Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 31

XXXI

Maelseachlaind O hEogasa .cc.

  1. Ni beag easbhaid indsi Fail
   ni theadh nach easbhaidh anbhail
   tugudh a coimdhi dho chach cor
   4180] o
   [...]
   nir dhoilghi dosan.
  2. Ar neasbhaidh ina theasbhaidh truim
   ni theasbhaidh i gan ochaind
   da ber soin chach gan cuimni
   in fath bhoil gar neabhaidhni.
  3. 4185] Ri luadh na neasbhadh uili
   mo deasbhaidh in taennduini
   trom i bed rer samladh soin
   a eg is adhbhal deasbhaidh.
  4. Mag Amraghan in bheoil bhind
   4190] ni beg in esbhaidh dhErind
   me o craidhi guma cnesghuin
   se uili ar naenesbhaidh.
  5. Doirbh aenfhear mar e dhadhail
   deis mhuinti Meg Amraghain
   4195] gan a bheith a Dhe gar nin
   nocho cleith e dhar nimnim
  6. Bas meic Briain rub ur nochta
   tug fuind fuath an abhachta
   dul do sgaith Choraind a curp
   4200] da aith oraind ar nabhocht.
  7. Tomas mac Briain bruindi geal
   rob e comhed crich nGaigheal
   in trath ro mhar flaith Febhail
   maith do ghabh a Gaighealaibh.

  8. p.272

  9. 4205] Da thoit eneach indsi Fail
   ar ndula meic Briain bhondbhain
   nuair da chuaidh ceand Femin{MS folio 26v a}da chuaidh gach dream dheighenich.
  10. Tomas Mag Amraghan taeir
   4210] ba mhinici ind na achraibh
   truadh mar ra chuaidh fear Findi
   uaind ri thead na thaislingi.
  11. Nir lamh aenfher thiar na thair
   teacht dhargain meic Briain Breaghaich
   4215] da bhi ar breith do gu neachaidh
   breith a mbho o Bhreifneacaibh.
  12. Goill is Gaighil aguidhi
   ar anmain fhir Aelmaighi
   maith fian Bhanbha ri gach mbhocht
   4220] ri mian anma durtocht.
  13. Maith da thuar thaighi nimi
   almsa saththrighi
   in dug flaith Monaidh an amaidh
   maith ri fhoghain da anmain
  14. 4225] Gach neach rerbh ail a adhail
   fuair maithis Mheg Amhraghain
   bha mian le sgaith fheil Fhebail
   a mhaith fein ag fileadhaibh.
  15. Der ris ga thuair is fhearr
   4230] dheigsibh Alban is Ereand
   ta lin catha dha chur
   a ghribh Macha gud mholudh.
  16. Tanig rind ar treisi atigh
   a meic Briain a bhairr leabhair
   4235] ar treisi a fir Fhindi ort
   da bir indi gan urtocht.

  17. p.274

  18. Da crich Breifni leath ar leath
   da chaithbheadh uili a eneach
   ni caitheadh se ac reighi rind
   4240] se rib fheili i nErinn
  19. Ni frith orraim dhfhir uaindi
   a glind Ghaibhli gheguaini
   re ndhul dha gribh Cunga o chach
   da righ nirbh urra a oglach.
  20. 4245] A mac fein tanig na theach
   mar ra orrdaigh Dia duileach
   da sduaidh Bhoirni nochor bhas
   in toighri da thuair Tomas.
  21. Tomas mac Briain barr naidhi
   4250] s sluadh Erenn ga egaini{MS folio 26v b}tug a chumha do chach cor
   go brath ar ndola dhoson.
  22. Imdha tir ata go se
   a leon uili dha eisi
   4255] da thraeth med bhorrfhaidh Banbha
   ar neg donchoin Eachlabhra.
  23. Gidh imdha anbhuain ele
   da dhith curadh Caenrighi
   gi doirb gach ni ar ndolo dho
   4260] in chumha ni hi is osso.
  24. Da thoirrsich daini in domhain
   cumha ghegi gormhChoghail
   dubhach slogh Banbha dha bhas
   ba mor a tarbha o Thomas
  25. 4265] Ar chan cach nir ceilti dhuind
   ri mac mBriain a bairr chladhuir
   toirrseach bean ar maigh Mhumhan
   a thuir Breadh od budludhudh.

  26. p.276

  27. Ba rir ni bhair sind gu se
   4270] ar theis aenchara firi
   ta sind ar ndola dhuid
   a cind Chobha gan charaid.
  28. Ach rob imdha ag techt dod taig
   damha a thErind sa thAlbain
   4275] beith ar thuaidh a fhir Oilidh
   da bir uaind gan tindsaidhi.
  29. Da cumasa a fhir arta
   tug oirrndi easbhaidh imtheachta
   mor dhom neart do chuaidh ar gul
   4280] od leacht gu tuaidh ag timpudh.
  30. Mairg ata mar tu dha eis
   in tug dhuind ind ga aisneis
   fuarus gach ni ar dan a dhuan
   ge dha bhi i ndal go dimbhuan.
  31. 4285] Dimbhuan bo nir bhuaini each
   ac mac Briain ga mind buidheach
   uair ba thoil ar caith don chrudh
   maith do chaith soin in saeghul.
  32. Seasg gach bo crin ina cuill
   4290] deis Mheg Amragan thsuilchuirr
   uathad gort ar a bhuil fas
   od bhuin ar docht do Thomas.
  33. Tomas mac Briain barr corcra
   leandan bar bandtrochta
   4295] maith a chuing da craibh Duibi
   nir thuill air na thesguini.
   Ni beag esbaidh indsi Fail{MS folio 27r a}


p.278