Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 34


p.3

The Book of Magauran: Standardised Text

I.

  1. Teach n-óil gach bruighean n-a bhaile

   glóir tuireamh a thoighe,
   teach i mbí a lór ar bheinn bhuidhe
   d'ór im gach ngeim ngloine.
  2. 5] Iomdha bleidhe d'ór mar fhéaghaim
   d'ól fhleidhe 's dá luaghaill
   is an tigh theann dlúthta dhíoghainn
   is cúpa is beann bhuabhaill.
  3. Cuirn an toighe n-a mbróin bheannchuirr
   10] glóir oile ní fhionnfuinn;
   druim na slógh n-a mbroinigh bharrchaim
   d'ól re froighidh fionnchuill.
  4. Eagraid an teagh fa Bhrian mBóinne
   dream fhial as gheal ngruaidhe,
   15] iomdha fan bhflaith nGréagaigh ngríbhe
   go sgaith éadaigh uaine.
  5. Iomdha fear saor ann go hursain
   's a barr caomh mar chasnaidh,
   iomdha géag thaoibhsheang is-taighsin,
   20] aoibheall Gréag don ghasraidh.
  6. Iomdha sróll re slios an dúine
   —ní lór dá fhios uainne—
   is sging throm ar cúl a chéile
   as donn úr is uaine.

  7. p.5

  8. 25] Iomdha sgéith uaine is airm chomhlainn
   ós bhaidhbh Chluaine chairbhsheing;
   iomdha srian is gealgha is goirmrinn
   is sgian eamhdha ar aighlinn.
  9. Iomdha n-a thaigh aird re hóiridh
   30] iall ar saidh ngairg ngléighil,
   is gormat ro ládh ós lúirigh,
   donnbhrat lámh re léinidh.
  10. Bard go sróll uime san ursain
   ór uirre n-a asnaidh,
   35] ós throimearla fhionn an fhirsin
   mionn loinneardha ar lasraigh.
  11. Drong mholta don gheal chas chúilfhionn
   na sleagh nglas le ngéibheann,
   Mág Amhradhán Brian na mbuabhall
   40] daghbhranán fhian n-Éireann.
  12. Tuar molta do Bhrian tre bhráithreas
   dreach corcra ciabh ghlúnchas;
   geal a bhonn is tana a tháithchneas
   mala dhonn tre dhúthchus.
  13. 45] Béal dearg ag Brian, bas mar fhaoilinn,
   ciabh chas nar chealg díoraim,
   dearc uaine 's an mhong mar mhónainn
   gan ghuaire ndonn ndíoghainn.
  14. Aigheadh fial nach úire gealchlár,
   50] núidhe sgiamh tre a sgothbhraon;
   geal a dhéad, dearg a dhá roithléan;
   is bréag ceard a chomhchaomh.
  15. Dath óir cheard ar cúl í Eoghain,
   clúmh na learg mar laoghfhuil;
   55] suairc do Bhrian an bhruinne ghléighil
   niamh thuinne ar a thaobhaibh.

  16. p.7

  17. Brian Mág Amhr-a-dhán na ndaighcreach
   arm ar ghádh gá ghlanchath;
   deargthar a chleath iomthrom eithreach
   60] i dtiomcholl chreach gcathrach.
  18. Maoil-mheadha móid nach móid fhíochdha
   deala don óig órchna;
   géis mhall a slios chollmhór Chruachna
   donnshróll fa crios chróchdha;
   65] inghean Ghiolla Íosa iarrtha
   mo chíossa as a cófra.
  19. Rachdaid.