Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 27

XXVII

Gilla Na Naem O hUiging .cc.

  1. Tanag danaid an enic
   Magh Ai lorg landhemhin
   glor mn dlighim re gach ndreim
   sirim gach tir fo tuarim.
  2. 3660] Ceilligh gach aen bhis a mbroid
   gid
   [...]
   deachfear ag Fanaid
   mor broid gach deidhfhir re dan
   goid an enic don abhran.
  3. Is e in tabhran ro alaich
   3665] an edail an ealadhain
   do sgar in daghdan re dhath
   abhran ban agus bachlach.
  4. Le righaib chagillte in cruid
   nach tabhair treas ar mianaib
   3670] bindi in cliar abhran foltach
   sa camdhan fiar firlochtach

  5. p.238

  6. Is iad duasa a nduthaich daib
   (bia dna olarndha) d'aghbhail
   mor a ceadach ar a cuid
   3675] or na theallach ni iarraid.
  7. Sgarloid ur is eich is ba
   duasa deaghaesa dana
   a nedail mhor ni muirrnd beag
   cuirn is or is airgead.
  8. 3680] Cliar ag cach rindi ga rad
   cliar re (thathraisg) an abhran
   gach fili bind da bagud
   tind laim chridi is comthlamadh.{MS folio 23r b}
  9. Da rindeadh creach nac coir di
   3685] ni thed rinn anadh (eirbhi)
   da trian bho is each is arradh
   ni mo creach dha gualabhair.
  10. Da trian indmhais Inse Fail
   fheacht eile rob i ar nedail
   3690] bha farbrig ba boing re baeis
   boill na nairdrigh ro iarrmais
  11. Mael seaclaind Gabran da ghuid
   aensuil Eochadha d'iarraidh
   gor shir sin saeghul Mo Bhi
   3695] nir daeradh ind fa eni
  12. Sa Bhreifni ni beg a rath
   a cloind Bhriain mhoir meic Eathach
   re la gan debheach re daimh
   ata in teneach ar admhail.
  13. 3700] Oireacht meanmnach Maighi Slecht
   Teallach nEathach na nardecht
   sith mhagh ar ar shill gach neach
   da dichradh ind in teneach.

  14. p.240

  15. Da creachadh Inis Fail
   3705] re fis an enich daghbhail
   in eli mar dha fuair cor
   da cuaid Eriu as a thinod
  16. Teallach nEathach na narm nglas
   na neneach nan indmhas
   3710] deigfir gan eallach gan or
   teallach an enic dhadogh.
  17. Tomas mac Briain briseas cath
   ise triath Teallaich Eathach
   fear gradha ind na oireact
   3715] dana lind a lorgaireacht.
  18. Ni fuil mas fhir don fhir sgeoil
   nocho triall a tir naineoil
   o bord maigi na in Ai
   uaindi ach madh uighi aenlai.
  19. 3720] Dadola ar fud na Fodla
   ar cis chaich da chomhfhuagra{MS folio 23v a}sgeal truadh mar tharlla in teneach
   ag sluadh Banbha is bigeanach.
  20. Na chin fein fuair a ghabhail
   3725] ig Mag soiclech Shamhradhan
   on te gar choir a chagar
   nocho doigh e dhuaslugud.
  21. Easbhaidh bho is indmhais is each
   ar a thir thug in teneach
   3730] tegheadh fa crodh mara cleacht
   is nir ghon enfear dand oireacht.
  22. Is righdha rugadh i breath
   ag mac Briain Benni Coilceach
   ar ar chrodh ge dha cuir sin
   3735] is gan dol fa fhuil inn enich.

