Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 25

XXV

Niall Ó hUiginn .cc.

  1. Nír bháidh teine Teallaigh Eachach
   as úr gleandál;
   ard a lasar dhonn nach diombuan,
   3325] trom a teannál.
  2. Teallach n-Eachach iomdha a chroinn chiuil
   as chóir sheinntear;
   an tuath fo heallach ní hairgthear
   teallach teinteadh.

  3. p.217

  4. 3330] Teine bhithbheo bhias ar fadódh
   fríoth n-a ghleannaibh;
   dá lasair dheirgthe mar dhonnfhuil
   teinte an teallaigh
  5. Teine bheo bheannachtan Phádraig
   3335] gan phláigh dh'fhaghbháil,
   teine bheo na gcríoch do chongbháil
   ar fhíoch n-anbháil.
  6. Loise tionóil Teallaigh Eachach
   —d'eagla a frasghan
   3340] ní seachbhaidh d'fhóir caomhna a cleasradh;
   laomhdha an lasradh.
  7. Crithre theinteadh dTeallaigh Eachach
   mar ór n-asnach
   fa chois ríogh Éireann go hUisneach
   3345] léibheann lasrach.
  8. Gealbhainn a theinteadh gá dtogbháil
   ór dtoigh thromshluagh;
   iomdha ós Teallach Eachach airmghéar
   deathach donnruadh.
  9. 3350] Nír fhaomh oireacht
   re thaobh ag toigheacht go reannaibh
   sluagh Eine an áigh;
   teine nar bháidh teine an teallaigh.
  10. Fadódh ar gríosaigh is gnáth re
   3355] gasraidh n-Uladh;
   meinic do théigh teas a theineadh
   cneas gach curadh.
  11. Teine bheo bhithbheo na Bréifne is
   brodla sgríobhaim
   3360] go flaith Mhuighe gormLuirg gránduinn
   donnbhuird díoghuinn.

  12. p.219

  13. Losgudh caigcríoch
   crithre n-a gcaire cosg deighfhear,
   lasar n-a laomh dhonn gan dubhadh,
   3365] caor throm theineadh.
  14. Teine bhithbheo
   nach báidh uisge agus í ag deargadh,
   teine bheo ar a bhfuil úidh ughdhar,
   tuir Dhúin Dealgan.
  15. 3370] Laoch Muighe Sléacht na súl mongach
   mín re ceallaibh;
   ní bhí d'fhior eile n-a hurraidh
   teine an teallaigh.
  16. Teine bheo ar eineach 's ar eangnumh
   3375] is ar uaisle
   —teagh ríogh ní reich—
   fear do dhíol fo dheich ar nduaisne.
  17. Tomás Mág Shamhradhán Shionna
   nar shir doimhiadh
   3380] mar do bhí Brian agus gach rí
   riamh gá roiriar.
  18. Ar mbreith ar buaibh
   ma gach gcreich nochon fhuair urchur;
   laoch nach garbh nglóir,
   3385] ar mharbh don toir ro bo turchur.
  19. Taoiseach bheanas orraim d'airdrígh
   is é ar sódhfhás;
   gach rí ar a dtug maidhm fa mhíonós
   ó thairm Thómás.
  20. 3390] Ag cách cantair:
   ní gnáth antair re hó n-Eachaidh;
   dá threas tachair
   do dhathaigh gach cneas dá chleathaibh.

  21. p.221

  22. Maith ma dhuais n-iarchomhairc d'éigsibh
   3395] —ard an ghnaoisin;
   maith ma dtug ó Duach do dhuasaibh
   tuath an taoisigh
  23. Teallach nDúnchadha do dhíochuir
   as a ndúthaigh;
   3400] cródha an dream do-cháidh go Cruachain
   ceann Fáil fúthaibh.
  24. Iomad lúireach ngeal is ghormat
   re barr mBóchna,
   rob iomdha ar an áth lann líomtha ar
   3405] sgáth crann gcróchdha.
  25. Iomad bratach meic Bhriain Bhreaghaigh
   nach bras mbaothghlóir;
   iomdha go cladh reilge ríoghthóir
   meirge maothshróill.
  26. 3410] Fear ríoghtha is aithríoghtha airdríogh
   is é ar slóghfhás;
   ní bhí buachail
   do na Trí Tuathaibh acht Tómás.
  27. Mág Shamhradhán
   3415] na reann as éachtairgneach Taoidhean;
   dá arm go n-ór
   ar mharbh ro bo mór re mhaoidheamh.
  28. Mac meic Dhonnchaidh deargas cathbharr
   cúich nach molfa?
   3420] i ndlús deabhtha
   a sheachna ar dtús ro bo toghtha !
  29. Nír theich tachor
   man gcreich ag crathudh gach caschroinn;
   ar broinn bhearna
   3425] do roinn gach gealgha dá ghlasloinn.

