Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 24

{MS folio 20r a} XXIV

Adhumh O Fialan .cc.nid

  1. 3100] Da oir Dia dobron oi mBriuin
   ata ar cudhnodh cliar nainiuil
   ni foill ro ghlac se in sloghsin
   gor fhoir mac De in dobronsin.
  2. Rob inund dobron doibsin
   3105] cliara Banba agus Brefnigh
   gor sgail toil De da ndecraibh
   nirbh e soin ailechtain.
  3. Do sailsead cliara chlair Breag
   fa feall dfhobra ar fhear Maisdean
   3110] nach biadh im chlar find Fodla
   dam on fhill gan furfhogra.

  4. p.202

  5. Mar soin do saileadh uile
   ag sluagh Brefni braenuighi
   cath na leircreach nar lamhad
   3115] rath Breneach do begaghadh
  6. In da droingsin leath ar leath
   damha caich sa cath Brefneach
   rob e a luad sgailead gan sgur
   sduagh Taidhean min thisudh.
  7. 3120] Ni leg Iso is oirdirc seo
   uadha a muintir amudo
   frith caboir Dhe fon deacraibh
   da falaigh se a saileachtain.
  8. Tainig mac Briain bronnas cradh
   3125] o finghuil maicne a mhathar
   ar taithleach ge thi in gasraidh
   bidh aitreach i in ingalsin.
  9. Ger utroc on fhinghuil moir
   mac Briain Cliach nach cred leabroir
   3130] teacht do gheg Taidhen da taigh
   nir leg sgaileadh dar sgolaib.
  10. In cedla ro feallsad air
   slogh mathar meic meic Donncaid
   nos do sduaigh Inbhir an fheall
   3135] do chuaidh ar imlibh Erenn.
  11. Cidh nach sinfead se ar gach leath
   nos meic Briain go mbarr ndruimneach
   ni bi cliar i tand nach toir
   acht ag triall go barr mBeandchoir.
  12. 3140] Tusu in mac Briainsea in bairr truim
   a Meg Samhradhan shulchuirr{MS folio 20r b}
   nach lor dogra an domain duind
   tobra tre fholuidh nimtnuidh.

  13. p.204

  14. Tnudh rit a Thomas tug soin
   3145] feall ort dod braithribh bunoidh
   tuig a ri Cal agus Cuilt
   da bhinan duid a dhighuilt.
  15. Sloindfidh me dod malaigh duind
   blagh sgeoil do sgribhadh romaid
   3150] sgel leghthar mar as dual dund
   do gebthar uam man imtnudh.
  16. Digh imthnudh mor ri mac Con
   ag Oilill Ulom uasal
   go rodhing cach ceand a ceand
   3155] ba gnath Oilill ga imdeall.
  17. Fellas maicne a mhathar fen
   ar mac Con ba cleas aigbel
   a sduagh barrlag nir baidh sin
   tre fharmad aigh is enigh.
  18. 3160] Mac Con mar dho cinnedh do
   ba heagal leo a thocht tarrsto
   cuis na Muimneach fa eall air
   teand Luighdheach ar a luchtsain.
  19. Imthnudh fhear nErenn uile
   3165] da bai ri barr Almuine
   flaith Aine gan uabhur mbreath
   ri huamun laime Luigdech.
  20. Erais Oilill anba an fheall
   Mac Con cosnumaigh Erenn
   3170] go ndenra soin sibul neart
   fa bloigh don ibhur oirrderc.
  21. Tig enta ag Oilill na neach
   ri hArt dindarba Luighdheach
   gor sgail se an ficfobul fill
   3175] do dichrodar e a hErinn.

  22. p.206

  23. Ere dOillill is dArt fhial
   fagbas Mac Con mac Mhaicniadh
   nir gluais geg Thaidhean o thigh
   acht aenfear deg go demin.
  24. 3180] Re naireamh ni anfa sind
   tuirrthechta Luighdheach luaidhim
   no go tainig fear Li a le
   don feadh da bhi ni beamne.
  25. Gluaisis roimhi flaith Fodla
   3185] anoir daithle a urfhogra
   do chleth Lacha Ti nir thearc{MS folio 20v a}dech catha fo tri ag toidheacht.
  26. Aenfer deg nir buidean beag
   is deich ndecatha ficead
   3190] ni tainig slog Luighdeach luind
   gona lor cuidhleach cugainn.
  27. Nuadhu go hOillill sgo hArt
   laidh Mac Con criche Condacht
   do roind Fhodla na ngart nglan
   3195] fa fhogra dArt nirbh ingnad
  28. Mac Con ba chuid dFodla fhind
   erais Art agus Oillill
   mo riamh a rath do Lughaidh
   triall sa cath da chualubhair.
  29. 3200] Tarrla bas Eogain is Airt
   le Mac Con sa cath urrdairc
   gor chosain gart Emhir find
   bar erich dArt is dOillill.
  30. In dream nachar dithaigh dibh
   3205] Mac Con na comhrag nainmin
   flaith Gail don aicmi nir an
   no gor sgail maicne a mathar.

