Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 19

XIX

Adum O Fialan .cc.

  1. Gebh do mhunudh a meic baith
   senfhocul glan ghloir bhindghaith
   2350] sdiuraidh fer laim re lochtaibh
   cair seagh is na seanfhoclaib.
  2. Seanfocul so suairc a lagh
   gidh cred an chuis bar canadh
   da ti leand mar as du do
   2355] nir bhearr a chlu on ceadlo.
  3. Ag seo tres muinte as maith duid
   a meic bhaith as bhorb comhraig
   na treg maith ar olc gan agh
   na caith go docht an domnan.
  4. 2360] Na bi luathaigeantach lond
   ri daim re ningnea chomond
   do grad o triath na trill chor
   na ling fhal sgiach gan sgothod.

  5. p.154

  6. Na saltair ar a slegh nger
   2365] go brath na tabhair thaibhem
   tocht ba egean rend go rod
   na teann sgan edeadh umod.
  7. Imgaib imghuin na naithrach
   seachain leomhain ledarthach
   2370] ri taebh na bethreach na boing
   ina mercreach aen gan ochaind.
  8. Comrag losgunn lasrach mear
   na sir e is e do dhaingean
   suail a seagh a narmaibh aigh
   2375] marbhaidh fer uaidh da anail.
  9. Dena orum adhair dhi
   na trod risin tuind mbhaiti
   ni fhoghain duid airm re hucht{MS folio 15v a}tuig tuig is garbh in guasucht.
  10. 2380] Tusu in mac baethsa a bel dearg
   a meic Bhriain nach baeth Gaidhealg
   tre thocht a fhir Che bham cradh
   olc do dligh me do mhunod.
  11. Maith dlighim ge dubhart sin
   2385] do munudhsa a laich Luimnigh
   me do theand do chlu a chleath Chlair
   tu leath rob err dom edail.
  12. Tri mairg deg do dhailis damh
   re taebh tedaich is tarradh
   2390] a ningnais bho is each is oir
   mo nan breath indmais monoir.
  13. Inbhaigh dhuid a dhearc mhallsa
   teacht ar ceand cruidh chugamsa
   gnath leam gan rian sguir bam sgoil
   2395] triall ar ceand cruidh dod chathroigh.

  14. p.156

  15. Duid rob urusa a aichni
   mo crodhsa a chleath gormAichli
   ba terc bo and acht teallach
   a barr cro ar an coimceandach.
  16. 2400] Ni hor ni hindmus oili
   fhuarais a fhir Challmoighi
   acht dan a cendach do cruidh
   ni nar in teallach amhluidh.
  17. Mas aithimlaid as ail leat
   2405] a barr Cliach mar adhchondac
   do ber slan coidhchi do chrudh
   is toirchi rim dan da dhiultudh.
  18. Rit am thost ge tu go se
   trid an aithimlaid negne
   2410] ge taisiu slan a chleath Chuilt
   is agh da neach gan dighuilt.
  19. O chianaibh do chan me sin
   misi in tonn baite bunaid
   dirghidh se seoladh mo rann{MS folio 15v b}
   2415] is me in leomhan sa losgand.
  20. Is me in bheithir buaidhreas cath
   me in dregon go nemh nathrach
   me an fal remur do raghaibh
   dleaghor in tagh dimgabhail.
  21. 2420] Me in deoch nemi is nuidhi brigh
   seachain bhiana na nairdrigh
   na clo da hibhi is agh dhuibh
   ar gradh bho a bili Beandchuir.
  22. Is me in gris dearg a daighir
   2425] me in fal sgiach nach sguchfaidhir
   is bais ro lai ar lar na sas
   mara tai atam a Tomas.

  23. p.158

  24. Gid bais duid a ndernais ruind
   a Thomais meic Briain bhratuind
   2430] rim robhais nocho ro cur
   is mo in toghais do thregun.
  25. Toghais mhor duid is damsa
   ar gradh bo a bharr Ceanannsa
   tregun a chele a chraebh Mis
   2435] sar fele ar aen ga haithris.
  26. Gen gom coimfial mhe a meic Briain
   re drech ndirg dhondas ghormcriaid
   maithfead mo bhu ar bhuaibh bus fhearr
   ni du an da cruaid go coimteand.
  27. 2440] An gradh mor is melladh dam
   tugus duid a fhir Almhan
   do drech amlaich rob fhallsa
   gan bheth amlaidh umamsa.
  28. Mat allsacht aisig dhfhaghail
   2445] rom treg mhe a Mheg Amhradhain
   suil tregind tu a gruad mar glain
   truagh nach gan bhu do bamair.
  29. Cred acht leg agud uili
   mo crodhsa a cind Maenmuighi
   2450] ni bhiu ig ruidi red cebh coim{MS folio 16r a}tuigi go ler a labroim.
  30. Aenghuth rod ma cheann ma chruid
   ni dubhart ri drech namlaigh
   as mor an gradh a ghribh Orc
   2455] gan a radh dfhir no dhabhocht
  31. Ni he an gradh ro anaic orm
   do gnuis corcra a cleth Mughdhorn
   gid inmain tfholt craebnocht cam
   acht gan aenlocht ort agam.

