Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 26

XXVI

Niall O hUiging Fos

  1. Dith cruidh coiri Tomas
   3525] taiseach Tellaich Eathach
   in fial coitcheand cruthac
   mar Brian coitcheann creachac.
  2. Tri choiri ag cleth Cruachan
   gon craaibh belderg boindghil
   3530] coiri thoighi a theaghlaich
   is choiri ga choindmhibh.
  3. Coiri bis ga bhandtrocht
   bean churadh chuain Bhanda
   sa doiri i traigh tunda
   3535] coiri ga mnaib malla.
  4. A chuid lai is lan coirid
   chuingidh gruaidghil Ghabhrain
   ni druid chaidhchi o chonghair
   a chuid aidhchi is anbail.
  5. 3540] Ar mhuc ar bo mBhrefneach
   do ber go mbi an cargas
   ni hail les lon lachtcruidh
   mor do martaibh marbhas.
  6. Do biathadh fer nAlban
   3545] is eachtrann iath nUlad
   bidh gon craibh shuairc shuilbir
   na bruighnib do bunadh.

  7. p.230

  8. Coindmi Lini is Laigen
   agus Midhi is Muman
   3550] tug dith ar gach ndoiri
   ni sgith coiri in curadh.
  9. Ar cur ais na nairgeadh
   dfenidh Boindi buigi
   dith tug ar na tredaibh
   3555] rug na cedaib chuigi.
  10. Tomas mac Briain Breghaich
   badb Daili na ndondbrat
   is freasdal cliar Connacht
   mar CondArt mar Cormac.
  11. 3560] Mag Samrad sireas
   gach tir Brian Bearbha
   dith cruidh creach a coiri
   tuirchleath Moigi Meadhbha.{MS folio 22v a}
  12. Lan a chnuic do choindmibh
   3565] da chatraich lain luchtmair
   lan toighi do theachtaibh
   le choiri sa chuchtair.
  13. Leasg lind ar lamh folumh
   go foghlaidh cland Craidhi
   3570] dfhir tadhaill gach thiri
   ni lamhaim gan laidhi.
  14. Go Loch naibind nUachtair
   ag airgnech Cairnn Currnan
   coindi ag na tri tuathaibh
   3575] a Cruachain o Cubran.
  15. Lan gach tir do thoirthib
   ag tuir echtaigh Adar
   lan do bhuaibh na mbhrughadh
   gach clar da fuair falam.
  16. 3580] Mor glesdair do ghormghaib
   ag degsain an dondsroill
   do chan foir ga fetheam
   coir techead an tromsloigh.

  17. p.232

  18. Ni lamhthar a leanmhain
   3585] ca lercreach nach lemhad
   sith no osudh daemhadh
   dith dosun a denam.
  19. Conmhaicne i Bhriuin Brefne
   ig baidbh Cliach ga choimriar
   3590] clann Roig Echtach airmruad
   crechtach o fhoir Oirghiall.
  20. Teallach nEachtach nechtach
   aigbel dferaibh gaisgidh
   re fechain nir fuirgheadh
   3595] nir fuilngeadh a faisgin.
  21. Tren ar feraib Fodla
   flaith Fail fedhm os raineart
   do ingair gach oireacht
   gan inghail gan ainecht.
  22. 3600] Ri creachaibh a chrechtshloigh
   ca ca trentoir nar tubadh
   nos do nerna ar dereadh
   degear Emna Uladh.
  23. Sluagh Breagh on gleo gaibhteach
   3605] ceo ar sroll ngeal a ngerchleath{MS folio 22v b}a cosdud ar criathrach
   ig brosdud na mBrefneach.
  24. Secht cead sleagh ar sluaigheadh
   seabhac cosgrach Codhail
   3610] seacht cead glac do a ndeabaidh
   slat Greg bro do bhoghaibh.

  25. p.234

  26. Laech seacht cead do cloidhmhibh
   mar Cermaid mor mirbhel
   seacht cead each fan uathfas
   3615] is cleath ruadhchas rindgher.
  27. Rosg mall is dreach dergmhin
   docland each ar airdlem
   taiseach ifiu airdrigh
   gan liu craiseach cailgred.
  28. 3620] Righ na taiseach Tomas
   tuir Mhis mheallas righain
   Mag Shamhradhan Shoghuin
   na roghuin os righaibh.
  29. Mac meic Dondchaidh Durrlais
   3625] dregun sulghorm sochraidh
   ni hail druid re deabthaibh
   air thug is na tocraibh.
  30. Re muintir Mael Morda
   mor ferg flatha Doire
   3630] mo a fich do Muigh Midhi
   gidh dith cruidh a choiri. D.i.t.c.r.uid.
  31. Ingean mall Meg Uidhir
   ucht geal gruadh mar chorcair
   drud ri haibh sgol sgagthair
   3635] tug chrod ar laid lochtaich.
  32. Ingean righ is righna
   a rem cuich nach cualaidh
   dal gan cleth a cliaraibh
   gan gradh nech ag Nualaidh.
  33. 3640] Os baindrighnaibh Banba
   bis bean churadh Cairbri
   is i a lamh as luighthi
   damh ni chuirfi ar cairdi. Dith cruidh coiri Tomas

  34. p.236

  35. Moidi andois nos Graindi{MS folio 23r a}
   3645] gnai uirri as a hoigi
   a mhed da chrudh caitheas
   a maitheas is moidi.D.i.t.
  36. Caillin ceand na nardnaem
   erlum rob err aisdi
   3650] lucht crabhaid cruaidh caras
   sluaigh gabhas na ghaisdi. Dith.
  37. Toirrdelbhach triath Fodla
   fear caithmhi gach cisdi
   mar Dathi mar Thuathal
   3655] ri Cruacan as clisdi. D.i.t.cruidh.coiri Tomas