Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 30

XXX

  1. 3995] Fadog ar grisaigh gnai Nell
   fuair nos nach tuillfea toibem
   is i isead crai da chineadh
   da gnai cread nar cuimnigheadh.
  2. Fedm duchusa dhaicmi in fhir
   4000] gan sgur dfhadogh in enigh
   tug na nemeasbhaidh nos mor
   fos i tenechsain dfadogh.
  3. Tene beo nach baidh tuile
   gnai athar fhir Challmhuighe
   4005] an ghnai leatansa dlesg Nais
   leathursa du thest Tomais.
  4. Fada is ler a loisi mhor
   nir sguireadh fos ga fadogh
   biaidh mar da bai re tremhsi
   4010] gnai Briain nocho baidhendsi.
  5. Urusa a congbhail gan cheo
   an gnai is tene bheo bithbheo
   si gan cheo bhis du bhunadh
   is gris beo da bheathugadh.

  6. p.260

  7. 4015] Eneach Tomas is tesd Briain
   gnai Nell daibh ina derbhshiair
   flaith Ce ni celeabsa a nos
   in teneacsa is e fhados.
  8. Condudh nach legend i as
   4020] a ba sa ech sa indmas
   a chrodh uadh agach ollamh
   ar son duan i deacondadh
  9. Nir heradh roimhe am ni neach
   le mac Briain Bhenni Coilcthech
   4025] ni mo da er Niall annos
   gach en ag diall re duchos.
  10. Rug toirbeart na tened ail
   ar ghnai a chinidh flaith Findgail
   nir sguir se ag sircur na ceand
   4030] le gur dichrad in doichill.
  11. Mag Shamhradhan nar er fear
   geall enig fuair o cined
   clu duana mar clu a shindsear
   sni cuala tu a tuirimsean
  12. 4035] Ni oband Niall ni do daim
   urusa le gual gabhail
   o bis tene and re head
   ni mar crand ele Ereann
  13. Ni mar cach ag dil daine{MS folio 25v a}
   4040] bis riam gach fear firuaire

   [...]
   se ceartas ri cler
   in te clecht a coimrer
  14. Bind le neach gach ni clechtas
   fairseang thed a thoirbeartas
   4045] mian le lachnaibh snam le sreab
   riar dam charthair re chineadh.

  15. p.262

  16. Da charsad cliara Banbha
   in failteach og osgarda
   tre bile cruithgheal Caisil
   4050] cuirthear file a fiadhnaisibh.
  17. Ni comhdhuthaich du gach cler
   in sduag belchorcra bhoindredh
   o bis ath ar tuile tonn
   du cach uile ni hinond.
  18. 4055] Ni hinann duchas duinde
   sdu daimh Ri flesg fhindBhuilli
   seach dhan gach daime eile
   lan dar ndaine a duanoire.
  19. A gnai silfad o so amach
   4060] uidh Thaidhg oile ar Bhrian mBreaghach
   biaidh bam chin Niall annosa
   Brian ba chin dfhir manmosa.
  20. Lim maidhim a nois annois
   misi is Tadhg du thuir Durlois
   4065] ar Niall da chuaidh mo crandsa
   Niall bhus Bhrian uaibh agamsa.
  21. Orlach ar Bhrian ted a thesd
   flaith Erne in abhra bhairrlesg
   du bhi Brian ba bhladh roime
   4070] ge rabh Niall ni is nosmhoire.
  22. Mac Tomais i taibh leabhair
   rug geall o ghnai i chinedaig
   ni fuighea magh mar magh mBreag
   duine ni gar da ghnaisen.
  23. 4075] Da sin tarrsa tuir Ceara
   mar bhile os bharr craibhfeda
   cuirid an narm fai gach flaith
   a ghnai ni carn gan ceadbraith.

