Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 32

XXXII

Mathghamhain O hUgind .cc.

  1. Ar ghuth enfhir anaid Breifnich
   baidh lem craidi in tlias raniad
   neart is na ogaibh gor eirich
   4300] da thogaibh ceart enfhir iad.
  2. Righraidh Breifni na mbrat corcra
   curaid uallcha nar ob ghleo
   foireand gach clair ermhaith
   re grain enlaich leagar leo.
  3. 4305] Niall mac Tomais na treas naghmar
   (isd) tainfear om fill ced
   ni gabann fear dib Ruairc righi
   gan chuairt i teadh gribhi Greg.
  4. Mag Amragan tisda Midir
   4310] mongan cruachna chorcras rind
   gebhaidh gribh Gaela gu gealBhoind
   da shil Aedha fleadhmhoir find.
  5. Fa Conmacnib re cath mBreifni
   beraid sighi le sleig ngeir
   4315] fuath Breifnich imh airer nEithne
   teicfit glaideam neimtheith Neill.
  6. Da shleigh leathna leomhain Teamrach
   tus na ngatleang ghebhas siad
   tosach troda dhaibh o dheoraidh
   4320] dha laim boga leomain Liag.
  7. Ga fis duindi nach do treabhthair
   Teallac nEatac in fhuind gloin
   ni thobair Niall doib a dilsi
   da oir Brian in dirsi toir.

  8. p.280

  9. 4325] Tus imreasna o fearaibh Breifni
   ag baidbh Cruachna in comrath tsuairc
   flaith Beandchair ag boing ri tachraibh
   teanchair do cloind rathmair Ruairc.
  10. Teall nEathach na narm limtha
   4330] ag leim bearrna bhid re chois
   ge rob ar sodh iad no ar anshodh
   ni bron da niad rashlogh Rois.
  11. Craeidhi fiadh ag faisgin chuanart
   ac cath bidhbha bidh re Niall
   4335] bidh ag bili Dhor go deadfaibh
   cridhi chon fealcaid go fiadh.
  12. A pheall taibh ar deacht on chliathaich
   cotun uaini
   [...]
   {MS folio 27r b}
   [...]
   nuair chagaidh a chearcaill
   4340] a truaill sgabuil bea
   [...]
   blaith
  13. Deargthair leis ar lathair chliatha
   croid faebhraedi a fal sgiach
   do niad ar bearna luing lubair
   buind a fheadna am curaidh gliach.
  14. 4345] Ag so in drongsa a dreagon Uisnich
   uathadh tir nach teid a nos
   da craeidi fial a bair Breifni
   crand im nar iadh feitli fos.
  15. A meic tSamragan o Sinaind
   4350] nar seol baigni do braith ceall
   (damsi) brugaidh da bhuadha
   Ulaidh a fhir Cluana id chind.
  16. Deirgi agus gili ad gnuis tibhrraich
   a thuir Breifni re mim cois
   4355] in da dhath ba dual ar foirind
   ad gruad a sgath roibid Rois.

  17. p.282

  18. Rugais geall o ghne na torcraobh
   a chruth mindarg mac meic Briain
   geall a sgath Bhanba bha breite
   4360] re dath tabhra o eite in iaidh
  19. Fuarais dealbh nar dhorchaich mirun
   a meic Tomais na taebh seang
   leir ar dhath da gruaidhi gairthi
   nach smuaini a sgath Aicli fheall.
  20. 4365] Tuar ratha da righraidh Breifhni
   beith gu min dod malaich shuairc
   fobra dhod leim a laith Ili
   maith da ben righi dibh Ruairc.
  21. Cinel mBrenaind na mbrudh naineach
   4370] dreamh is eili dha fuair sind
   ar triall od fhein a fhir Bhuilli
   gar taigh fein bhadh aididh ind.
  22. Nir sgibh craidhi churadh Saingil
   re sond gorcra chraiseach reigh
   4375] troigh in fhir agus abhra
   ni sgibh riguin ghallgha gheir.
  23. Ruathar feirgi flatha Manand
   a meic Tomais ro chuirfeadh sgath
   glor ro beradh ed ar Oilill
   4380] aderadh gec robind Rath.
  24. Ball einich nar urmais Guairi{MS folio 27v a}da gaib ar bronad bo laedh
   togbhaidh barr Cearna ar a goghnam
   ball nach derna Congal Claen.
  25. 4385] Nir gradhaidh riam naigm a claideam
   na cuach mbreac na bhrad no laed
   sairgidh rig Duibi ri daibhris
   duini ga mi saibhrius saeb.

