Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 14

XIV

Uilliam Ó hUiginn .cc.

  1. 1575] Fearthain Aoine eineach Néill,
   naoidhe a dheigheach ar gach nduain,
   mar tá an Niallsa ós nós gach Néill
   a iarsma féin fós fa bhuaidh.

  2. p.105

  3. Moch fa buaine an fonn i bhfuil
   1580] is gach tonn uaine n-a fhail;
   tearc an grás ná an ghnaoi do-gheibh
   nar cheil draoi re n-a fhás air.
  4. Méaraidh a ghnaoi go lá an Luain,
   a-tá a ghnaoi ós ghnaoi gach aoin,
   1585] síoltar gan cheilg nósbhladh Néill,
   do mhórsun chléir ar cheird gcaoin.
  5. Mac Nualaidhe do-bhir bhú,
   duanaire i n-a thigh a-tá,
   giolla bog a Baoill na n-eo
   1590] nach ob ghleo ná laoidh re lá.
  6. Teallach n-Eachach gun mhín mhór,
   deathach don tír dá gach thaobh;
   saoirtheallach neamhthláith na Niall
   ciabh maoithghleannach sreathbhláith saor.
  7. 1595] Ar dteallaichne i dtreas gan tlás,
   teas gacha gleannfhaithghe a ghríos,
   teallach sain ós teinidh thuas;
   geinidh chnuas i gcnaibh fa chíos.
  8. Leaghaidh caor Dhanar an dún
   1600] ón gharadh ní caor an chaor
   sa teallach ó do thogh Niall
   na sgor ndian searrach saor.
  9. Ró brosnaghaidh arm go hágh,
   ró osnadhaidh bhadhbh um buar,
   1605] do chomhlas an teallach tréan,
   néall corrghlas reannach do ruadh.
  10. Aoibheall ós an teallach thuas
   ní shaoileam a eallach d'fhás,
   tioghadh ciabh ngleannach a ghríos,
   1610] teallach bhíos um Niall ó Nás.

  11. p.107

  12. Mág Shamhradhán do shir gnaoi
   glanbhranán do thil gach tí;
   a mhíonlabhra do mheall mhé,
   fearr é n-a ríoghdhamhna an rí.
  13. 1615] Séad sa chruinne ní char Niall,
   glan a bhruinne 's glan a ghlór;
   olc fa choin gé dheach dúnn
   úr um boin 's um each 's um ór.
  14. Ar bhflaithbhile is flaith gan locht
   1620] ó mhaith 's ó aithrighe d'ulc;
   ní chreach roiNiall neach gan neart,
   tearc neach a choimhfhial i gcurp.
  15. Flaith Breagh ar bhuga ós íbh Briuin
   gan fhear braith chuga re cléir;
   1625] ar shnoidhe dheaghrann dá dháimh
   do tháil croidhe neamhghann Néill.
  16. An dtairgfe tachar nó treas,
   nó an n-airgfear gach achadh glas,
   nó an dtraothfa goimh Néill a-nos
   1630] go bhfoil bos gach géill n-a ghlas?
  17. Nó an sguirfe a ghialla dá ngruaim,
   nó an luighfe a mhiana sna mnáibh,
   nó an fíor cách do neamhthoil Néill,
   nó an gnáth dréim re fearchoin Fáil?
  18. 1635] Nó an fíor Niall ag cagar chniocht,
   nó ag bagar ghliadh um gach gort,
   nó an bhfuil gá dhreich réidh n-a reacht
   gan teacht fa bhreith Néill a-nocht ?
  19. Glas a dhearc, gealchorcra a ghruadh,
   1640] fearchonta a neart, cas a chiabh,
   flaith Sionna as Ghaoidhealda glór
   giolla mór naoidheanda Niall.

