Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 21

XXI

Maol Pádraig Mac Naimin cc.

  1. Beag nach lór a luaidhim dhe
   a dtiocfadh d'ulc dá éise;
   gidh cúich gá mbiadh breath an fhill
   a leath nó a trian ní thuirmhim.
  2. 2620] Do fhóir Dia Bhréifne mbraonaigh
   bhfairsing bhféaraigh bhfionnraonaigh,
   gach úir re h-iodhnaibh taraidh
   san iobhraidh úir éarlamhaigh.
  3. Latsa a mheic Bhriain an bhairr thais,
   2625] do fhóir Dia Bhréifne mbraonghlais;
   tú, a shlat Chuilt, ar do chagar
   bac an uilc nír fhóbradar.
  4. Gor fhoillsigh Dia bha-dhéine
   fios duid, a chinn Choirrshléibhe,
   2630] a fhlaith Gabhráin gan ghráin dtreas,
   rob áil t'aghbháil i n-uaingheas.
  5. Ní hamhlaidh sin tarrla an toisg,
   ba maith gon tí rod theagoisg;
   do-chuadhais ón lucht rod ling,
   2635] a bhfuarais d'ulc ní áirmhim.
  6. A mheic Bhriain nocho bréag damh
   ionLogha fhuarais rabhadh;
   ba gaoth man-uar t'fhear rabhaidh
   a sduagh Bhreagh ód bhiodhbhadhaibh.
  7. 2640] Nó is amhlaidh fhuarais a fhios,
   sluagh ar tí theachta id roilios,
   ó bhalbhthuinn ag béin re tír
   go réidh, a bharrthruim bhaismhín.

  8. p.173

  9. Nó no rob é t'fhear rabhaidh,
   2645] gé do-bhiream baramhail,
   fód glan mar bha gnáth re Lugh
   ba gar do chách god chogur.
  10. Bíd ort i n-am na troda
   buadha Logha Lámhfhoda;
   2650] tearc, a ghéag Cláir, nach cualaidh
   méad t'áigh ó na hiolbhuadhaibh.
  11. IonLogha thú, a dhreagoin Druing,
   i n-ágh nó 's ionChon Chulainn;
   cóir do sheachna, a bhadhbh Bhearnais,
   2655] deabhtha th'arm is inFhearghais.
  12. A mheic Bhriain na dtachor dte,
   Tomás gidh é th'ainm baisde,
   duid, a laoich Annla, is ainm Lugh,
   re gairm th'anma ní hantur.
  13. 2660] Lugh mhac Eithne an earla fhinn
   bráithreas nír fhaomh fa Éirinn;
   ba fraochdha rinn áigh an fhir
   do mhill a bháigh re bhráithribh.
  14. Fuath do Lugh fa iadh nUisnigh
   2665] —do b'aithreach don fheadhoinsin;
   ba lán gáidh gach tír ó dtreas,
   nír mhín a mbáigh ná a mbráithreas.
  15. Is casmhail thusa, a thuir Dhor,
   is Lugh re maicne a mháthor,
   2670] glór fáidheadh ag dul fan dreim
   gan Lugh d'áireamh fa Éirinn.
  16. Is í sin ainbhreath ro b'áil
   do bhreith ortsa, a fhir Ghabhráin,
   mad chuid don chionnsa Chláir Bhreagh
   2675] dar liomsa nírbh áil t'áireamh.

  17. p.175

  18. Biaidh áireamh as uaisle ort;
   ní dá bhfuil, a chleath Chianocht,
   gan ríomh ní fhágmaid dot ádh
   mar do sgríobh Pádraig peannbhán.
  19. 2680] A-déar dhuid, a fhir Eine,
   uirsgéal ar a fháisdine;
   tocht iomshlán ó do éad soin
   breág d'iomrádh nochor fhóboir.
  20. Ag finnChill Fhearta an fheoir bhuig
   2685] aon do láibh dar loigh Pádruig
   an amhra do fhóir inne
   tarrla ar a óidh aislinge.
  21. Tarfás dó bile buadha
   sa mhoighse, a fhir fhionnChluana,
   2690] méad an taroidh do thoill air,
   nír shamhail coill re chraobhaibh.
  22. Iongnadh re habhsdal fhear bhFáil
   do ghluais gach coill n-a chomhdháil;
   nochtaid ochta geala gleann
   2695] feadha ag tochta n-a thimcheall.
  23. Lucht cnuasaigh ar cnuas a chraobh
   do-chonnairc Pádraig peannchaomh;
   nír thearcthana a dhuille dhe,
   ealtadha ón chruinne chuige.
  24. 2700] Musglais Pádraig na bpeann n-óir
   nachar mhaoidh meadhar éagcóir,
   réim an chroinn gá labhra leis;
   poinn a amhra do innis.
  25. Do chan Phádraig phuirt Chime
   2705] ar n-innise a aislinge:
   'ros béar féin go beacht a breath
   fa réim cheart ' ar an cléireach.