  24. p.264

  25. Geall ar uaisle is ar einech
   4080] fuair (imidh) car mor
   [...]

   fremh na ngealfidhbhadh on gin
   nemhingnadh a threan tairrsebh.
  26. Teallach nEathach go hEchaidh
   fan flesg ngel gnuisleathain
   4085] tuath riu soin nochor sin{MS folio 25v b}a fiu ni fhoil fa airdrig.
  27. Direch leanfad a lorgsoin
   o Eachaidh mormhac Maenoigh
   go ndeach go Fearghna fleadhach
   4090] in cleath mhaerda muirearach.
  28. Geg cubra dar mac Maenach
   Baithin na narm norchraebhach
   prap da techtbhadha gach tir
   le mac mbeltana mBaithin.
  29. 4095] Mac Brenaind ba bind meadhar
   Baithin na mbas ngegleabhair
   cland Brenaind on test tarraidh
   gon lesg tseghoind tsogradhoigh.
  30. Mac dFerghna na neach sotal
   4100] Brenaind ba bog tidlocadh
   in Fearghnusoin ni ted troigh
   dun gheg neamhruisil neartmoir
  31. Men Ferghna agus Aeda find
   fa mac Tomais ro thimchill
   4105] cland morRuairc in fine fial
   fa bhile nglorshuairc nGailian.
  32. Eocho Doimlen fa dherc nglais
   Colla Uais fa fhear nDurlais
   frith da ghnuis corcra coimredh
   4110] cuis molta as a mathoirmen.

  33. p.266

  34. Da iadhadar uair no do
   ba dhrech mbuig mar bhlath ndondchno
   cland gealCholla taibh re taibh
   ba craibh nEachdroma o Edain.
  35. 4115] Dimad righ ba rosg nuaine
   dhuaislib catha craebruaide
   da chomnaidhigh cain a bhall
   du craibh fhorbhailidh Arand.
  36. Aigheadh is alaind oirniamh
   4120] aige duaislibh saerOirgiall
   casmail aibh aigte in deighfhir
   ri cair ngairthe a guailtenidh.
  37. Ded glegheal ar gne na sgath
   fuair o Cholla clair Theamrach
   4125] ruisg corra fan cebh caisin
   men i Cholla cednasin.
  38. Da abhra donda o Aedh Finn
   da dherc gorma a geg Railind
   da glaic leabra ag lem cagaidh{MS folio 26r a}
   4130] du men Fergna abhraduib.
  39. Glun corr nar cuiread ar ais
   aigi os cind calptha solais
   mintraig og u Erca
   le lintair brog blaithgreanta.
  40. 4135] Caraid sliasad redh rogheal
   bruinde mar blath caeldroighean
   ucht dealbhchaemh dar dirgeadh rand
   seangthaebh mingeal mar meamram.
  41. O fuair geall a ghnuis amlach
   4140] ar ghurm a dhearc ndondabrach
   ar chleth Claire nir cindead
   ar aille deich ndoinningean.

  42. p.268

  43. Bel corcra nach cred bhanfhaigh
   rosg mall ag Mag Shamradhain
   4145] ni hinghill dream re dhelbh sin
   fearr a fhedm ina aigsin.
  44. Fechfaidher fulang a land
   la in tachair re tuir Cualand
   daithle Nell fhuair a haitdelbh
   4150] o bhem cruaidh du chlogadfhelm.
  45. Rug a seagh a slait corcra
   tarraing eolach arrochta
   ag dail crand dibhraibh in fhir
   ach barr fidhraid ni faicthir.
  46. 4155] Cuiridh bas oigfhir Ene
   snim a crand a craisaighe
   du chomchasfadh mar a crand
   le orcharsan a hiarand.
  47. Snamhaighe is fhearr na aimsir
   4160] in sduagh dedgeal dearcmallsin
   is uidhi ar tir du mhnai mhoill
   ar nai o thir dhan abhoind.
  48. Mac Tomais meic Briain Breghaigh
   meic Dhondchaidh moir mherlebair
   4165] ag a riar ni chela a cradh
   cliar dhera nochon fhetfadh Fad.og.ar.gris.g.
  49. Dath grischa ar a gnuis namlaigh
   inghean Cathail crecharnaidh
   slis geal mas a geal snechta{MS folio 26r b}
   4170] far fear dfis a haigenta.
  50. Geall gach righna
   [...]

   inghean chorcra I Conchubhair
   inghean Ailbhe ar ai a feli
   gnai Saidhbhi ni sodhreme
   4175] a tidhlaichthi gach lai ar lon
   du ghnai a findmaicni is fadogh.
  51. F.a.d.o.g.a.r.


p.270