  26. p.284

  27. Mag Amragan tsidha i broga
   4390] brisis cliathach re cro sleadh
   is leor do thoirmisg a theichimh
   slogh coimleasg ri beithir mBreadh.
  28. Tearc im Boind baili nar thaistil
   tearc im Cruachain crich nar airg
   4395] inmhuin le Niall adhaigh fhada
   faghail chian aga ar gach naird.
  29. Fuil Emhir fa aighidh failtigh
   fuil na Colla tre cru Neill
   siad na nenghlais im thuir Teamra
   4400] fuil Feargais fuil Fhearghna fheil.
  30. Mac Nuatlaidhi da ni a shluaigheadh
   sidh da cheangul creach da dheilbh
   tath na sluagh ar bili manbha
   tuar nimi tuar faghla in feidhm.
  31. 4405] Ind gliadh beodha ag brisiudh cliatha
   ag cleith Eirni in earlla buig
   ar los na dechathuadh tarsodh
   ni bhuail neach ach tarsno a troid.
  32. Dereadh feadhna ag fagail tacair
   4410] tosach ind ga abhra dhubh
   tus da iar ar a fhear cumtha
   is Niall a deagh norcha nus ag dul.
  33. Ni he uamhun a arm senta
   sloigh Danar da druid re Niall
   4415] meid gairgi con i Cholla
   airdi da cur orro os fiadh.
  34. Faisgidh searach slat i debhaidh
   drucht mar mhonand a meor bug
   4420] cuilen lond ag leim go damraidh
   bond Neill co talmain ni thug.

  35. p.286

  36. Borb ri comarsaind cleath Mhaland{MS folio 27v b}min ri heigsibh a ucht geal

   [...]
   fa glaislind gailbe
   craidhi fairsing baidhbhi Breadh
  37. 4425] Teallach nEathach nar ob cliathach
   crodha in tinol teid fa breith
   ag flath Rath ni raich a fulun
   docht a nath Cual gar creich.
  38. Cotun uaini im airgneach Cruachna
   4430] coilen buailteach briseas gliaidh
   buarach trom ma onchoin Uladh
   folchaidh bond curadh a griaidh
  39. Ni treigfea me ar mhathaibh Condacht
   cinel mBrenaind brisis maidhm
   4435] mairi ar nol na dighi dearmaid
   ar slogh bhili sheangbhuig Shainb
  40. Deargaidh sneachta snuadh a leacan
   no in la bruithneach bis re grein
   fleachadh agaradh a ghealbhall
   4440] aghadh leathan neamhghand Neill
  41. As aiream reltand a ro gheimridh
   guth ar onchoin Atha Cliath
   as obair duini ar mbreith breithi
   beith ag tuibhi cleithi Cliach
  42. 4445] Obair samraidh shebhaic Breifni
   buadhreadh Uladh in fhuind reig
   adhbar eagla i nobair gheimridh
   fregra chogaidh neimnich Neill.
  43. Niall mac Tomais na treas minic
   4450] mac meic Briain na mbratach ndearg
   is bladh dha rath dreagain Dealbhna
   egail cath nEamhna a fhearg.

  44. p.288

  45. Ar guth Athracht anfas Muiri
   ag mo radh chaich cumha dhom
   4455] gebhaidh leind Luan na nanmand
   sind da gruadh glanbhall gu gar.
  46. Ar guth enfir anaid Breifnigh