  31. p.208

  32. Mar sin do gena a gruad bog
   dul fon lucht ro feall orod
   3210] gach a fhoil dibh fa eall ort
   atchim nach geall rid ghuasocht.
  33. Aig sin sgel beag dod bais gil
   a Meg Samhradhan shuilbhir
   a gheg barrlag Banbha is beacht
   3215] tre fharmad tarrla a thoidhecht.
  34. Formad rit fo dera daibh
   feall ortsu a fendidh Gabrain
   a shlat Che gan chor dfhaghail
   Mac Con rob e tindamhail.
  35. 3220] Nemhingnadh tnuth a thuir Breagh
   do beth rit righdha toindeamh
   ar dith sluaigh a chleath Chomuir
   ar buaidh creach ar chomhlonduibh.
  36. Ar imghuin mbeodha a bhadhbh Dor
   3225] ar cagad ar bord mbidhbhodh
   ar loindeart cruaid i gach cath
   ar toirreact sluaigh go seabhrach.
  37. Ar med a marcsluaig meanmnaich
   ar crodacht ar cethearnaibh
   3230] da ghnai as foda suas mar soin{MS folio 20v b}ar cruas do throda a tocraib
  38. Ar imad do gealgha nger
   dimad do cholg sdo choiler
   a shlat nachar dimol dream
   3235] ar imad glac is ghaithlenn.
  39. Ar uaisle do theaglaich tren
   dimad mac righ god rorer
   ar meanmnaichi sar med sguir
   sar greadnaighi a geg Gabhruidh

  40. p.210

  41. 3240] Aruagaibh leabhra a lo creach
   ar chosnumh na mbord mBrefneach
   ar lem go dian a ndeabaid
   arer cliar gach cineadhaich.
  42. Ni lughu ba denta daibh
   3245] tnudh rid redhi a righ Gabhrain
   is tu as redhi ag riar na sgol
   o Shliabh Berri go Beandchor.
  43. Maith an chuis fhormaid oile
   rit a meic Briain Boraime
   3250] toillfid ar nduaisni a drech bog
   neach fatuaisli ni agbhod.
  44. Senchas tathar oirdirc sin
   do sloind Mac Fhir bhind Bisigh
   a barr Ce ro mor misi
   3255] nach lor e da indisi
  45. Sloindfidh misi diaidh a ndiaidh
   tuaisli o Moir a meic sairBriain
   do thoguibh rind delbha duid
   a chind Teamhra ar a teagmuid.
  46. 3260] Nai righa fichead fuair rath
   umud a Tomas Theamhrach
   moidi ar daghlaidh do duas cruidh
   suas o Amlaim go hEochuidh.
  47. Amlaim is Art Domnall Dean
   3265] Fergal is Domnall dedgeal
   da Thighearnan mataebh slim
   a chraebh chineadnar Cuilinn.
  48. Domnall Niall Congalach cas
   da Fergal suairc a seanchas
   3270] Art Breag is Ruarc druim ar dhruim
   da fer da ruacht gart gealCuinn.

  49. p.212

  50. Tighernan tren an cathal
   Seallachan caem Ceanrach
   Dubh Dothra is Duncadh na cath{MS folio 21r a}
   3275] Baithin is Blathmac buadhach
   cul na findcladh mbarrglan mbog
   is Crimthan Almhan umod.
  51. Sgandlan umud a folt cas
   Aedh Find Feargna agus Fearghas
   3280] dias fuineadhach ba garg gal
   Muireadhach ard is Eoghan.
  52. Duach Galach is Brian Banbha
   umud a fhir findGhabra
   ceand slogh ro sheachain mearol
   3285] is Eachaidh mor Muighmeadon.
  53. Aig sin do gheanadhlach grind
   don lethsin a laich thuirmhim
   is am tnuidh seanchas mar sin
   a barr gelchas muir Midhir.
  54. 3290] Gidh be do bheath re fhaghail
   a Mheg shulghuirm Samhradhain
   imdha cuis gan damnad duinn
   dud ghnuis budh adhbar imtnuidh.
  55. Du thoillis tnudh bhan mBanbha
   3295] rit a fenidh Eachlabhra
   ar bharr ndroblanach dleachtach
   ngoblanach fann findleapthach.
  56. Ar bel nderg is ar dhed mban
   a meic Briain bregas bandal
   3300] suairc tainig a fhir Eanaich
   sar braigh ngil ngeseamhail.

  57. p.214

  58. Ar glaic mbarrduind ar barr cas
   ar taebh semhidhi solas
   a i Dhuach nach crandta creach
   3305] is ar chalpa luath ledmheach.
  59. Aig seo a Mheg Samhradhain Saigh
   dolaid uthrais ar edail
   cuis laidhi gairbhghlec do gha
   a daighmeic Maili Meadha. da foir Dia dobroin
  60. 3310] Menic fhoiri thaighidh ngil
   a inghean mhall Meg Uidhir
   a Nualaidh go cebh cladhaich
   ar chem nuabair thollamhain.
  61. Usaidi amladh laidhi
   3315] duid a inghean Edaini
   do gnuis mar gren nderg ndealbdha
   da thegh na lerg loidha. Da.fo.ir.Dia.dobron.
  62. As tu a Athracht fhoireas daim
   mo crod mindmhus is medail
   3320] is tu an ogh atu thaga
   is tu mor is mhasgadha. D.a.