Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 16

XVI

Niall O hUigind cecinit

  1. Eiri trom trillsi Saibhi
   1840] earrlla a fhuilead findailghi
   barr mar fhinddhruini is ur dath
   in cul findbhuidhi fleasgach.
  2. Ni hedrum in teiri cind
   in phundund fhuilt blaithbhoig find
   1845] na sreith glantruim ar geig Mis
   ni hacmhaing breit a baithis.
  3. Sreath bhan bhis ar a ghluinibh
   fhailcis don ghil ghormshuilich
   os beirt duind da fult fuilcear
   1850] sa druim re hucht ninailteadh.
  4. Folt Saidhbhi mar a snath oir
   gur mheala moidi a honoir
   trilis druimneach ciabh clandach
   in tuidhneach fiar fiarandach.
  5. 1855]
   [...]
   aidh re fighi a fuilt cais{MS folio 11v b}biseach conaich craebh Dhurlais
   agnai haibh ag breith bhisich
   le dreich sair na Saidhbhisin.
  6. Bidh gach uair fhailcear dhisi
   1860] ar taisbenadh a trillsisi
   re folt camlag cladh copdha
   farmad bhan a bhandtrochta.
  7. Inghean I Concubhuir Chliath
   bean airgnich Atha findChliath
   1865] cead blathchraebh and re fhighi
   barr snathcael ar Saidhbhini.

  8. p.122

  9. Ni leir tairis a taebh geal
   a folt trom in trath sgailter
   o barr reigh ur na idhibh
   1870] a glun fein ni faicfidhir.
  10. Falchaid a trillsi troma
   bun fuilt lachan Liathdroma
   ni leir tar a barr a bun
   gach cland na ceibh ar casach.
  11. 1875] Da mnaibh is mor in ceandach
   an barr fhada fheithleandach
   doilghi a drumdluighi is locht lim
   da folt bhunbhuidhi bharrfhind.
  12. Casmhail re hublaibh aibchi
   1880] folt righna righ Conmhaicni
   folt fiar da chi ma ceand
   da iad fa tri na thimcheall.
  13. Falcad a hearrlla in tan tair
   dinailtibh gribhi Gabhrain
   1885] ingean righ ag fighi a fuilt
   fin ga ibhi ga hinailt.
  14. Ni thoilleand ar cholcaidh guirr
   folt righna Ratha Brenaind
   cuilt ni saidhbhir mun Saidhbh sin
   1890] airbhir fuilt ni hanaibhsich.
  15. Casmhail folt mna Muighe Samh
   ri maethbarr Saidhbi Cruacan
   a gnai ar fleisg an earrlla fhind
   teist a dealbha mar Dhoirind.
  16. 1895] An findciabhach Lacha Lein
   casmhail a folt re fholtsein{MS folio 12r a}duail leabhra ar mallchraibh Midhi
   earrlla barrchain baillghili.

  17. p.124

  18. Baramhail a barr sgathaich
   1900] folt mhathar Chuind cedchathaich
   Graindi no Una isi
   acht ailli cluma a ceibhisi.
  19. Casmhail folt Saidbhi sairi
   is trillsi Muirrnni Munchaimhi
   1905] mathair Fhind gan chruini um chord
   ar nar chind duini ar domon.
  20. Sadhbh og an earrlla bhachlaich
   mar Shaidbh meiring mallachdhuibh
   dial ri hinghin Chuind Choghail
   1910] gun findghil truim thaslaghaich.
  21. Fada uathi bhis a barr
   ag bandtracht craibhi Cualand
   locht ar a fult ni faicear
   sa folt and ucht inailteadh.
  22. 1915] Ri geis Lacha guirm Gili
   canait maithi a muindtiri
   tainig tainig tuillead dealbha dhuid
   ri bruindidh tearrla fhindbuig.
  23. Ingean Cathail Cairrn Bhricni
   1920] trillsi crocha a ceindlitri
   imdha mindshlighi na mall cir
   a mbharr inghini inn airdrigh.
  24. Pudurl findbhuidhi ribearr
   ina cul righna righleand
   1925] alaind reimi gach drong de
   gidh eiri trom a trillsi.
   Eire trom trillsi Saidhbi
  25. Da Saidhbh fein is neasu anois
   canfat maith ri mnai nDurrlais
   ri ba breath olc gan duan di
   1930] fuair a folt leath na laidhi.

