Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 9

IX

Maol Pádraig Mac Naimhin .cc.

  1. Folt Eimhire ar inghin mBriain
   gá dheighfhighe d'inghin úir,
   905] a barr mar fhionnfhalaigh n-óir
   ionnamhail cóir clann a chúil.
  2. Ag diall re hEimhir don fholt
   gach deighidh fhiar ós a hucht,
   slighe shliomchorach cam cheart
   910] barr cleacht bhfionnchlodach n-a fult.
  3. Oighreacht Eimhire an fhuilt chlaoin
   ar dheighfhighe an fhuilt ro fhuair;
   ní don oighreacht do chas chéibh,
   do ghlas néimh ngoirmdhearc ós ghruaidh.
  4. 915] Niamh a hearrla mar ór cuirn
   lór ndealbha ar ar dhiall an feidhm;
   slat Lí n-a ngeibheadh a gairm
   Eimhear as ainm dí ar a deilbh.
  5. SaorGhormlaidh mar Eimhir n-úir
   920] d'aonghobhlaibh einigh a n-aoibh;
   do bhoing ar gormabhraibh gréin
   le céibh dtruim gcorramlaigh gclaoin.

  6. p.63

  7. Snuadh Eimhire nochon fhearr
   — gach deighfhile gá luadh liom;
   925] niamhchlodhach is buidhe an barr
   muine chlann bhfiarchorach bhfionn.
  8. Inghean Mhéig Shamhradháin shéimh,
   gan bhréig ná daghrabháidh dúinn
   n-a sróllchraobhaibh dá cuilt chaoimh
   930] re taoibh fhuilt órchaolaigh úir.
  9. Cleachtach bachallbhuidhe an barr
   sgathfhannmhuine searcach sliom;
   folt úr clainndleachtach bha ceann
   cúl na ngleann bhfainnleabthach bhfionn.
  10. 935] Folt buidhe mar fhalaigh n-óir
   n-a mhuine ós a malaigh gcaoil;
   n-a donnbhallaibh a dreach réidh
   leath re céibh gconghlannaigh gclaoin.
  11. Nuabharr buidhe tar bhrat ndonn
   940] ag tuighe ghualann glac shliom;
   duail bhoga bhuidhe sa bharr
   ag tuighe chlann bhfoda bhfionn.
  12. Is cróchdha lear cróchdha a cúil
   gen gor bhean re cófra an chróigh;
   945] niamh sgáile chladhaigh n-a céibh
   samhail re néimh fháinne óir.
  13. Drong fhuighlim dá hearrla thrum,
   a deaghbha cuinghim dá cionn;
   'Clúmh leabthach ag loighe id bharr
   950] ar doire chlann fheacthach fhionn '
  14. A bhaincheann bhanchloinne Briain
   re gcaithfeam glanchoinne ghlóir;
   soillse chlann id chróchbharr chúil
   bidh lóchrann dúinn i n-am óil.

  15. p.65

  16. 955] Suairc mar sgaoile an barr dod bhois
   —ar chlaoine na gclann ná ceis—
   n-a bhfachlannaibh dod chéibh chais
   man mbais réidh ndathbhallaigh ndeis.
  17. Folt Gormlaidhe na nglac saor
   960] tar bhrat n-a ollmhuine fhiar,
   clanna n-a leabthaibh go lár
   lámh re cleachtaibh cama ciabh.
  18. Gor mheala an ghéis taobhghlan trom
   a sbéis i gclaonradh a clann,
   965] earrla na gclaoinchleacht bhfiar bhfionn
   i n-a mionn chiabh gcraoibhcheart gcam.
  19. Gor mheala bhós an barr úr
   tre nós a chlann is a chraobh,
   an mhallabhrach fhinngheal fhial,
   970] inghean chiabh gclannamlach gclaon.
  20. Gor mheala feasda an folt trom
   ó dteasda gach locht dar liom,
   re clannchaolach na gciabh gcam
   diall gon bharr fhannchraobhach fhionn.
  21. 975] Gor mheala an ríoghan a rádh

   [...]
   cíoradh na gcraobh,
   gor mheala an mionn feacthach fiar
   ós chionn na gciabh gcleachtach gclaon.
  22. Don bharr chlaon as chaoimhe ós ucht
   980] cam gach craobh re claoine a chleacht;
   daghshnuadhach do-chiam a corp
   man fholt fhiar chamdhualach ceart.
  23. I bhfult Ghormlaidhe as ghorm súl
   dan mongbhuidhe gach corn caomh
   985] casaidh fannmhuine fionn fiar
   ós chionn chiabh gclannbhuidhe gclaon.

