Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 25

XXV

Niall O hUiging .cc.

{MS folio 21r b}

  1. Nir bhaidh tene Teallaich Eachtach
   is ur gleandal
   ard a lasar dhond nach dimbuan
   3325] trom a tenal.
  2. Teallach nEachthach imdha a croinn chiuil
   is choir shendtear.
   in tuath fo hellach ni hairgthear
   teallach tenteadh.

  3. p.216

  4. 3330] Tene bithbeo bias ar fodod
   frith na ngleandaib
   da lasair dergthe mar dondfhuil
   tente in teallaich.
  5. Tene bheo beandachtan Phadraig
   3335] gan plaigh dhfhaghbail
   tene beo na crich do chongbail
   ar fich nanbail.
  6. Loisi tinoil Teallaich Eachthach
   deagla a frasguin
   3340] ni seachbaidh dfhoir caemna a cleasruid
   laemda an lasair.
  7. Crithri thentead Teallaich Eachthach
   mar or nasnach
   ri cois righ Erenn go hUisneach
   3345] lebhend lasrach.
  8. Gealbaind a tented ga togbhail
   or tech tromsluagh
   imdha os Teallach Eachthach airmger
   deathach dondruadh.
  9. 3350] Nir fhaem oirecht
   re taebh ig toigheacht go rendaib
   sluagh Ene an aigh
   tene nar baid tene in tellaigh.
  10. Fodogh ar grisaich is gnath ri
   3355] gasraidh Uladh
   menic do thegh teas a teneadh
   cneas gach curadh.
  11. Tene beo bithbheo na Brefni is
   brodla sgribhaim
   3360] go flaith Mhuighi gormLuirg granduinn
   dondbruidhg dighuind.

  12. p.218

  13. Losgudh caicrich
   crithri na cairi cosg deger
   lasar na laaem dhond gan dubadh
   3365] caer trom tened.
  14. Tene bithbeo
   nach baidh uisge agus si ag deargad
   tene beo ar a fhuil uidh ubhdar
   tuir Duin Dealgan.
  15. 3370] Laech Muighe Slecht na sul mongach
   min re ceallaib
   ni bhi dfhir Eli na urraidh{MS folio 21v a}teni in tellaich.
  16. Tene beo ar eneach sar engnum
   3375] es ar uaisli
   tegh righ ni rech
   fear do dil fo dech ar nduaisni.mh
  17. Tomas Mag Shamradan Sinda
   nar sir doimhiadh
   3380] mar do bhi Brian agus gach ri
   riam ga roriar.
  18. Ar mbreth ar buaibh
   ma gach crech nocon uair urchur
   laech nach garb ngloir
   3385] ar mharbh don toir ro bo thurchur.
  19. Taiseach beanas orraim dairdri
   is e ar sodhas.
   gach ri ar a tug maidhm fa minos
   o thairm Tomas.
  20. 3390] A cach cantair
   ni gnath antair ri ho nEachaidh
   da treas tacair
   do dathaigh gach cneas da cleataib.

  21. p.220

  22. Maith ma dhuais iarcomairc degsibh
   3395] ard an ghnaisin
   maith ma tug o Duach do duaisibh
   thuath in taisigh.
  23. Teallach nDunchadha do dichuir
   as an duthaigh
   3400] crodha in dream do chaidh go Cruachain
   ceand Fail futhaib.
  24. Imad luireach ngeal is gormat
   ri barr mBochna
   rob imda ar an ath land limta ar
   3405] sgath crand crochta.
  25. Imad bratach meic Briain Breaghaich
   nach bras mbaethgloir
   imdha go clagh relgi rigtoir
   mergi maethsroill.
  26. 3410] Fear rigtha is aithrightha airdrigh
   ise ar sloghas
   ni bhi buachuil
   go na tri tuathaibh acht Tomas.
  27. Mag Shamhradhan
   3415] na rind is echtairgnech Taidhean
   da arm go nor
   ar marbh ro bo mhor re mhaidheamh
  28. Mac meic Dondchaidh deargas catbarr
   cuich nac molfa
   3420] a ndlus debhtha
   a shechna ar tus ro bo togtha.
  29. Nir tech tachor
   man crech a crathud gach cascroinn
   ar broind berna{MS folio 21v b}
   3425] do roind gac gealgha dha glasloind.