  26. p.126

  27. Ni hesgaidh eirgheas a fearg
   in gheis gealbhraighdeach gruadearg
   malu mar dhael dearc mar ghloin
   craebh Dhala is ceart ro congaibh.
  28. 1935] Linaid beangla a bairr thruim
   a hucht oireadha alaind
   inghean Aillbhi an ochta gil
   failghi copdha re cichibh.
  29. Cris cumhdaich ceathra ceandrach
   1940] cubhaidh ri cneas min ndealbhach
   ni hail le fa slis solus
   cris agus se ar aendhorus.
  30. Ni frith locht o cind gu cois
   do righain dedbhain Durrlais
   1945] moladh mna Beirri dha ber
   ata feili fa faisgin.
  31. Da laimh leabair lor dheiri
   folt mna soillsi Sligidhi
   togbhaidh thuidhnich cais copdha{MS folio 12r b}
   1950] do bhais bhuinghil barrchorcra
  32. Ingean Cathail clair Midhi
   Crucdhg tiri tairrngiri
   grian bhan Erenn an inghean
   in glan mheirsheang mhinfhingeal.
  33. 1955] Bean I Ruairc Ratha Guaire
   rigan i ruisg gormuaini
   fear ni hindraidh gumadh fearr
   is a bhean os fhindmnaibh Ereand.
  34. Ranig fa Erinn uili
   1960] nos mna mharcaich Aelmhaighi
   is lor don mnai do moludh
   a gnai mhor ag medudhudh.

  35. p.128

  36. Sgarloid chorcra cumthar dhi
   leinti breacshroil bhis uimpi
   1965] roba na righna o Boind Breagh
   is irna oir a inddreamh
  37. Casmhail ri sneachta ar snighi
   dath a glaici gleghili
   mar thaebh Sadhbha trath sa troidh
   1970] mar blath abhla da haghaidh.
  38. A lan bhis is na bruighnibh
   do mnaibh fleighi findLuimnich
   da bandtrocht is lan gach lind
   ag snam fa hardphort nibhind.
  39. 1975] Bes do mnai dhuini Dealgan
   gan mnai gan fhear dhimdeargadh
   cach ga rogairm ceand a ceand
   forainm gu gnath ni ghoireand.
  40. Ingean airdrigh Atha Blair
   1980] is bhancoghnach don bhandail
   docair tagra ri cleith Cuilt
   fa bhreith dagra ar a hinailt.
  41. Mor a duais da dhlidhfeadh sind
   daghail on cneisghil chuilfhind
   1985] luadh a laighi is dola di
   moludh gruadh chraibhi Ceisi.
  42. Ar feabhas a fhuilt gleandaich
   ar a gnuis nderg ndrithleandaich
   ar ailli ar truimi a taibh ghil
   1990] in laidh uirri ro imich.
  43. Na hairm a neinleth tighi
   ni biad is gribh Gairidhi
   ni bhia Sadhbh istigh re thaibh{MS folio 12v a}is arm a fir na fachraibh.

  44. p.130

  45. 1995] Meastar ri mathair Ludghaidh
   bainceand cloindi Conchubhuir
   ingean Aillbhi is fhearr fa ghroidh
   geall dar Saidhbhi o na Sadbhaidh.
  46. Sadhbh ingean Cathail chosgraigh
   2000] righna ag roind a tuarastail
   in trath is truimi a heiri
   gan chach uirri ag oirbhiri.
  47. Eiri