  30. p.223

  31. Mac Briain Mhéig Shamhradhán Sheaghsa
   sheachnas fhionghuil,
   an té threabhas
   ní hé bheanas ag a bhiodhbhaidh.
  32. 3430] A haithle an áir
   ainm gach móna ó mharcach Umhaill;
   móin an mhadhma
   don tóir ru ba gharrdha gubhaing.
  33. Fál suaithnidh sleagh
   3435] fuaighfidh an clár geal re ghoirmshliabh;
   dá chosnumh ní thriallfadh tromshluagh
   iarthar Oirghiall.
  34. Ó Inis Taidhg go Tráigh gClaoininnse
   ag craoibh Oidhbhe;
   3440] leis Loch Mac n-Éan re Gleann nGaibhle
   agus Beann Bhoinre.
  35. Gach fear dar airg d'Fhearaibh Manach
   móide as urra:
   do chuir ó Cuinn ar íbh Colla an
   3445] chuing mun gCumhnga.
  36. Cách re flaith Fáil;
   fíorfaidhear fáisdine ar ndruaidhne;
   biaidh gach fear as fhearr go nÉirne
   re ceann Cuailghne.
  37. 3450] Críoch na Bréifne
   biaidh aige 's ag cloinn a chloinne;
   sgoth Chláir Chime
   ag Loch Dhinne is cáir an choinne.
  38. Smacht anbháil ar airdríoghaibh Banbha
   3455] ag baidhbh Luaraidh
   gor chu
   [...]

   Brian ós na Brianaibh do bhuanaigh.

  39. p.225

  40. D'Eochaidh Fheidhleach,
   d'Eochaidh Mhuighmheadhón ro moladh
   3460] ríoghraidh Inse Fáil na bhfileadh
   dáibh fa dholadh.
  41. An treas Eochaidh a-tá im Thomás
   na dtaobh seangbhog,
   Eochaidh do fhuair clú i ngach comhrag,
   3465] ní dú a dhearmod.
  42. Clann Ruairc mheic Thighearnáin Teamhrach
   im thuir Máighe,
   Mac Diarmuda Bearbha is Bhúille
   —is damhna áille;
   3470] na trí Eochaidh Breagh is Bhóinne
   fa fhear n-Áine.
  43. Re reacht roimhear,
   re neart a chloidheamh 's a chraoiseach
   bidh lom gach tír i bhfoil fásach
   3475] thoir taoiseach.
  44. Deirge ná an fhuil aigheadh marcaigh
   Mhuighe Feimhin;
   gnúis ghairthe a ghnúis;
   a fhaithche gan túis gan teinidh.
  45. 3480] Mac Maoile Meadha agus mac Briain
   ós gach fhlaithfhréimh
   rug buaidh ó mBriuin,
   na sluaigh tug go ciuin dá chaithréim.
  46. Mág Samhradhán sidhe bhuadhaigh
   3485] gach buaidh leanas;
   tonn ghleo géirthe
   a ceo trom do Bhréifne bheanas.

  47. p.227

  48. Ar cosnumh chreach
   cinnidh ar taoiseach gach tuaithe;
   3490] cruaidh airm ro fhill
   fa na buaibh ar ngairm Chinn Chruaiche.
  49. Re freasdal bhfear
   re teasgadh a sleagh ag sróllfhás
   téighthear do loinn chruaidh an chaoildias
   3495] i dtuaigh Thómás.
  50. Tomás mhac Briain
   baramhail do dhreagun Bhéirre,
   Dolbh ar cionn chealg,
   Fionn agus Bodhbh Dearg ar déine. Ní
  51. 3500] Inghean Éadaoine earrla bhláith
   bhíos 'n-a dhualaibh,
   a dreach mar rós ós gach ríoghain
   nós do Nualaidh.
  52. Inghean Méig Uidhir, aigheadh dearg,
   3505] dhíolas laoidhe,
   buaidh rug as a hóige ar fhéile,
   móide ar maoine. Ní
  53. Diall re hathair
   ag inghin Domhnaill Dúin Mháighe,
   3510] a mholudh is deaghdhual dúinne
   gealghruadh Gráinne. Ní
  54. Caillin Fiodhnacha dar bhfurtocht
   ar gach bhfaghail;
   do fhóir sé ar gach ndoigh n-a dheaghaidh
   3515] mhé ar goimh ngalair.
  55. Brian mhac Ruaidhrí Rátha Guaire
   gríosaidh fháidhe;
   airgfidh ar dteachtadh gach tíre
   bhreacMhagh mBáine. Ní

  56. p.229

  57. 3520] Toirdhealbhach mhac Aodha Uisnigh
   áithcheodh sbleighe,
   re gleo ngarg do ghabh Mhagh Midhe
   's Mhagh n-ard n-Eine. Ní