsear
   's ní chuala tú a thuirimhsean.
  12. 4035] Ní obann Niall ní do dháimh;
   urusa le gual gabháil
   ó bhíos teine ann re headh;
   ní mar chrann eile eisean.
  13. Ní mar chách ag díol duaine
   4040] bhíos riamh gach fear fíoruaire;
   do-ní sé ceartas re cléir
   an té chleachtas a coimhréir.
  14. Binn le neach gach ní chleachtas;
   fairseang théid a thoirbheartas;
   4045] mian le lachnaibh snámh le sreabh,
   riar dámh charthair re chineadh.

  15. p.263

  16. Do charsad cliara Banbha
   an fáilteach óg osgardha;
   tre bhile cruithgheal Caisil
   4050] cuirthear file i bhfiadhnaisibh.
  17. Ní comhdhúthaigh dá gach cléir
   an sduagh bhéalchorcra bhoinnréidh;
   ó bhíos áth ar tuile tonn
   do chách uile ní hiononn.
  18. 4055] Ni hionann dúthchas dúinne
   's do Dhamh Ré fleasg fionnBhúille,
   seach dhán gach dáimhe oile
   lán dar ndáinne a dhuanoire.
  19. A ghnaoi síolfad ó só a-mach
   4060] úidh Taidhg oile ar Bhrian mBreaghach;
   biaidh bham chion Niall a-nosa,
   Brian ba chion d'fhior m'anmosa.
  20. Liom maoidhimh a nóis a-nois
   mise is Tadhg do thuir Dhurlois;
   4065] ar Niall do-chuaidh mo chrannsa,
   Niall bhus Bhrian uaibh agamsa.
  21. Orlach ar Bhrian téid a theisd,
   flaith Éirne an abhra bhairrleisg;
   do bhí Brian ba bhladh roimhe
   4070] go rabh Niall ní as nósmhoire.
  22. Mac Tomáis an taoibh leabhair
   rug geall ó ghnaoi a chineadhaigh;
   ní fhuighe magh mar Mhagh mBreagh,
   duine ní gar dá ghnaoisean.
  23. 4075] Do shín tarrsa tuir Cheara
   mar bhile ós bharr chraoibhfheadha;
   cuirid a n-arm faoi gach flaith,
   a ghnaoi ní carn gan chéadbhraith.

  24. p.265

  25. Geall ar uaisle is ar eineach
   4080] fuair uaidh cár
   [...]

   fréamh na ngeilfhiodhbhadh ó ngin
   neimhiongnadh a thréan tairsibh.
  26. Teallach n-Eachach go hEochaidh
   fan bhfleisg sin ngeil ngnúisleathain,
   4085] tuath riu soin nocho sín,
   a bhfiu ní fhoil fa airdrígh.
  27. Díreach leanfad a lorg soin
   ó Eachaidh mórmhac Maonoigh
   go ndeach go Fearghna fleadhach,
   4090] an chleath mheardha mhuirearach.
  28. Géag cubhra dar mac Maonach
   Baoithín na n-arm n-órchraobhach;
   prap dá téachtfholaibh gach tír
   le mac mbéaltanaidh mBaoithín.
  29. 4095] Mac Bréanainn ba binn meadhar
   Baoithín na mbas ngéigleabhar,
   clann Bhréanainn a dteisd tárraidh
   gon fhleisg shéaghoinn shoghrádhaigh.
  30. Mac d'Fhearghna na n-each sotal
   4100] Bréanainn ba bhog dtiodhlocadh;
   an Fearghnasain ní théid troigh
   don ghéig neamhfhrasaigh neartmhoir.
  31. Méin Fhearghna agus Aodha Finn
   fa mhac Tomáis ro thimchill;
   4105] clann mhórRuairc an fine fial
   fa bhile nglórshuairc nGailian.
  32. Eochaidh Doimhléan fa dheirc nglais,
   Colla Uais fa fhear nDurlais,
   fríoth dá ghnúis chorcra choimhréidh
   4110] cúis mholta as a mháthoirmhéin.

  33. p.267

  34. Do iadhadar uair nó a
   ba dhreich mbuig mar bhlath ndonnchnó
   clann ghealCholla taoibh re taoibh
   ba chraoibh n-Eachdhroma ó Éadaoin.
  35. 4115] D'iomad ríogh ba rosg n-uaine
   dh'uaislibh catha Craobhruaidhe
   do chomhnaoidhigh caoin a ball
   do chraoibh fhorbhfhaoilidh Arann.
  36. Aigheadh as áluinn oirniamh
   4120] aige d'uaislibh saorOirghiall;
   casmhail aoibh aighthe an deighfhir
   re caoir ngairthe a guailteinidh.
  37. Déad gléigheal ar gné na sgath
   fuair ó Cholla chláir Theamhrach;
   4125] ruisg corra fan chéibh chaissin
   méin an Cholla chéadnaisin.
  38. Dá abhra dhonna ó Aodh Fhionn,
   dá dheirc gorma ag géig Raoilionn,
   dá ghlaic leabhra ag léim chagaidh
   4130] do mhéin Fhearghna abhradhduibh.
  39. Glún corr nar cuireadh ar ais
   aige ós chionn chalptha sholais,
   míontraigh óg ag ú Earca
   le líontair bróg bhláithghreanta.
  40. 4135] Cáraid sliasad réidh roigheal,
   bruinne mar bhláth caoldroighean,
   ucht dealbhchaomh dar dírgheadh rann
   seangthaobh míngheal mar mheamram.
  41. O fhuair geall a ghnúis amlach
   4140] ar ghurm a dhearc ndonnabhrach,
   ar chleith gCláire nír cinneadh
   ar áille deich ndoinningean.

  42. p.269

  43. Béal corcra nach creid banfháidh,
   rosg mall ag Mág Shamhradháin;
   4145] ní hinghill dream re dheilbh sin;
   fearr a fheidhm iná a fhaigsin.
  44. Féachfaidhear fulang a lann
   lá an tachair re tuir gCualann;
   d'aithle Néill fhuair a haithdeilbh
   4150] ó bhéim chruaidh a chlogaidfheilm.
  45. Rug a seadh a slait chorcra
   tarraing eolach arrochta
   ag dáil chrann d'iobhraibh an fhir
   acht barr fiodhraidh ní faicthir.
  46. 4155] Cuiridh bas óigfhir Eine
   sníomh i gcrann a chraoisighe;
   do chomhchasfadh mar an gcrann
   le orcharsan a hiarann.
  47. Snámhaidhe as fhearr n-a aimsir
   4160] an sduagh dhéidgheal dearcmhaillsin;
   is uidhe ar tír do mhnaoi mhoill
   ar shnaoi ó thír don abhoinn.
  48. Mac Tomáis mheic Bhriain Bhreaghaigh,
   mheic Dhonnchaidh mhóir mhéirleabhair,
   4165] ag a riar ní chéala a chrodh,
   cliar dh'éara nochon fhéadfadh. Fad
  49. Dath gríoscha ar a gnúis n-amlaigh
   inghean Cathail chreacharnaidh
   slios geal masa geal sneachta
   4170] far fhear d'fhios a haigeanta.
  50. Geall gach ríoghna
   [...]

   inghean chorcra í Chonchubhair;
   inghean Ailbhe ar aoi a féile
   gnaoi Shaidhbhe nír shoidhréime;
   4175] a tiodhlaicthe gach laoi ar lón,
   do ghnaoi a fionnmhaicne is fadógh. F.


p.271