Corpus of Electronic Texts Edition
The Book of Magauran (Author: [unknown])

section 14

XIV

William O hUigind da rindi in laidhsea

  1. 1575] Fearthain aeini eineach Neill
   naidhi a dheidheach ar gach nduain
   mar ta Niall sa os nos gach Neill
   a iarsma fein fos fa bhuaid.

  2. p.104

  3. Moch fa buaini in fond a bhuil
   1580] is gach tond uaini na ail
   ar gnas na in gnai da gheibh
   nar cheil drai re na fas air.
  4. Meraid a gnai go la in Luain
   ata ghnai os ghnai gach aein
   1585] siltar gan cheilg nosbladh Neill
   do mhorsun chleir ar cheirrd gain.
  5. Mac Nualaidhi do ber bhu
   a dhuan air sin ma thig ata
   gilla bog a Baill na neo
   1590] nach ob ghleo na laid re la.
  6. Teallach nEathach gun min mhor
   deathach dhaentir dae gach thaebh
   saertheallach neamhthlaith mae Niall
   ciabh mhaethghleandach sreathblaith saer.
  7. 1595] Ar teallach ni a treas gan tlas
   teas gacha gleandfhaichi a gris
   teallach sin os tenid thuas
   geinid chnuas a cnaibh fa ciaes.
  8. Leaghaidh caer Dhanar an dun
   1600] on gharadh ni chaer a chaer
   sa teallach od do thogh Niall
   na sgor ndia n searrog saer.
  9. Ro brosnaghadh arm go thadh
   ro dosnaghadh badhbh um buar
   1605] do chomlas in teallach tren
   nell corrghlas reandach dho ruadh.
  10. Ibheall os a teallach thuas
   ni saileam a eallach dfhas
   tiaghadh ciabh ngleandach a ghris
   1610] teallach bis um Niall o Nas.

  11. p.106

  12. Mac thamraghain da shir gnai
   glanbhranan da thil gach ti
   a minlabra da mheall mhe{MS folio 10v a}fearr e
   [...]
   righ.
  13. 1615] Sed sa cruindi ni char Niall
   glan a bruindi sglan a ghlor
   olc fa choin ge dheach dhun
   ur um boin sum each sum or.
  14. Ar fhlathbhili is flaith gan locht
   1620] a math is arighi dhulc
   ni creach roNiall neach gan neart
   tearc neach a choimhfhial a curp.
  15. Flaith Breagh ar bhuga os i Briuin
   gan fhear braith chuga re cleir
   1625] ar shnoidhi dheadhrand dae dhaim
   do thail croidhi neamghand Neill.
  16. In tairgfea tachar no treas
   no in nairgfear gach athchadh glas
   no in thraefa goimh Neill anos
   1630] go buil bos gach geill na ghlas.
  17. No in sguirfea in gilla da gruaimh
   no in laidhfea a finda sna mnaibh
   no in fir cach do neamthoil Neill
   no in gna dreim ri fearchoin Fail.
  18. 1635] No in fir Niall a cagar cnicht
   no ag bagur ghliadh um gach gort
   no in bhuil ga dhreich reigh na reacht
   gan teacht fa breith Neill anocht.
  19. Glas a dhearc gealchorcra a gruadh
   1640] fearchonta a neart cas a chiabh
   flaith Sinda is ghaeidgealta glor
   gilla mor naigeanta Niall.

  20. p.108

  21. Suairc a bhel is bind a ghuth
   nir er ind mar nar er neach
   1645] geg bhosghlan is bhlasta deoch
   ar each ghasta ag cosnamh chreach.
  22. Caimi a gruaga na gach gruadh
   sairi a thaebh na gach taebh
   da chuir me Niall tar gach Niall
   1650] Brian na mBrian e is Aedh na nAedh
  23. Rightaiseach is leabar lamh
   minchraiseach reamar dhruadh
   fear racalma neamcas Niall
   leanas triar catharrdha ar cuan.
  24. 1655] O tilaic slat corcra Chua
   re bo molta mac gach mna
   morfhas do Niall Niall gan bhu
   Brian fa chlu is Tomas mar ta.
  25. Calmach um nach faghar fuacht
   1660] a bhalbhruth gan bladhadh mbharc
   deargaidh a chain seanMuighi Slecht
   sgeamgairi checht re taibh tracht.
  26. Geall gach moighi gun mhoigh min
   geall gach groighi ga ghroidh uir
   1665] geall bo na Banbha ga buaib{MS folio 10v b}buaidh cro is arbha ar a uir.
  27. Magh isirbindi en trom
   mag is minshlimi fer fand
   magh as a fhaidi an adhradh find
   1670] lind sa tamradh aigi and.
  28. Locht a mhoighi ar nach bhuil fraech
   gan mhoir na ghoiri dha gnath
   ni fuair fear enlocht dhaen iadh
   neamh a fhiach braenghort fa bhlath.

  29. p.110

  30. 1675] Gach torudh ar a mhuir mhoir
   da gabhar sa mhaigh mhain ni fuair fear en
   is port righ magh mar mhagh Neill
   fin is ceir is cradh a chain.
  31. Gilla in mhoighi finderg find
   1680] i ngach dhoiri ar dibheirg truim
   tug toirrsi Dia ris an droing
   se fa choill on cloindsa Chuind.
  32. Fuair ar eachtra airum righ
   nir cainidh o thearca ag ol
   1685] athaith teasta mar ta ar Niall
   la na ngliadh ni cneasta a chlodh.
  33. Na thir fein gan fuil se fear
   tar gach ceim da chuir a ghnai
   fearr ar fogra Niall um ni
   1690] na righ fial is Fotlla fui.
  34. Ata oirecht sin ar sodh
   ar toidhecht noir le Niall
   feghain ag toraidhecht re taebh
   moraireacht saer fearrdha fial.
  35. 1695] Gilla minderg chathas chrodh
   gach diberg mhathas fa mhidh
   gilla saer gemhealtrom geal
   da mhbhean mhaer enecland dfhir.
  36. Gilla blath eachamhail ur
   1700] ag creachfhaghail caich nir clodh
   fear conchar neamchrandta Niall
   tromchra a fhian leathghallta a lon.
  37. Mag thamragan cian o chol
   gallbanfhaidh thre Niall gan neamh
   1705] airm na cleith ar comhlaibh tor
   sgeith mun crodh ar formnaibh fear. Fearthain

  38. p.112

  39. Eineach Saidhbhi na sul ngorm
   nir gradhaich bean ga mbhi a righ
   geis Bhainlindi da guidh ghnai{MS folio 11r a}
   1710] ni fuil mnai is crafici i gli.
  40. O Brian Luighneach na land nger
   nir ghein coimfhial chraibhi Sainbh
   gearr leindi gach la fa cuirm
   fa mhuirrn ata sindi ag Saidb.
  41. 1715] Ingean I Choncubhair Chliach
   chreides Dia rer dealbadh neam
   gur fhai Niall fa gealla glan
   leandan na man fial a fear. Fearth
  42. Fearaidh fuil ar faichi naidh
   1720] re tharm Dondchaidh is derg bel
   fian cnicht re thochur ag tnuth
   ur fa nirt fochun is fer. Fearthain aini
  43. Manum ar eineach a sgeith
   sgiath Michel bhu moidi neam
   1725] rug thar gach naemh ceim o chin
   cidh um nach saer fein gach fear.
   Fearthain aeini eineach Neill