Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 23

XXIII

Aengus O hEoghusa .cc.

  1. Millte Eri dimthnud Ghaidheal
   ni gael sidha an seol do niad
   ai fhich ga cursun a caemhduch
   dursun nach frith daenghuth iad.
  2. 2940] Med an imthnuidh fa iad mBhanbha
   beanas dibh Fhodla an fheoir chuirr
   an trath badh leo lem fo Gallaibh
   gleo ar chach fen i clandaib Cuind.
  3. A milltear dhFhodla is e mhilleas
   2945] gan mian sidha ar sean nar og
   do mhill ar noileni Eri
   soilemi lind feni in fod.
  4. Nis fiadhnaighi dimthnudh Gaidheal
   gabhail meic Bhriain i bhairr tlaith
   2950] idh ar cheand Tuama do theandadh
   ni huadha is fearr ceangal caic.
  5. Maith cuimneghas cuis a mhoidi
   mac meic Dondcaidh deargas gho
   mairg as a dhal as ghanacas
   2955] a nglas lamh no dacas do.

  6. p.192

  7. Gabhail Tomas tug a cheadoir{MS folio 19r a}crich nErenn ar inchaibh Gall
   do bhi ar fairi sa glas Gaidhil
   sni raibhi acht cas ainfhir and.
  8. 2960] Mag Samradhan do shidh Gaidheal
   do gabh Dia ga dhrech mar ghris
   tainig an fear a hidh eli
   dha thigh mo chin remi iris
  9. Do fhuaslaig grem a ghlas lamha
   2965] ni legfe an mBrefne ar breth Ghall
   do bhean an glaic as gerbh aimhdeoin
   ait in bhas gan ainbheoil and.
  10. Tainig da thigh mac meic Dhondchaidh
   na denad Gaidhil glor tlaith
   2970] musglud fhir Erni as a idhibh
   do bhir erghi ar cridhibh caich.
  11. Nir choimsi imsnim fher mBrefni
   a bhas Tomas is tu i llaimh
   ba ndearnadh ort nochorbh ingnadh
   2975] socht areabhra bhindbhan bhail.
  12. Cred fa ticfaidhea i teach nGaidhil
   a ghnuis fhir na nearladh cas
   do ed tu gan tocht dod gabhail
   nir dhu gan olc daghail as.
  13. 2980] Maidhm do gebhind a glac Thomas
   Teallach nEachtach rob e a tath
   tithe o idh in glais id ghealbhois
   don bhais ghil do chendghois cach.
  14. Saeth lim mar leanaid dan imthnudh
   2985] oirecht Brefne bregaid ciuil
   gach geg geal re cheli i coimeas
   Eri is ead boinge as dibriuin.

  15. p.194

  16. Ceangul sidha ar sluaghaibh Banbha
   beag bhadh iarrtha dairgneach Gall
   2990] cosnadh cach a orraind dFhodla
   in trath comaind dobra ann.
  17. Sloigheadh combhaga i ceand Tomas
   tir do bhera ar bheagan caith{MS folio 19r b}o Taidhg ma tharla ar ti in fhorrain
   2995] ni bhi tarbha i combhaidh chaich.
  18. Beag do findtar fraech a ghaisgidh
   re ghnuis nderg go ndentar cin
   go roich do mac Bhriain go bunad
   dar lat bhiaidh go humal dfhir.
  19. 3000] Mag Samradhan sirfead comund
   in cneas min ni mairg re tug
   ni do thendi creasa in chloidhim
   sengi in shleasa roighil rug.
  20. Mna aentumha ag imrad Thomais
   3005] na tigh uaingniusa is air bhid
   ni coir gach lai luadh ai Brefnigh
   a gruadh do mnai teghthir trid.
  21. Dingrem Brefnech beag bha denta
   man donn casa mar crand siuil
   3010] dal ar leth da cindeadh cagadh
   millead nech bagar o mBriuin.
  22. Maith tig don drem deaftha daghbhail
   uathudh lucht dan lughu an dith
   madh goiri an deabhaidh ni denta
   3015] dferaibh Moighi Slechta in sith.
  23. Fraechdha a nerghi doirchill bhidhbhadh
   beag a fis ma fregraid ghliaidh
   sgiath geal ri gach nais mar eghthir
   sleagh ar bais gach Bhrefnigh biaidh.

