Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 27

XXVII

Giolla Na Naomh Ó hUiginn .cc.

  1. Tánag d'Fhánaid an einigh
   Magh Aoi mo lorg láindeimhin;
   glór mín dlighim re gach ndreim
   sirim gach tír fo thuairim.
  2. 3660] Céillidh gach aon bhíos i mbroid

   [...]
   deach fear ag Fánoid;
   mór broid gach dheighfhir re dán,
   goid an einigh don abhrán.
  3. Is é an t-abhrán ro fhalaigh
   3665] a n-éadáil a n-ealadhain;
   do sgar an daghdhán re a dhath
   abhrán ban agus bhachlach.
  4. Le ríoghaibh caigillte an chruidh
   nach tabhair treas ar mianaibh
   3670] binne an chliar abhrán n-olcach
   's an camdhán fiar fíorlochtach.

  5. p.239

  6. 'Siad a nduasa a ndúthaigh dáibh
   biadh ó n-a mbairdne d'aghbháil;
   mór an ceannach ar a gcuid,
   3675] ór ná heallach ní iarraid.
  7. Sgárrlóid ór is eich is ba
   duasa deaghaosa dána;
   a n-éadáil mhór—ní muirn bheag—
   cuirn agus ór is airgead.
  8. 3680] Cliar ag cách rinne ghá rádh
   cliar re
   [...]
   an abhrán
   gach file binn dá bhádhadh,
   tinn lem chridhe is comhthlámadh.
  9. Do-rinneadh creach nach cóir dhi
   3685] —ní théid rinn anadh uirre
   dá dtrian bhó is each is arradh;
   ní mó creach dá gcualabhar.
  10. Dá dtrian ionnmhais Inse Fáil
   fheacht eile rob í ar n-éadáil;
   3690] ba fairbríogh, ba boing re baois,
   boill na n-airdríogh ro iarrmaois.
  11. Maol Seachlainn Gabhrán do ghuin,
   aonshúil Eochadha d'iarraidh,
   gor shir sinn saoghul Mo-Bhí
   3695] nír daoradh inn fa éinní.
  12. Sa Bhréifne ní beag a rath
   ag cloinn Bhriain mhóir mheic Eachach,
   re lá gan deibheach re dáimh
   a-tá an t-eineach ar admháil.
  13. 3700] Oireacht meanmnach Maighe Sléacht,
   Teallach n-Eachach na n-airdéacht,
   síothmhagh ar a sill gach neach
   do díochradh inn an t-eineach.

  14. p.241

  15. Do creachadh i n-Inis Fháil
   3705] re fios an einigh d'aghbháil;
   an fhéile mar do fhuair cor
   do-chuaidh Éire as a hionadh.
  16. Teallach n-Eachach na n-arm nglas
   gan an eineach ná an ionnmhas,
   3710] deighfhir gan eallach gan ór,
   teallach an einigh dh'adógh.
  17. Tomás mhac Briain bhriseas cath
   is é triath Teallaigh Eachach;
   fear grádha inn n-a aireacht,
   3715] dána linn a lorgaireacht.
  18. Ní fhuil más fhíor don fhior sgeoil
   —nocho triall i dtír n-aineoil—
   ó bhord Mhuaidhe is Mhuighe Aoi
   uainne acht madh uidhe aonlaoi.
  19. 3720] Dodhola ar fud na Fódla
   ar gcíos cáir dá chomhfhógra;
   sgéal truagh mar tharla an t-eineach,
   ag sluagh Bhanbha is beigeineach.
  20. 'N-a chion féin fuair a ghabháil
   3725] ag Mág shoichleach Shamhradháin;
   ón té gar chóir a chagar
   nocho dóigh é d'fhuaslagudh.
  21. Easbhaidh bhó is ionnmhuis is each
   ar a thír tug an t-eineach
   3730] —téigheadh fa chrodh mar ro chleacht—
   's nír ghon éinfhear don oireacht.
  22. Is ríoghdha rugadh an bhreath
   ag mac Bhriain Bheinne Coilceach,
   ár ar chrodh gé do chuir sin,
   3735] is gan dol fa fhuil an einigh.