  20. p.109

  21. Suairc a bhéal is binn a ghuth,
   nír éar inn mar nar éar neach,
   1645] géag bhosghlan as bhlasda deoch
   ar eoch gasda ag cosnamh chreach.
  22. Caomha a ghruadha ná gach gruadh,
   's cuanna a thaobha ná gach taobh,
   do chuir mé Niall tar gach Niall,
   1650] Brian na mBrian é is Aodh na n-Aodh.
  23. Ríoghthaoiseach as leabhar lámh,
   míonchraoiseach as reamhar ruadh,
   fear rachalma neamhchas Niall,
   leanfas Triar Cathardha ar cuan.
  24. 1655] A dtionnlaic slat chorcra Chua
   re bo molta mac gach mná;
   mórfhás do Niall Niall gan bhú,
   Brian fa chlú is Tómás mar tá.
  25. Calmach um nach faghar fuacht
   1660] ó bhallbhruth go mblaghar bárc;
   deargaidh chaoin seanMhuighe Sléacht,
   sgeamhghaire chéacht re taoibh dtrácht.
  26. Geall gach moighe gun mhoigh mhín,
   geall gach groighe gá ghroigh úir,
   1665] geall bó na Banbha gá bhuaibh
   buaidh chró is arbha ar a úir.
  27. Magh as fhírbhinne éan trom,
   magh as mhínshlime féar fann,
   magh as fhaide an aghradh fhionn
   1670] lionn sa tsamhradh aige ann.
  28. Locht a mhoighe ar nach foil fraoch
   gan mhoir n-a ghoire do ghnáth;
   ní fhuair fear aonlocht don iath
   neamh a fhiach braonghort fa bhláth.

  29. p.111

  30. 1675] Gach tarudh ar a mhuir mhóir,
   do-ghabhar sa mhuigh a mhaoin,
   is port ríogh magh mar mhagh Néill,
   fíon is céir is cradh a chaoin.
  31. Giolla an Mhoighe fíndeirg Finn
   1680] i ngach dhoire ar díbheirg dtruim
   tug doirrse Dia ris an droing
   's sia fa choill an chloinnse Chuinn.
  32. Fuair ar eachtra áireamh ríogh,
   nír cáineadh ó Earca ag ól,
   1685] athaidh teasda mar tá ar Niall
   lá na ngliadh ní cneasda a chlódh.
  33. N-a thír féin agá bhfuil sé
   tar gach céim do chuir a ghnaoi;
   fearr ar bhfógra Niall um ní
   1690] ná rí fial is Fódla faoi.
  34. A-tá a oireacht soin ar sódh
   ar dtoigheacht a-noir le Niall,
   feadhna ag tóraidheacht re thaobh,
   móraireacht saor feardha fial.
  35. 1695] Giolla míndearg chaitheas chrodh
   gach díbhearg mhaitheas fa mhiodh;
   giolla saor geimhealtrom geal
   dá mbean mh'aor eineaclann d'fhior.
  36. Giolla bláith eachamhail úr
   1700] ag creachfhaghail cháich nír clódh;
   fear conchar neamhchrannda Niall
   tromchar a fhian, leathGhallda a lón.
  37. Mág Shamhradháin cian ó chol
   gallbhanfháidh tre Niall gan neamh;
   1705] airm n-a gcléith ar comhlaibh tor,
   sgéith mun gcrodh ar formnaibh fear. Fear

  38. p.113

  39. Eineach Saidhbhe na súl ngorm
   nír ghrádhaigh bean gá mbí a rí;
   géis Bháinlinne do ghuidh ghnaoi,
   1710] ni fhuil mhnaoi as chráibhdhighe i gclí.
  40. Ó Bhrian Luighneach na lann ngéar
   nír ghein coimhfhial chraoibhe Sainbh;
   gearr linne gach lá fa cuirm
   fa mhuirn a-tá sinne ag Saidhbh.
  41. 1715] Inghean Í Chonchubhair Chliach
   chreideas Dia rer dealbhadh neamh
   'gar fhaoi Niall na ngeallámh nglan;
   leannán na mban bhfial an fear. Fear
  42. Fearaidh fuil ar faithche n-áigh
   1720] re harm Donnchaidh as dearg béal
   fian chniocht re tochur ag tnúdh;
   úr fa niort fochun is féar. Fear
  43. M'anum ar eineach a sgéith,
   sgiath Míchéal bhu mhóide neamh;
   1725] rug thar gach naomh céim ó chion;
   ciodh um nach saor féin gach fear?
  44. Fear.