Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 17

XVII

Caoch Ceise Ó Clúmhán cc

  1. Bean fa eineach do fhuair Niall,
   buaidh ar a n-eineach ar-aon;
   2005] do-ghéabhad uile ní ag Niall
   tuile cliar gé thí re thaobh.
  2. Fear fa heineach do fhuair Sadhbh
   deigheach ar a duain dá dhearbh;
   dúthaigh dí car ar a charn
   2010] Sadhbh fa bhladh ar nach bí bearn.
  3. Ní cruaidh an ghnaoisin do ghabh,
   do fhuair an mnaoisin fa mhodh;
   fa heinighidh do fhuair fhear
   ní cruaidh bean deigheinigh Dhor.
  4. 2015] Fear nochor smuain sise acht sé
   sise fa bhuaidh gé do bhaoi;
   ní fhuigheadh fear oile hí
   bean Lí ar a goire don ghnaoi.
  5. Céile fa teist a-tá ag Saidhbh
   2020] teist chéile na mná ní meirbh,
   an dias tre dhíol na ndámh ndoirbh
   sníomh soirbh a ndán ag a dheilbh.

  6. p.133

  7. Sadhbh 's a dámha ag díol na ndámh,
   na dámha gá ndíon ag Niall,
   2025] mar ra-niad ní coimhshníomh caol,
   siad ar-aon ag coimhdhíol chliar.
  8. Lánamhain gan mhaitheas mion,
   lánamhain chaitheas a cradh,
   sgath gach cléire ag triall n-a dteagh,
   2030] Niall is bean Bhéirre fa bhladh.
  9. Fearta féile a rath a-raon
   —cá rath as réidhe re rádh?
   maith dá díon a fear go fial,
   Niall 's a bhean ag díol na ndámh.
  10. 2035] Ionnmhas Néill chaitheas re clú
   is léir ar mhaitheas na mná;
   do-ríne mar chongol cnó
   bronnadh bó an tíre i n-a dtá.
  11. Cé théid ón daghmhnaoi gan díol?
   2040] an bhanghnaoi ní léig ar lár;
   cia nach fuighe ní ó Niall?
   do-ní riar duine gan dán.
  12. Tug Niall fa bhuaidh is a bhean
   gach a bhfuair gach cliar dá gcrudh;
   2045] ní ling rí an ghnaoisin do-ghabh
   gan bhladh taoisigh dhí do dhul.
  13. Niall féin nocho fear gan ghnaoi
   acht gidh fial bean Néill fa ní;
   2050] 's é luach ar a goire i ngnaoi
   fuath le gach mnaoi oile hí.
  14. Siodh 's na créachtaibh ó chleith Chál
   dá mbeith i n-éantaigh ar-aon,
   madh maith ag Dia gach fear fial,
   do-sia Niall ar neamh na naomh.

  15. p.135

  16. 2055] Inghean Chathail ón glan gréas
   ar gach bhfachain fa bhladh bhós;
   nír chuir sí n-a cheann do chás,
   acht a fhás teann do-ní a nós.
  17. Slat mhórfháis ag sníomh na sluagh
   2060] mac Tómáis ag díol na ndámh,
   biaidh fa bhladh mar ra bhaoi Brian;
   do-ghabh Niall an ghnaoi ar a ghrádh.
  18. Iomdha dámh re dtaoibh as-toigh
   gá rádh ris an dá chraoibh chuir:
   2065] 'Bhar nós gnáth ag gabháil libh
   cách mar sin ag rabháidh ruibh.'
  19. T'fhear i n-ágh ag corcradh chrann
   nó ar an trágh ag locradh long,
   dot ucht do chromadh a cheann
   2070] ag tolladh th'eang do lucht lom.
  20. Do sgiath réidh, comhla na gcríoch,
   a Néill, agud chomhdha ar chách;
   gidh hí gá sgoltudh dod sgiath
   is í an chliath ghontar do ghnáth.
  21. 2075] Eang geal gá greanadh it ucht
   dá bhar dtrealamh a bhean Bheart;
   bláthoige gach ball id mhiocht,
   sliocht do shnáthoide is cam ceart.
  22. Ar son t'fhaithche núidhe, a Néill,
   2080] crodh na Búille a haithle th'áigh;
   bha seach ód chathaibh do-chuaidh
   creach n-a buaibh machaidh le mnáibh.
  23. Éan balbh ar n-a dhéanaimh dhoit,
   a Shadhbh, re fhéaghain is ait;
   2085] iomdha ealta it fháithim ghlic
   im bláitheing mbric ngreanta id ghlaic.