  32. p.160

  33. 2460] Ba nemhfhallsa a nathair Chuilt
   mo gradh duid dichra a iarmuirt
   ger imdha neac ga radh ruind
   gor mheath dom dan a ndenuind.
  34. Da chuis bhar dhechusa dhuid
   2465] gan taeradh tra is tu id charuid
   dfhis do freagra atam ig triall
   do gradh is teagla ar enrian.
  35. Ca hiath nach badh eagail leam
   toirbheart fhada ar ud Erenn
   2470] ge tai ar sith ri neart inois
   is tearc crich nachar creachois.
  36. Do creachais ba calma in rath
   crich nArtraighi a dreach amlach
   sluagh dartruighe nir dhin cruidh
   2475] a gri fhaltbuidhe on arguin.
  37. Do airgis anba in cathagh
   muicni portglan Peodachan
   creach sin mar chis a cleth Mhis
   do creach sibh sis go Soilchis.
  38. 2480] Do creachais ba creach foindim
   shluagh crodha clann Raghoillich
   do airg bhar creach cland Ferghail
   a bharr cleath go claenTemhraigh.
  39. Do airgis dar Sinaind siar
   2485] la eli a airgnigh Gailian
   red lind nir loigh rath gon lucht
   go hOilfhind tar chath Connucht.
  40. Do airgis da aithlisin
   Tir nOilealla is Tir Tuathail
   2490] is crich Cairbri dagh oile
   go fairrgi is clar Callroighe.

  41. p.162

  42. Brefne fen o bun go barr
   do airgis a fhir Chualann{MS folio 16r b}a agra ort ni du dhaibh
   2495] is tu ar gach nolc gan eadrain.
  43. As tu creachaire a crich Te
   is tu is buachaill don Brefne
   beanai don lucht bhu go beacht
   ca dulc is tu gatoirrecht.
  44. 2500] Ni aireom thagh seacha soin
   i nic mo bho a bharr Bennchoir
   dighailt cruaidh grod ro ghenom
   buaidh do trod ni thuiremom.
  45. Gidh beag do airmhius dot agh
   2505] dermhad tug orm a imradh
   a chul find na fhaithchleath cas
   is aithreach lim ar labhras.
  46. Is uimi do airmhius ort
   in beagansa dod bheodhacht
   2510] fad du shluaghaidh a geg Gamh
   is med muamhain mut aeradh.
  47. Eagail leam a haird oile
   thaeradhsu a fir Bhoroime
   clu ar dho ghairgnim do lin libh
   2515] isil airdrigh thu a thaisigh
  48. Clann Briain umud druim ar druim
   cland Meadhbha is maicne Chonaill
   do lem anall doiligh dhaibh
   clann Nell Oilich cland Cholmain.
  49. 2520] Sil da Eochadh fat fholt cas
   cland Ruairc fen ca fearr duchas
   scland Murchadha nar traigh teand
   drumchladha aigh na hErenn.

  50. p.164

  51. Da mend a Mumain meic Con
   2525] ni lemhaind .r. taerodh
   med do ghail ar broind o mBriain
   ri gach cloind sair go senCliaid.
  52. Ni cuirfind Conachta am cheann
   taerad acu ni fhuilgheand
   2530] i Laighnibh ni lemhaind dul
   saidbhir feghaim dot uamhun.
  53. Conall i sil Eoghain fhel
   mor a ngael dod ghnuis minredh
   ni leg thair ngrind do ghabhail
   2535] a Mheg bind shair Shamradhain.
  54. {MS folio 16v a}Aenrand da cuirind fa chach
   dot air a fholt mar orshnath
   robad cian o sibhul sind
   ni bhiadh minudh a nErind.
  55. 2540] Crois Crist taraind leath ar leath
   do chosg mergi a fholt faindeach
   ferg edaigh a drecht damhsa
   slecht a chedair chugomsa.
  56. Slecht chugum o chind go cois
   2545] sir loghudh a laich Bhernois
   slecht in malaich drumchail nduibh
   san aghaidh subhcaim socruidh.
  57. Slecht i tabra craebhach corr
   sin in bel corcra chugom
   2550] tabhair phoig go dichra dam
   dar moid fhichdha bhidh achar.
  58. Achrom ar nesith uaind as
   ghom tregon o tai denas
   fa ghnai nochon edubh as
   2555] gom tregun atai a Tomas

  59. p.166

  60. A Tomas mac Briain Berbha
   Mheg Shamradhan shairfearrdha
   cuid talaich ni du damh dhe
   tabhair bhu gan chradh celge. g.e.b.dh.o.m.un.
  61. 2560] A inghean Meg Uidhir fhel
   do mhuin Dia do dhrech minredh
   na
   [...]
   id a Nualaid re neach
   acht buanaigh taibh is teneach.
  62. A bean Meg Samradhan shair
   2565] a inghean ursa ag Edain
   a craebh glan gan chlu celge
   saer tu ar ghal mo Ghaedhelge.g.e.b.
  63. A Lasar fina a folt bog
   tri datha airmid orod
   2570] cach uimi got ibhi de
   gili agus duinde is derge.g.e.b.
  64. A Athracht nar obair ges
   rod muin Crist ge ra chelmes
   do ghael dAdhumh ni du dhe
   2575] saer tu on crabhudh chelge.
   g.e.b.d.o.{MS folio 16v b}