Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 22

XXII

Mael Padraig Mac Naimhin Fos

  1. 2780] Ni beag an lensa ar Leath Cuind
   a dhith dairiumh ni fhedfuind
   len ig fobra chuir dhibh Cen
   do chuir in Fhodla i naimredh.
  2. Len do loigh ar lacht a chruidh
   2785] len nach leg cnuas tre chraebhuibh
   len da tarrla cor do chach
   nach tarbha crodh na conach.
  3. Len ar brondudh bho agus each
   len dar heasgradh in teneach{MS folio 18r a}
   2790] len ba sgel ar fianaibh Fail
   len ar chliaraibh dho chongbhail.
  4. Len do fhas a cimsaibh crich
   len do leg fhas don esidh
   len mor ar techt i toraidh
   2795] le cleacht gach slogh sirfhoghail
  5. Gabhail meic Bhriain ga mbi sinn
   cuis a leoinse as len dErind
   gor gabhadh gribh fhuind Uladh
   gan shil Cuind do chumhsgughadh.

  6. p.182

  7. 2800] Gid mor noilbhem uair Eri
   re ngabhail chind Choirrslebhi
   ith Banbha ni bed ri bhaidh
   acht geg Gabhra do ghabhail.
  8. Traigh gach lacha is lan tuili
   2805] do gabhail chind Callmhuighi
   do thart ma nuair ni fhaghar
   acht lacht buair do bheagadhadh.
  9. Tomas Mag Shamhradhan Shaigh
   nirbh ingnadh Goill da ghabhail
   2810] mor damnas an mbreth do ber
   ai bheth a ngallghlas Ghaidhel.
  10. Gabhail i Chraidhi is crad leam
   creach is mho degsibh Erenn
   creach gach cleri id chim i laim
   2815] tre gribh nGrene do gabhail.
  11. An fhoil ar cleth nUiri dhairc
   suaichnidh lind Dia ga dighailt
   imdha geall ri geg nEanaich
   nach ted dar ceand coigeadhaigh.
  12. 2820] Gan bhuain dhfhaisgin is gan ar
   gan la greni o ra gabhadh
   cred nar aisdigh sgemh man sgel
   gan gren dfhaisgin i naer.
  13. Gan luadh sidhcaimhi ag sil Chuind
   2825] gan trebhadh gan tuar fearainn
   gan bhuing arbha gach achaidh
   i mBhanbha Chuind Chedchathaich.
  14. Gan din ag duini ar dheabhaidh
   gan bac cruidh ri caidhbheanaibh{MS folio 18r b}
   2830] gan clodh fingaili na fill
   ni sodh inghairi dErinn.

  15. p.184

  16. Aig sin na gill dechta dhaibh
   ata ag Dia a ngill re ghabhail
   o chach ni thoill an torudh
   2835] coill na bhlath do bhennoghudh.
  17. Gabhail Meg Shamhradhan sheng
   do lin durchradhaibh Erenn
   bheith i llaimh do bharr Bhealaigh
   tall a ngrain do Ghaidhealaibh.
  18. 2840] Tnudh ri maithius mhileadh Fail
   is e in tnudh thug a ghabhail
   is ar flaith Almhan i nidh
   nach maith adradh in enigh.
  19. Tug gabhail fhir in fhuilt truim
   2845] in fhele a nenidh iaruind
   go fhoil deghear Andla a nidh
   nir ghemheal adhbha in enigh.
  20. Odchiad a nidh fhear nGaillmhi
   do ni gach cliar comairrle
   2850] tocht ar cuan mar nar ludh lind
   is cul manuar ri Erind.
  21. Do big egsibh Indsi Fail
   des dreagoin Gail do ghabhail
   ag triall dar searbhshaili soir
   2855] mhian dermhaili ar na damoibh.
  22. Damha Fodla laimh do laimh
   do niad chomhairrle a chedair
   druim re braentaradh chlair Chuind
   rob ail daenthaghudh aguind.
  23. 2860] Gluaistear le fileadhaibh Fail
   imirci aibhseach anbhail
   gan rian coindmhi sgeanmadha ar sgoil
   go nderna in Coimdhi a cabhoir.

  24. p.186

  25. Gach neach uaind sa cheand ma choim
   2865] ag faisgin i chuain chugoinn
   do fhuair a moludh in moir
   uaind ri homhun in anfoidh.
  26. Mar dobh ail lind tocht ar tuind
   tainig glaedh chudhnoidh chugaind
   2870] snaidm do thath na tuath a teacht
   gairm cuach ri cach a cloisdecht
  27. Esdmid and sin suairc in glor
   neach ga radha rind impodh
   bindi in ghloir do labhradh les
   2875] ba choir adradh da aithris.
  28. Tugsum beannacht ar a bhel
   o dha indis mar uirsgel
   teacht a laim do laithGaidheal{MS folio 18v a}maith bhad chair a chomaidheamh
  29. 2880] Buain a gemhli do gheg Dhruing
   tug sluaigheadh impoidh aguind
   techt deghir Teamhra dia thoigh
   meanma in enigh da ardoigh.
  30. Tug broghudh ar blath mBanbha
   2885] buain a glais dir fhinGhabhra
   sgaileadh gebhind do gheg Clair
   do leg dhErind a hanail.
  31. Cidh nach bhadh fhailteach Eri
   ri teacht chraibhi Coirrslebhi
   2890] lind taith o Colmain do cach
   do chongbhail caich a conach.
  32. Taiseach Theallaich uir Eathach
   beodha coitceand certbhreathach
   ni traetar le neach ganeart
   2895] breath agus se ga hesdecht.

  33. p.188

  34. Tomas Mag Shamhradhan sheng
   gan giall do is doirbh a aicell
   gell du Chondla ar cheand na crich
   comla is fearr risin esith.
  35. 2900] Ri mac mec Mhoiri as mhin troigh
   cia is coimhfhial do chloind Adhoim
   ni himdha acht cleath fhial Eni
   neach nar iarr a oirberi.
  36. Ai ghilli gabhas do laim
   2905] nos enich gach fhir dadmhail
   da nabra as ferr a ni neach
   ina ceand Li bhudh lethbreath.
  37. Ni fhoil ar dheghear nDala
   locht enich na heangnama
   2910] ni thug sed maith do mholudh
   as flaith nGreg a gradhoghudh.
  38. Cairdi im ni sgan ni na laim
   ni chuindghend cuingidh Gabhrain
   ni ches ar crodh cleath Ghailli
   2915] ar ndol i teach tromdaimhi.
  39. Tomas Mhag Shamhradhain Shaidh
   as imdha cliar na chomhdhail
   techt gan riar nocho doigh dhi
   gach cliar do choidh na choindi. N.i.
  40. 2920] Ni beag anosa ar Nualaidh
   an fhuilt clechtaich camdualaich
   ar mhnai Cal nocho ler locht{MS folio 18v b}as lan do chell sdo chundlocht
  41. Ingean Mheg Uidhir fuair bladh
   2925] gnai na mna is maith re moladh
   ni thadhaill geg ur Fhindi
   tnudh na hed na hainindi. n.i.bea.g.an.len.

  42. p.190

  43. Sitriug mac Briain bruindi slim
   geall gach fhir do do dhlighfinn
   2930] neach ni ches ar a caith di
   ca maith as les nach lendi.N.i.b.e.g.
  44. Ai tigh nimi is naemhdha clar
   cuireadh Padraig phuirt Ghabhran
   techta chugum re ndol di
   2935] go tugum chor don chruindi.
   N.i.b.ea.g.an.l.en.s.a.