  24. p.67

  25. Earrla cam as chaoimhe ós ucht
   barr chraoibhe Leamhna gan locht;
   a folt, más fhíor, áille a cleacht;
   990] reacht cíor i bhfáinne dá folt. Folt
  26. Dealbh Dheirdhrinne ar Gormlaidh nGáil
   ar dheirbhfhinne, ar chornaibh cúil
   ar dhreich n-áluinn ngil mar ghréin
   ar chéibh dtigh go hárainn n-úir.
  27. 995] Ar ór d'fhaghail d'adhbhar bhaird
   ar mhalaigh as chamdhubh gcuilg,
   ar rosg ndearcmhall, ar dhreich ndeirg
   nach cleachtann fheirg re breith mbuirb.
  28. Ar dhéad ngeal, ar chlaoine i gceibh,
   1000] gan bhréig n-aoibhe re headh sgeoil;
   ciabh dhaghcruinn n-a cuaichleirg claoin
   ós phartuing caoil bhruaichdheirg bheoil.
  29. Ar fholt mar chaonna ma ceann
   is ar chorp mar chraobha tonn,
   1005] ar bharr craoibhchleachtach d'fholt fhionn,
   ar chorp sliom taoibhchearclach trom.
  30. Ní chruaidhse ma gcaith im ní;
   ar uaisle ar mhaith ós gach mhnaoi
   formad gach fhir re cleith gCé
   1010] ar dhreich go ngné ngil, ar ghnaoi.
  31. Inghean Méig Shamhradháin sheing
   dá daghraláimh do-éid inn;
   na cóig céadfadha fa chuing
   gun truim óig bhéaltana bhinn.
  32. 1015] Drong dom ghlór ar Ghormlaidh nGaoil;
   'A hór bar gcornaibh do-chuaidh,
   ceilidh do dhreach deirge an tsróill
   dóibh, a chleath Gheirge, ós do ghruaidh.'

  33. p.69

  34. Re déachain t'earrladh bhfiar bhfionn
   1020] neamhdhubh a niamh, niamh a gclann;
   an snáth chuire ar aghaidh eang
   mar shamhail ngleann mbuidhe id bharr.
  35. Inis uaimse d'inghin Bhriain,
   sa duainse don fhinnghil fhéil:
   1025] 'Cíoradh a cleacht gcam do chír
   ní shín a barr ceart id chéibh.'
  36. Inghean Mhéig Shamhradháin sheang
   a rannghabháil do léig liom:—
   'Gach leaba, a chraobh Bhréifne, id bharr
   1030] féithle clann gcaomh ós a cionn '.
  37. Cumthair lé dá gcor don chléir
   — agus ní hé a gcrodh ón chraoibh—
   eoin mhíne go n-earraibh óir
   ar eangaibh sróill ghríbhe Gaoil.
  38. 1035] Bean ar n-aisgeadh 's ar gcuach gcorr
   a haisdear ní luath dar liom,
   ní hanathlumh ag riar rann
   an mhall mhalachdhubh fhial fhionn.
  39. Earrla Gormlaidhe as gheal ucht
   1040] n-a chorrmhuine nach lean locht;
   suairc an clannmhuine cam ceart,
   is bar r cleacht bhfannbhuidhe an folt. Folt
  40. Dealbh Mhidhir ar a fior féin
   ar gach n-iodh d'idhibh a chúil;
   1045] ceirde Í fhíorDhuibhne do fhuair
   deirge i ngruaidh síorghuirme i súil.
  41. Maise ar Mhatha bha fhult fhionn
   fa lucht chatha mar do chrom;
   Ó Raighilligh gar do gháibh
   1050] raimhillidh Magh Fáil gá pholl. Folt.

  42. p.71

  43. Sitriug mhac Briain go mbarr gclaon
   ní fann is in ghliaidh a ghlór;
   go ró dar n-eagor, más fhíor;
   bidh díon dó Peadar is Pól.
  44. Folt