Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 3

III

  1. Déanum shíodh mbunaidh, a Bhriain,
   300] bíom mar as chubhaidh go caoin,
   togaibh an malaigh nduinn dúinn
   ná falaigh an súil gcuirr gcaoimh.

  2. p.23

  3. Ná falaigh orainn t'ucht geal;
   a lucht molaim ós gach mhudh;
   305] ná falaigh an gruadh ndearg damh,
   a learg do ghabh snuadh na subh.
  4. Mo bhéal red bhéal tana teann
   mar a-déar, a mhala mhall;
   teanntar an corp rabhán riom,
   310] a fholt fionn na gcabhán gcam.
  5. Tabhram comhluighe, a chorp saor,
   a fholt donnbhuidhe, dar ndíon,
   dar gciontaibh, a chinn na mBrian;
   dod riar tiocfaidh sinn ar síodh.
  6. 315] Síodh dúthrachta gá luadh liom
   red ghruadh n-úrchorcra is gach am
   ná can frithchealga acht fíor riom
   síodh do chionn rithlearga rann.
  7. Sguirium dar ndoirr, déanum shíodh,
   320] i nbhar gcoim do-ghéanum glór:
   síodh anathlamh ní dual dúnn,
   a sduagh úr mhalachdhubh mhór.
  8. Adhbhur t'fheirge id ríoghthaigh riom
   ná líomhthair ar gceirdne id cheann;
   325] is eadh do loit ar n-aoibh ann
   gan rann doit ar gach laoidh leam.
  9. Bíom mar do bhámar, a Bhriain,
   mar nach gábhadh síodh re saoidh;
   uaim comainn is dleasda dhúinn
   330] feasda ret shúil gcomhmaill gcaoimh.
  10. Ag so teasgosg uaimse ort
   agus na sluaighse ar ar sliocht;
   do bhiodhbhaidh dá mbead ret ucht
   leag an lucht is ionghair th'iocht.

  11. p.25

  12. 335] Tú fear a leagtha ar an fhleidh
   gach fear ag teachta dod thoigh;
   do chomharsoinn gan mhuirn mir
   ód sholosloinn shin ghuirm ghloin.
  13. A Bhriain Mhéig Amhradháin óig,
   340] gan a mballghabháil ní bhíd
   bean tre tláithe a gort do ghéig,
   léig a snáithe gan tocht thríd.
  14. Suirghe re Bréifne, a bharr Lí,
   na lann ngéirthe as ghuirme gné
   345] leat toirrcheas an tíre i dtaoi;
   míne re mnaoi is oircheas é.
  15. Toirtheach duid gach abhall fhionn,
   do dhruid gach abhann re hall;
   fochonnbhras ón fhionnbhraon th'fhonn
   350] cochollghlas gcoll n-ionnlaogh ann.
  16. Toirtheach d'iasg na haibhne uaibh,
   agus na dairghe n-a ndiaidh;
   a hioth gá haltrom gon úir,
   lachttrom dúibh an bioth, a Bhriain.
  17. 355] Toirtheach gach magh uaine uaid,
   a Ghuaire, tre ar gach fhóid;
   callrabhán do chuid don Ghréig,
   a Mhéig bhuig Amhradhán óig.
  18. Sgathchorcra gach faithche, is féach;
   360] dathmholta tairthe bhar dtuath;
   fionn gach oirear is gach áth
   do bhláth droighean ar cionn chuach.
  19. Ríoghdha seol do bhaile, a Bhriain,
   is a n-aire ar gach ceol caoin,
   365] gearrthair meirgeadha gá mnáibh,
   dealbhthair cláir dheirggeala dhaoibh.

  20. p.27

  21. Gabhainn ag déanumh arm n-ard,
   rabhainn d'fhéaghadh charbh is cheard;
   crithre a taobh armshlat is ord
   370] do mhaol colg bhar ndaghbhrat ndearg.
  22. Crannuigheadha bíd id bhrugh
   gá mbíd malluidheadha ód mhiodh;
   crann go n-ionnsma ar gach nglún ngeal,
   sleagh san dún fhionnsa ós gach fhior.
  23. 375] Cearda ann ag amladh óir
   agus slabhradh tall re thaoibh;
   do bhreicdhearg nuamhoing do néimh
   buabhaill shréin re deighceard daoibh.
  24. Macradh ag múnudh a gcon
   380] im dhúnadh slatghlan na subh;
   th'eich ag a ngléas, a Bhriain Bhreagh,
   seal ar gach ngréas biaidh id bhrugh.
  25. Imirt bhrannaimh is léir linn
   god chéibh chlannaigh, a í Chuinn,
   385] a Mhéig shaoir Shamhradhán sheing
   seinm re haoibh ndaghbhranán duinn.
  26. Fir ag daighsheinm umha uair
   ag dula ar cairfheidhm go ciuin,
   ar n-iomadh i n-am an óil
   390] re hiomadh óir na gcrann gciuil.
  27. Iomadh gach ríoghraidhe rut,
   míorbhuile iomadh bhar n-at,
   do leigeadh crú bha chlár mbreac
   bhar ládh leat gan bhú gan bhrat.
  28. 395] Rugais ó Shionainn chreich gcruaidh,
   th'eich i ngach ionaim go héimh;
   ó chreich do sguir bhláith, a Bhriain,
   biaidh a sáith chruidh go gach gcléir.

  29. p.29

  30. Go hÉirne do-cháidh bhar gcreach
   400] is na héighmhe láimh re loch;
   doire sróill chorcra ós gach cath
   ag tochta a-mach ó bhróin bhoth.
  31. Airge an magh ó mhoir a-niar
   soir go Cladh na Cairge, a chraobh,
   405] tre Mhagh n-Eine suairc bhar slógh,
   teine mhór bhar gcuairt man gCaol.
  32. Creach Gránard do luaidheadh libh,
   gér lánard an sluaigheadh sin;
   i measg th'each do-gheabhtha an groidh
   410] creach a Moigh Theabhtha dod thigh.
  33. Is tú Ó Duibhne, a dhearc glas,
   ar suirghe 's ar neart a-nos,
   fear mar
   [...]
   as deas
   cneas geal as
   [...]
   bos.
  34. 415] Mar Choin Culainn do chneas bán,
   is cleas an ubhaill ag Aodh,
   boill dearga do ghon do ghruadh,
   snuadh Chon na cearda bha caomh.
  35. Dealbh Fhiamhain an fhir nar fhionn
   420] bhad riaghail, a ghil na nglonn,
   dar líon fleadh bhreacthruaille beann
   don gheal sheang dhearcuaine dhonn.
  36. Mar mhaidhm sléibhe ar cionn na gcreach
   Fionn gach féine t'ainm a-mach,
   425] a Fhir Dhiadh as deirge cruth,
   bruth t'fheirge do-chiam man gcath.
  37. A eolaigh an daghbhroit duinn,
   a leomhain do dhaghloit druing,
   a neimh nathrach, a ghuin Ghoill,
   430] a thuir a coill chathrach Cuinn.

  38. p.31

  39. A chearcall teintidhe tréan,
   a Dheirgtheine as dearcmhall gruadh,
   a bhas chorr d'fhaghaibh go n-ór,
   a thonn mhór chalaidh ar chuan.
  40. 435] A Mhéig Amhradhán tre fhonn
   doire crannrabhán mad cheann;
   dá mbeire, a Bhriain, ghoin ar Ghall
   red chrann biaidh do throigh i dteann.
   Déanam