  24. p.137

  25. Rabhudh ód mhnaoi a Néill, do neach
   agat féin má do bhaoi brath;
   dar leat is gonta dhí a dreach
   2090] mar do-chí th'each corcra ón chath.
  26. Ríoghan Bhreagh ag déanamh dhealbh,
   a fear ag féaghadh a cholbh,
   Niall ar moir ag coinnleadh charbh
   Sadhbh as-toigh ag coinnmheadh chorn.
  27. 2095] Sádhal an bhean fholtghlan fhionn
   is a fear ag folcadh reann;
   do shnámh chuain chaiste nír chrom
   an tonn bhaiste ó 'd-chuaidh ma cheann.
  28. Sadhbh is eang greanta ar a glún
   2100] nó gor ghearr leabtha n-a lár;
   reanna na sleagh ar gurt ghliadh
   re Niall 's a ucht geal re gádh.
  29. Nír dhligh oige ar a mbiadh bearn;
   Niall mar as oide don arm
   2105] díreach cruime a chaoilearr ngorm,
   is buime chorn saoireang Sadhbh.
  30. Cá hionadh nach robha a rún?
   siobhal na mara is dá mhian;
   céim roimhe 's gan chéim ar gcúl
   2110] 's do rún Néill i ngoire ghliadh.
  31. Fiort as-tigh a-tá gá dheilbh,
   na fir fa mhiocht na mná ag muirn;
   do fhuair é i saoireing ag Saidhbh
   ainm agus sé i gcaoileirr chuirn.
  32. 2115] Bas an taoisigh nocho tim,
   do chas chraoisigh as a heirr,
   do chas chleith ndolámhaigh nduinn
   do dhruim eich shodhánaigh sheing.

  33. p.139

  34. Ní ró don mhnaoisin a modh;
   2120] mó sa mhó an ghnaoisin do-ghabh,
   sádhal ar mnaoi mBéirre i mbrugh
   's a gnaoi ag dul don bhéinne bhan.
  35. Ní dhingneam ceilt ar neart Néill,
   ní imreann bheirt acht beart áigh,
   2125] Mág Amhradhán ó bhfill fóir,
   glanbhranán óir a Cill Chláir.
  36. Snaidhm gá nadhmadh gun mhín mheirbh
   nachar snadhmadh i sídh Duilbh,
   a chur nocho sníomh le Saidhbh
   2130] gach snaidhm dá mbíodh i mbrugh Bhuilbh.
  37. Ón ghnaoisin do-chuaidh fa chrodh
   geall gach thaoisigh fuair an fear;
   géabhaidh an giall nachar ghabh,
   béaraidh a bhladh Niall ar neamh.
  38. 2135] Bean Mharr do chomhchabhair chléir
   d'íbh Conchubhair an mhall mhín;.
   ó dtug géag Dhuibhe do dháimh
   séad i láimh gach dhuine dhíbh.
  39. Tuile cliar fa bhláth n-a bhrugh
   2140] fáth asa bhfuighe Niall neamh;
   nocho cruaidh do chaith a chrodh
   flaith Dor fa bhuaidh is a bhean. Bean
  40. Ó Dubhda ní duine mion
   ré cumhga dá bhfuighe an fear;
   2145] íoc i gceanaibh craoibhe Dor
   crodh d'fhearaibh Baoille do bhean. Bean


p.141