  23. p.243

  24. Fíor mo ghuth re géig bhFinne
   —maith fuigheall na fírinne—
   'Do-ghéabh loghadh ar brú bháis
   acht go molar thú, a Thomáis.'
  25. 3740] Teallach n-Eachach na n-each ngeal
   teine bheo nachar báidheadh;
   bristear ar chách gach cath leo,
   a rath go bráth bidh bithbheo.
  26. Mac meic Dhonnchaidh Dúin Uisnigh
   3745] fhadós teine an teallaighsin;
   a bhronnadh mar ghual ngairthe
   connadh buan a beathaighthe.
  27. Athair Tomáis tug gach maidhm,
   Brian Breaghach rob é a fhorainm;
   3750] ba Brian Breaghach im cheann gcreach
   an seadhach fial seang suirgheach.
  28. Ríoghraidh Teamhrach tuaithe Breagh
   is iad sgath gléire Gaoidheal;
   ar fhud Bhanbha cian ro clas
   3755] a dtarrla i mBrian dá mbreaghas.
  29. Breaghdhacht tar gach neach fo nimh
   is don ríoghraidhsin ráidhtir;
   a rádh re neach im ní olc
   ní hí ar mbreath ar an mbreaghocht.
  30. 3760] Is í an bhreaghdhacht gi bé i mbeath
   gaisgeadh is uaill is eineach;
   ag sin triar nar thrí lochta
   do bhí i mBrian na breaghdhochta.
  31. Ceirde a athar ó do fhás
   3765] meabhrach a-táid ag Tomás;
   an triur ro bhaoi i mBrian ón bhrugh
   dlaoi ar an triar nocha thugsun.

  32. p.245

  33. Gaisgeadh is eineach is uaill
   san fhearchoin éachtaigh armruaidh;
   3770] n-a dhiaidh leanas—'s ní dá locht—
   breaghas Briain is a bheodhocht.
  34. An fód fíreonach i bhfuil
   is dá cheinéal cleath Lughmhaigh;
   suithneart san úir as ar fhás
   3775] do chruithneacht a túir Tomás.
  35. Ríoghan chongháireach caithmheach
   a thír duasbhog deaghaithneach;
   a fiodh ná a talamh ní thug
   a dtaradh acht d'fhior fhialbhug.
  36. 3780] A thuath ní théid ar a muin
   marcach ainfhial nach easguir;
   tír na ngeileach's na ngreagh seang
   fear gan eineach ní fhuilngeann.
  37. Dá thír is fearta féile
   3785] freasdal churadh Coirrshléibhe,
   iodhna a thuath nar chnaoi bha chradh
   is gnaoi í Dhuach fan domhan.
  38. Liaide uisge a ól go beacht
   dála an uarán gá oireacht;
   3790] bronnadh cruidh gan chruas do chách
   is suas do chuir a chonách.
  39. Eineach orra gá fhuráil
   is binn le síol Samhradháin;
   neach do mhéadaigh miadh na ndámh
   3795] gá riar ag géagaibh Gabhrán.
  40. Ní uil is ní bhia is dá mbeath
   fear don aicme gan eineach
   —comhartha a síl is sé riamh—
   ní díbh é dámadh ainfhial.

  41. p.247

  42. 3800] Gach cuaine thaobhthrom thorrach
   gealál déadbhán dearclonnach;
   an tír i n-ionbhaidh a hoir
   bídh re hiongnaibh gá hiarraidh.
  43. Mórsháith tánaisde a thíre
   3805] beag nar bháidh clú a choimhdhíne;
   docair do dhamhna faoi fás
   is an ghnaoi tarrla ar Tomás.
  44. Mairg do-ní fraochdhacht ná fearg
   ris an ngruadh gcorcra gcaoillearg;
   3810] mo ghéanar neach do-ní tlás
   dá mbeath ar a thí Tomás.
  45. Mac Briain Mhéig Shamhradhán shaoir
   a lucht deabhtha ro dhiansgaoil,
   gach greas dá ghreasaibh re gha
   3815] gá mheas re treasaibh Tána. Tánag
  46. Nualaith Bhreagh, buime na gcliar,
   bainmheirleach einigh Oirghiall,
   ar muin mhná Eine n-a heoch
   a-tá a heire don eineoch.
  47. 3820] An t-eineach n-a fhior ghrádha
   gun gheanmnaidh réidh rosgmhálla;
   a crodh mar ro chleacht ro chaith
   nó gor ghabh neart ag Nualaith.
  48. Inghean Mhéig Uidhir ucht bán,
   3825] glac mhéirgheal amlas uchtán,
   gach eang greanta ó ghéis Chabha
   mar shneachta ar éis fhearthana. Tánag
  49. Tánag d'athchur Fhódla air,
   Aodh Ó Domhnaill Dúin Bhalair,
   3830] gealltair do rígh Fáil i bhfad
   cáin as gach thír a dtánag.
  50. Tanag


p.249