  26. p.177

  27. 'Cuingidh ghéabhas an gortsa
   bríogh an chroinn do-chonnarcsa '
   2710] Dia nír chan chogur nar thuig,
   do chan re phobul Phádraig.
  28. 'Is iad coillte, a chrann soichleach,
   do iadh man gcrann craobhthoirtheach
   —is fa cheart is dóigh gach dream—
   2715] na slóigh ag teacht n-a thimcheall.
  29. 'Ionnmhus an cnuas do fhear as,
   éigis na healta iarrfas,
   tromdhámha gá n-aithne air
   orrlámha caithmhe an chnuasaigh.
  30. 2720] 'Barr rug orraim ó fheadhaibh
   barr an chroinn ghil ghéigleabhair;
   is í rachlann chaomh an chroinn
   gach craobh dá dhathbharr dhíoghoinn.'
  31. Crann buadha nar thearc toradh
   2725] t'athairse, a ghéag gormChoradh;
   a dhreagun Cé an chridhe ghloin,
   an bile rob'é th'athoir.
  32. Tusu craobh bhairr an bhile,
   a leomhan glan Gáirighe,
   2730] a fhlaith Callmhaighe as clú linn,
   is tú tarngaire an Táilginn.
  33. Is tú, a Mhéig Shamhradhán shaoir,
   leannán Bréifne an bhuird sgothchaoimh,
   a chraobh phuirt bhraonamlaigh Bhreagh
   2735] do shaorabhlaibh ghuirt Ghaoidheal.
  34. Tógbháil chridhe dod chliaraibh
   t'ádh, a chonchair chaoiliallaigh,
   saor ó fheirg uaibhrigh t'fhaghlaidh,
   a ghruaidhghil deirg dhonnabhraigh.

  35. p.179

  36. 2740] A rosg dá ndeach dod dhreich óig
   inghean úr éadaigh sgárlóid,
   a bhile Geirge, do-gheibh
   deirge agus gile id ghruaidhibh.
  37. Mailghe donna as dubh guaire,
   2745] agus rosg gorm géaguaine,
   folt mar umha n-a fhailghibh,
   ort ag dula ar donnmhailghibh.
  38. Fuarais ó Dhia—is deimhin sin—
   a Mhéig Shamhradháin shuirghigh,
   2750] buaidh ndealbha is n-einigh ar-aon,
   a dheigfhir Eamhna, d'aontaobh.
  39. Buaidh n-áigh ort, a fhir Chodhail,
   buaidh mbuga ar do bhrughodhaibh,
   cúis fhormaid re gach sluagh soin,
   2755] buadh gcomhraig ar bhar gcathoibh.
  40. Buaidh séad oirbh—ní cóir a cheilt—
   buaidh molta oirbh ban imeirt,
   déanumh ionnluis bhar sluaigh sin,
   buaidh n-ionnmhuis ar bhar n-éigsibh.
  41. 2760] A mheic Briain na mbriathar mbinn,
   leath t'einigh nochon áirmhim
   acht tabhairt shéad mbuadha id bhais,
   a ghéag Cluana, nír charais.
  42. A Thomáis Chruachna an chnis ghil,
   2765] a Mhéig Shamhradhán shuilbhir,
   lat gach giall dá ndleaghair dhe
   do dheabhaidh fa iadh n-Éile. Le leath Cuinn.d.o
  43. Mac Dé go ndearna, a Nualaidh
   an earrla choim craobhdhualaigh,
   2770] congnamh dan loinn treabh do tháth,
   let fhear led chloinn led chonách.

  44. p.181

  45. Anocht nach dearg do dhreich ngil,
   a inghean mhall Mhéig Uidhir,
   a shlat Bhreagh, ní dolta dhe,
   2775] ad geal n-ochta ad geal ngáire. Re
  46. Sgaoileadh Dia goirmidh do ghlais,
   a Shitriug mac Briain bharrchais,
   bidh maith díon ar ndomhain é
   ar fhoghail, a ghríobh Gháille. Le