  23. p.242

  24. Fir mo ghut re geg Findi
   maith fuigeall na firindi
   do ghebh loghadh ar bru bhais
   acht go molar thu a Thomhais.
  25. 3740] Teallach nEathach na neach nhgeal
   teni beo nachar baideadh
   bristear ar chach gach cath leo
   a rrath gu brath bidh bithbheo.
  26. Mac meic Dhondchaidh dhuin Uisnich
   3745] fhados teni in teallaichsin
   a brondadh mar gual ngairthi
   condadh buan a beathaiti.
  27. Athair Tomais tug gach maighm
   Brian Breagach rob e a orainm
   3750] ba Brian Breagach im cheand greach
   in seaghach fial seang suirgheach.
  28. Righraidh Teamhrach tuaithi Breadh
   as iad sgaith gleiri Gaegheal
   ar ud Bhanbhan cian re clas
   3755] a darrla im Brian da mbregas.
  29. Breaghdha ar gach neach fo nimh
   is on righraigsin raithteir
   a radh ri neach im ni olc
   ni thi ar mbhreath ar a mbredhocht.
  30. 3760] As i in breagacht ge be i mbheath
   gaisgeadh is uaill is eneach
   ag sin triar nar tri lochta{MS folio 23v b}
   da bhi a mBrian na breadhachta.
  31. Ceirdi a athar o fhas
   3765] meabrach ataid ag Tomas
   in triur ro bhi im Brian on brudh
   dlai ar a triar ni tugsun.

  32. p.244

  33. Gaisgeadh is eneach is uaill
   sa fhearchoin echtaich armruaidh
   3770] na dhiaid lenas is ni da locht
   breogos Briain is a beogocht.
  34. In fod fireonach i bhuil
   is da cinel cleach Ludhbhaidh
   suithneart san uir as ar as
   3775] da cruithneacht a tuir Tomas.
  35. Rigan chonghaireach caithmeach
   a thir duasbhog dheaghaichneach
   a fidh na talamh ni thug
   a tarad ach dfir fialbug.
  36. 3780] A tuath ni theid ar a muin
   marcach ainfhial nach easguir
   tir na ngeleac is na greadh seang
   fear gan eneach ni fuilnghnend.
  37. Da thir is fearta feili
   3785] freasdal churadh Chorrshlebhi
   idna i tuath nar cnai bha crodh
   is gnai i Dhuach fan domhan
  38. Liadi uisgi a ol gu beacht
   dala in uaran ga oireacht
   3790] brondadh cruidh gan cruas du cach
   as uas da tuir a chonach.
  39. Eneach orro ga urail
   is bind le sil Samhradan
   neach do miadaich miadh na nam
   3795] ga riar a gegaibh Gabhran.
  40. Ni uil is ni bia is da mbeath
   fear dan aicmi gan eneach
   comhartha a sil is e riam
   ni dibh e damad ainfial.

  41. p.246

  42. 3800] Gach cluain taebtrom torrach
   dun gealal dedbhan dearclondach{MS folio 24r a}a tir inn inbhaidh a toir
   bidh re tignaib ga iarraid.
  43. Mor saith tanaisdi a thiri
   3805] beag nar baid clu a choimdhini
   docair do domna fai fas
   is a gnai tarrla ar Tomas.
  44. Mairg do ni fraechacht na fearg
   ris an gruadh chorcra ngelearg
   3810] magnenar neach do ni tlas
   da mbeath ar a thi Tomas.
  45. Mac Briain mheic Samradhan shaeir
   a lucht deabtha ro dhiansgail
   gach greas da gresaibh re gha
   3815] ga mheas re treasaib Tana. Tanag
  46. Nualaith Breadh bumi na gliar
   bainmheirrleach enich Oirghiall
   ar muin mhna Eni na eoch
   ata a theiri don neneoch.
  47. 3820] In teneach na fhir ghradha
   gun geanmnaidh reigh rosgmhalla
   a crodh mar ra chleacht ro chaith
   no gor ghabh neart ag Nualaith.
  48. Ingean Mheg Ughir ucht ban
   3825] glac mheirgeal amlas uchtan
   gach eang greata o gheis Chabha
   mar neachta ar eis fhearthana. Tanag
  49. Tanag dathchur Fhodla air
   Aedh O Domhnaill Duin Bhalair
   3830] gealltair do ri Fail i fhad
   cain as gach thir as a tanag. Tanag


p.248