Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 15

XV

Gilla Aenguis O Cluman cecinit

  1. Lair da ghabus do ghraidh Neill
   ar mo breith fein do bhi in ghraidh
   do thabhairt mo ragan dam
   1730] cuirthear duini mach rim chois.
  2. Ag sin is fech i go dath
   in groidh maith do thimsaich Niall
   beir henragha lara dhibh
   nech bia ris ag aimhfeas phian.

  3. p.114

  4. 1735] Be maith agi da cind sin
   adubhartsa ris da eis
   bermhaid lucht a haichni leind
   minbha deaghaichneach sind fein.
  5. Fear ga bhuil aichni ar a ghroidh
   1740] fechach soin ma ta ar a ghlind
   gebhas beagan do luach braith
   is a dna fos maith da chind.
  6. Adubairt fear do ghuth bhig
   na cluintear mhe rit ga radh
   1745] na tobhair domsa ach luach brog
   is ghen da nos gu brath
   da ber ragha lara dheit
   na cluintear leat sin fa chach
   gean go dilta roimi in duan
   1750] ri ba in duas iar dhan.
  7. Glaisis romhaind is laim rind
   o gar stiur se sind sa ngland
   sinis laim glollaidh a suil
   muinid duind in lair da gheall.
  8. 1755] Do mhuin in lair cheanand dond
   beag nach rainig a mong lar
   da bhi a boirbhis i na fhult{MS folio 11r b}da bhi na huchd feadh dha lam
   nir lugha na beand do sliab
   1760] sgeanma hi na fiadh gach thre trath
   mini hi re glacadh dar leat
   na in teach bha cuibhdhi ag cach.
  9. Gamhaid and sin a llair dhond
   ar mbuigin gan cond gan cheill
   1765] in fearud dar cuireadh lind
   tarrlla ar enaichni lind fein.

  10. p.116

  11. Gluaismaid romaind seachad siar
   ceartlaim dheas ri Sliabh da En
   laimh chle ri Raith nGraindi dhund
   1770] is ar cul ri Loch da Gher
   suntach and sin a llar dhond
   tre san aenach fa gorm fer
   gu rangamar Abhand Mhor
   tearc slogh ag nach buil a sgel.
  12. 1775] Mar da chuaidh ar Abhaind Moir
   tig builli da toin ri lar
   saithis a gob is a griaidh
   aichnid na fiaich hi ri bas
   sinidh a cos ligidh sriadh
   1780] teid a nell ri ba nell gnath
   sa challadh da rindi andsoin
   ata ndois is biaidh gu brath.
  13. Tigmaid ar tamh as a cind
   na fhacamar bidhg mar sin
   1785] is mithich duind dul dar taigh
   ar na fir da bhi rim chois
   faninsitear fuind do thuaid
   is beag nach toisg nair ar toig
   os a taibh thoir ata Niall
   1790] nar bhearr leam dol siar na soir.
  14. Glaisaim romhum do thigh Neill
   Mag thamhraghan is reigh gnuis
   fearais failti rind a flaith
   comairlli mhaith tarlla duind
   1795] o da chualadar fis ar sgeoil
   nir hiadhadh beoil i nar cuis
   a Choimdhi fa beag a brigh
   andsa ndi a roibhi ar suil.
  15. Ag soin a groigh ceadna amhaigh
   1800] fechaidh annois hi go daith
   beridh aris raghain libh
   ma beag sin anaidh air na hanaidh air.

  16. p.118

  17. Ag sin taem da thaemaibh Neill
   Mag amhraghan on reigh cliar
   1805] ca Gaigheal is uaisli fuil
   gilla na bhuil fuil na mBrian
   nochon aicim thiar na thsoir
   neach da ghenadh soi ach Niall
   Mag tSamraghan is mor teisd
   1810] gar mind lim a bheith mar ta{MS folio 11v a}maith
   [...]
  18. Cluinmis a mbheol gach fhir is gach mna
   cuich dara hiluidi na dho
   nocho car sibh ni is mo a trast
   1815] da gheallsun nach treigfead mhe
   nocho treigiubh he gach la. Lair do ghabus
  19. Ingean I Concubhuir Chuilt
   ni threigfim a cuid don dail
   Sadhbh ingean Cathail na cliar
   1820] da ber a mian da gach dhaim
   a crich Bhreifni ba imdha sluaigh
   ni cluinim a luach do mhnaibh
   urusa a bhuain do gheig Breagh
   damadh fhearr leind each no lair. Lair ddeag
  20. 1825] O Deaghaidh ar cara fein
   maith da idir me nach mair
   da chuaidh mar ar saileadh sin
   inaidh nir chind Gaigheal air.
  21. Cathal Og gan imdha geill
   1830] tug a mbreath fein do gach dhaimh
   as leis airgthear a tir thuaidh
   co mhedradh ar Inis Fail
   mac I Conchubhuir na creach
   gilla nach leig meath da dhail
   1835] agus da airg gu thAth Luain
   is da bera cuairt ma claind dail
   da an fos indhear
   [...]
   da Saindt
   da airg se gu Baili in Clair.
   Lair do ghabus do ghraidh Nell


p.120