  30. p.222

  31. Mac Briain Meg Samradan Seagsa
   seachnas fhinghuil
   in te trebhas
   ni he beanas ig a bidhbaidh.
  32. 3430] A haithli an air
   ainm gach mona o marcach Umaill
   moin i madhma
   dhon thoir ru ba gharrdha gubaing.
  33. Fal suaichnidh sleagh
   3435] fuaighfidh in clar geal re ghoirmsliabh
   da chosnum ni thriallfad tromsluagh
   iarthar Oirghiall
  34. O Inis Taidhg go Traigh clainInnsi
   a craibh Oidbhi
   3440] les Loch mac nEn ri Gleann nGaibli
   agus Beann Boinri.
  35. Gach fer dar airg dFeraibh Manach
   moidi is urra
   do chuir o Cuind ar aibh Colla in
   3445] chuing mun Cunga.
  36. Cach riflaith Fail
   firfaidhear faisdine ar ndruaidhni
   biaidh gach fear is fhearr go hErni
   ri ceand Cuailgni.
  37. 3450] Crich na Brefni
   biaid aigi sa claind a chloindi
   sgoth Chlair Chimi
   ag Loch Dindi is chair in choindi.
  38. Smacht anbhail ar airdrighaib Banba
   3455] ag baidhb Luaraidh
   gor chu
   [...]

   Brian os na Brianaibh
   [...]

  39. p.224

  40. DEochaidh Fedhleach
   dEochaidh Muighmeadhoin ro moladh
   3460] righraidh Indsi Fail na fileadh
   daibh fa doladh.
  41. In treas Eochaidh ata am Tomas
   na taebh seangbhog
   Eochaidh da fhuair clu i ngach comhrag
   3465] ni du a dermod.
  42. Cland Ruairc Meg Thighearnan Teamrach
   am thuir Mhaighi
   Mac Diarmada Bearba is Builli
   is damna ailli
   3470] na tri hEochaidh Breagh is Boindi
   fa fer nAini.
  43. Re reacht roimher
   re nert a cloidheamh sa craiseach
   bidh lom gach tir a foil fasach{MS folio 22r a}
   3475] toird taiseach.
  44. Dergi nan fhuil aigeadh marcaich
   Muighi Femhin
   gnuis gairthi a gnuis
   a faichthi gan tuis gan tenidh.
  45. 3480] Mac Maile Meadha agus mac Brin
   os gach flaithremh
   rug buaidh o mBriuin
   na sluaigh thug go ciuin da caitrem.
  46. Mac Samhradhan sidi buadaigh
   3485] gach buaidh leanas
   tonn gleo gerthe
   a ceo trom do Brefni beanas.

  47. p.226

  48. Ar cosnum creach
   cinnidh ar taiseach gach tuaithi
   3490] cruaid airm ro fill
   fa na buaibh ar ngairm cind Cruaichi.
  49. Ri freasdal fhear
   ri teasgadh a sleag a srollfhas
   telthear do loind cruaid a caildias
   3495] a tuaigh Tomas
  50. Tomas mac Brian
   baramail do dreagun Berri
   Dolb ar cind chelg
   Find agus Bodhbh Derg ar deni.Ni baid
  51. 3500] Ingean Edaine earrla blaith
   bis na sduadhaib
   a dreach mar ros os gach righain
   nos do Nualaid.
  52. Ingean Meg Uidhir aigheadh derg
   3505] dilas laidhi
   bean rug as a hoigi ar feli
   moidi ar maini. Ni baidh
  53. Diall re hathair
   ag inin Domnaill Duin Maighi
   3510] a moludh is deaghdual duindi
   gealghruadh Graindi. Ni baidh
  54. Caillin Fidhnacha dar furtacht
   ar gach faghail
   do foir se ar gach ndoigh na dedaidh
   3515] me ar goim ngalair.
  55. Brian mac Ruaidri ratha Guairi{MS folio 22r b}grisaid fhaidhi
   airgfid ar teachtad gach tiri
   breacMagh mBhaini. Ni baidh.t.

  56. p.228

  57. 3520] Toirrdelbhach mac Aedha Uisnich
   aithcheodh sbleghi
   re gleo ngarg da ghabh Magh Midhi
   sMag nard nEni.
  58. Ni baidh teni Tellaich Eachtach