  24. p.196

  25. 3020] Leasg dho dleasda dul da fobra
   fir Brefne oi bhid slis re slis
   leagar os ceandaibh druadh dethach
   ag luadh Teallaich Ethach dhfhis.
  26. Gan ediudh leo acht lente tana
   3025] da treas deabhtha deargaid niuill
   gnai ar na lentibh la na troda{MS folio 19v a}ata am slebtibh boga o mBriuin.
  27. Crodha an indeall dfhis i tachair
   teaghlach i laich lengeas dig
   3030] cloidheamh foda ar cliu gach curadh
   troda is riu dho bunadh bhid.
  28. Groidhi sleamna sriana breaca
   berthair cucu ar cluinsin sgel
   sgor seang o graifnibh na ngilla
   3035] do bhearr dhfhaichthibh finda a fher.
  29. Mairg nach aghrand dhferaibh Brefni
   beti fan din doibh as lia
   dleaghar theacht a teand re caimthi
   neart a dream da ndailfe Dia.
  30. 3040] Ni gael crechi cimsa a tiri
   Teallach nEachthach anba an toir
   beth ag on fhir im Gleand nGaibhli
   fidh ma ceand ni daingni doibh.
  31. Lan Eri duaman bar cogaidh
   3045] a chathmeic Briain a mbim lis
   do rudadh dhi dilsi sluaghaidh
   bhar tirsi is i uamain dfhis.
  32. Esgaidh troda Teallach nEathach
   rob e mo ghlor re ghruadh mbreac
   3050] gebha da ti sibh ar sluaigheadh
   da tigh ni nar luaigheadh leat.

  33. p.198

  34. Suighfea chugud coigeadh nGeanaind
   a Glind Gaibhli in greadha luaith
   ni cuma chael is fearr uirru
   3055] do thaebh a heang tuilli in tuaith.
  35. Durchur aith athchuiri in craisigh
   le colg tana thogbhai in laim
   dergfa a chais duind is debhaidh
   im bais cuirr re fhearaibh Fail.
  36. 3060] Aichnidh damsa denum tearrla
   imdha cuas ann imdha dig
   imdha cladh is a chebh ghluinigh
   do ghabh rer i Duilim dhid.
  37. {MS folio 19v b}Ar cath mBrefni a bhas in onchon
   3065] do fhegh Dia godelbh a cli
   is ann rib ail cach do choimdhi
   daibh in trath dhod roighni in ri.
  38. Mag Shamradhan ma selbh nduthaigh
   Dia chungnas ri cul na sgath
   3070] tugadh do ar na doiribh slebi
   nach mo ar moighibh redhi in rath.
  39. Sithchain Chormaic na crich dhuthaich
   ga derc chuirr nar chomaidh echt
   gan chomlaidh do char re dorus
   3075] foghnaidh fa mhagh solus Slecht.
  40. Da rabh ga thigh da ti ar sluaighead
   is e aenur ainceas cach
   mac Briain do bheath i na righe
   biaidh i lleath tiri do thath.
  41. 3080] Do measg Erinn anba in mhesneach
   mac meic Mhoiri in mheadhair ghairg
   formad re neach grain i ghilli
   gidh baidh do beath imi os aird.

  42. p.200

  43. Da fagha Bhoind bruithin ngrene
   3085] glor fear Teamra ata na chluais
   da suighea grian srotha Sinna
   thiar bidh fotha ghilla a nghuais.
  44. Tomas mac Briain bruinde solus
   ri sil Craidhe caithfidh rind
   3090] ma ta i fich dlighidh a nderna
   sith cinidh Mheadhbha do mhill.
   M.i.ll.t.e.e.ri.d.i.m.
  45. Maith do thogbhail Teallaich eachthach
   inghean righ Erni is fhind barr
   gabhail acach do ni Nualaidh
   3095] gach trath da mbi uamhain and.
  46. Ingean Edaine ur colla
   corcra naichthe o ibheas digh
   dath a chroigh ar cain a trillsi
   aibh a gloir ni millsi in mhil.m.i.ll.t.e.Er.i.dim.th.