Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 29

XXIX

  1. A thsaith doigre a ninad Briain{MS folio 24v a}
   comhdme san inadh a fuair
   3845] do ni a lleas is a leas fein
   ni dha gach cleir teas is tuaidh.
  2. Aithris maith ar Brian da beir
   gach flaith ga riar no go raib
   is le cliaraibh cain in fir
   3850] gerb ail libh a hiaraidh air.
  3. Mac Shamhradain re fill foir
   rind gac armaghaidh ra baig
   ca tarba breith eir na buaibh
   buain re cleith nAndla o nac ail.
  4. 3855] Tomas mac Briain brondas scor
   biaidh ar a comas a crod
   ni scithach fagla barr Breagh
   ca tarbha sead and a nar.

  5. p.250

  6. Craiseach croind leabir na laimh
   3860] da boing tre cnedaibh a criaidh
   druim innane sa crand cruaidh
   da cuaidh a barr Gaille a ngliaidh.
  7. Leoman concar o Creit Rabh
   gleic re confadh ro badh cin
   3865] ar ndol tre cairthe o barr Breag
   da bean land da aithle dir.
  8. Gabh inn randso do dom dan
   gan cradh damsa ni do is dual
   airmid gach maith da bi ar Brian
   3870] gach cliar a lait Li god luad.
  9. A slogh fir na nabhra ndubh
   ge tarrla ibh ag ol lead
   as romaib budh coir a cur
   ar nul oraibh go Boind mBreagh.
  10. 3875] A cat marcaigh Mughe Rein
   cana cairre sloighe sluaigh
   crecht nocho dabair in toir
   na roigh echt na haghaidh uaibh.
  11. Bind in comrad da can me
   3880] re ho golmain da gabh gnai
   ar glor do suirge a laith Li
   da bi cuimhne maith ag mnai.
  12. Ca oiracht nar loisc go leir
   da coisged e dodeacht dad toir
   3885] ac teacht do geig Teamra a tir
   bid a meanma sa meid moir
  13. Creach o faghlaid ac an fir
   dar falmaigh teach agus tor
   da din da esi da an
   3890] mar da gabh gribh Chesi crod.

  14. p.252

  15. Doirbh a leanmain ar mbreith buair{MS folio 24v b}ar mbeith a teaghlaigh re taibh
   ma ghaibh cleath Eine doir
   nach doig creach ele ar a aidh.
  16. 3895] Lucht foladh nach roig da dul
   ar a oman da coidh car
   mar tucsat aichne ar barr mBreag
   fear sa aitle and nir an.
  17. Leatar leis gac breath ma mbhia
   3900] ca neac ar nac ceis a clu
   gidh mor maith do cleith cro
   ro bo mo a dith beith gan bu.
  18. A troigh i Colmain a Cliaidh
   do rograin a toigh in trir
   3905] beg nach creach slighe bur sluaigh
   ni fuair a leath tige a dir.
  19. Fatha a gagair da cluin se
   gach a nabair a fuil fai
   budh iad da sgela a laith Li
   3910] gach ni maith adera in drai.
  20. Glor sloigh re ho guind a Cult
   da oruim as doigh a clod cnicht
   ainci in duine da feall ort
   ar dochda ceand uire ar ticht.
  21. 3915] Glor a bidhbhadh re ho mBriain
   ar na glodh gidh diblad daib
   ni ar in arm da bi buaidh
   ach buain a badbh Li red laim.
  22. Mac meic Dondcaidh dreach mar tuibh
   3920] ni toghtair ach breat da mbeir
   gach fer fial tarla a na tigh
   o rian fir Banba da bheir.

  23. p.254

  24. Nocho lamair dul na dail
   ni tabair crodh acht a cein
   3925] ni impa cleath Ene on foir
   go roidh a creach reme ni reigh.
  25. Arm trom da buille da blagh
   don crond rob uille sann idh
   is iad ro fill ag baidbh Breag
   3930] na hairm da bean ind o fir.
  26. Mairg duine na dearrna rith
   re ho Meadba Mughe Rath
   ni thuc da uidh san uair each
   nir smuin leath a cuil re cath.
  27. 3935] Mac Samhradain ra saer scoil
   ren tre badbhragadh da bir
   bidh neim ar fadbhaib o fuil
   fa guinsin darmaib in fir.
  28. Mac Maile Meada as maith lind
   3940] dan deala gaine a raith rind
   gach conair da creach o Cuind
   ni buing cleath Codhail re cill.
  29. {MS folio 25r a}Ni gradaigh o Cuind i cradh
   gan buing a crabaidh no gin
   3945] nocho tabhair a sed seagh
   geg Breagh ach da fagail dir.
  30. Tomas mac Briain barr na lub
   ni mall acht a ngliaidh in geg
   flaith Taidean ge da foir iad
   3950] sloigh Liag mon muidhar a ed
  31. Craeb druimneach os a dreic mhin
   a bruindleat ga chleith da cluim
   taise no gar claen in geibh
   ni leir re taebh caise i chuil.

  32. p.256

  33. 3955] Lon gach clere i ngraigheach geal
   eineach i Credi is mor min
   rati gor adhair geg gam
   set da raib adaigh gon fir.
  34. Aircfid gach nech na fuil fai
   3960] na teach ac mona thoir se
   ac feichim gach neich ra ni
   ni bi ac teichead re cleith ge.
  35. Mairg as bidhbha da barr tiugh
   noch ba imda a cland on cin
   3965] ni mairg dan cara ceand Breagh
   teand dalta a fala dfir.
  36. Go inmaid ra gabh a greim
   a cradh da bidbaidh gur buing
   o nach he bus urra id
   3970] ar mill se is cuma du Cuind.
  37. Ni meineic bis a adh air
   a talam fa cis ra cuir
   moltar aisdir each an fir
   ba sir cleath Maisdin o a muin.
  38. 3975] Tomas mac Briain barr mar cnu
   biaid a cland os mac gach mna
   leim a foghla o righ ni ria
   go gongba Dia a tir mar ta. Atsaith oigre
  39. A saith da mnai ag oighri in fir
   3980] a gnai nocho coimge cruidh
   in craeb ni gebha fa groig
   era astoigh araen ni fuil.
  40. Nualaith riam ni docht ri duain
   gach cliar ac tocht tar a treoir
   3985] ni roich a dimdha ar a daim
   gidh imdha daibh go cleith geoil.

  41. p.258

  42. Ingen Meg Uighir ucht nua{MS folio 25r b}na bruidin a lucht re la
   gidh imdha flaith am craibh gro
   3990] is mo da ail maith na mna. Atsaith
  43. An randso do ar a duain fein
   fearrdi cach Tomas mar ta
   imda giall na taigh on treas
   riar in fir a leas re la.
  44. Atsaith doighre a niadh Briain